Kaubavedu ja logistika

Rahvusvaheline ja kohalik kaubavedu ning logistika on olnud SIA “RITLOGISTIKA” igapäevatöö üle 20 aasta!
Arvestades konkreetsele kaubale vajaliku transpordi liiki, viiakse kaubavedu läbi maismaa, mere ja õhu transpordiga kindlaksmääratud, optimeeritud marsruutidel.

Meie hoolde usaldatud kauba ohutus on olnud ettevõtte SIA “RITLOGISTIKA” prioriteet alates asutamisest. Ka täna jätkame logistikateenuste valdkonnas pakutavate võimaluste laiendamist, et katta laialdaselt kaubaveo ja kaubateenuste pakkumisi ja teenuseid. Pakume usaldusväärset kaubavedu ja transporditeenuseid täis- ja osakoormatele, sealhulgas ülegabariidilisele kaubale.

Usaldusväärne partner kaubavedude edasitoimetamisel

SIA RITLOGISTIKA on ettevõte, mis on edukalt tegutsenud Euroopas alates 2003. aastast ja viimastel aastatel ka Aasias ning teistel kontinentidel. Alates 2017. aastast on ettevõttel registreeritud filiaal ka Eestis nimega SIA “RITLOGISTIKA”.

Pakume sobivaid kaubaveokive kaubavedudeks, korraldades transporti erinevatele tüüpidele ja suurustele (sealhulgas ülegabariidiline kaup). Meie käsutuses olev autopark ja laialdased teadmised kaubaveost võimaldavad väita, et suudame korraldada meie klientidele kauba kiire ja ohutu transpordi, pakkudes täielikku tarneahela teenust ja toimetades kauba kohale uksest ukseni laial geograafilisel alal.

Need, kes on korra SIA “RITLOGISTIKA” teenuseid kasutanud, pöörduvad korduvalt tagasi. Tagasiside meie teenuste kohta ja pikaajaline koostöö klientidega on parim tunnistus meie professionaalsusest, suhtumisest ja kliendivajaduste mõistmisest.

SIA “RITLOGISTIKA“ jaoks on tähtis, mida teised meie kohta räägivad – mida meie kliendid ja partnerid ütlevad, meie tegevus toimub ainult vastavuses Läti Rahvusvaheliste Ekspedeerijate Assotsiatsiooni LAFF üldreeglitega, tagades kõikide konkreetsete litsentside, sertifikaatide ja muude lubade kehtivuse kaubavedude ja logistika sektoris.

Uuri kaubaveo kulusid 30 minuti jooksul!
(Äripäevadel kella 8:30 – 17:30)

  Lisateave

  Meie logistikateenuse kohta

  Operatiivne ja ettearvatav tegevus

  Rakendades regulaarseid igapäevaseid või nädalasi tarnimisi fikseeritud marsruutidel, suudab SIA “RITLOGISTIKA” optimeerida kaubaveo kulusid. Kõige sagedamini pakutavad kaubaveod planeeritakse marsruudi järgi, mitte kilomeetri hinna alusel, pakkudes soodsaimat hinda ja kiiret kohaletoimetamist lühikese, eelnevalt teadaoleva perioodi jooksul.

  Kui mingil põhjusel sõiduk hilineb ja ei saa õigeaegselt kaubalaadimiskohta jõuda, asendatakse see kiiresti teise saadaoleva sõidukiga läheduses.

  Kliendi huvide kaitse

  Ettevõte SIA “RITLOGISTIKA” on kindlustanud oma ärikohustusi. Vajadusel võetakse kliendi huvides ette ka suurema väärtusega veoste kindlustamine transpordi ajal.

  Juhtudel, kui on oluline konfidentsiaalsus ja diskreetsus, pakub SIA “RITLOGISTIKA” kaubaveo saatelehtede (CMR – Rahvusvaheline veoseleht) vahetuse teenust. Selle teenusega ei saa kauba saaja teada kauba saatjat ega kohta, kust see veeti.

  Kogenud tööstuse spetsialistid

  Tänu kogenud ja abivalmis transpordijuhtidele ning tööstuse spetsialistidele suudab SIA “RITLOGISTIKA” kiiresti reageerida transpordipäringutele, mõista kliendi soove ning tagada kaupade tõhus tarne – läbimõeldult ja võimalikult lühikese ajaga.

  Kauba vedu meiega on kiire ja erilise tähelepanuga igale kliendile ning nende kaubale, tagades individuaalse lähenemise igale ühele.

  Kauba transport Lätis ja kogu maailmas

  Olenemata sellest, kas kaupade transport toimub Lätis või kusagil mujal maailmas, keskendub SIA “RITLOGISTIKA” erinevat tüüpi tenthaagistele maismaavedudel, kus kaupu tuleb kaitsta väliste mõjude eest, transportides toodangut big bag’ides või tõstes kaupa peale/maha alustelt.

  Kauba transport Rootsist või kauba transport Inglismaale, kus näiteks on vaja kolimisteenust, on SIA “RITLOGISTIKA” jaoks sama oluline kui kohalik kaubavedu. Näiteks meie pakutav kauba transport Riias või kauba transport Liepājas on sama oluline kui kauba transport Jelgavas, loomade transport Valmieras või mis tahes muu tüüpi kaubavedu Ventspilsi piirkonnas.

  Ettevõtte olemasolu jooksul on viimistletud turvalist tarnet avatud tüüpi haagistega ülegabariitilistele ja rasketele koormatele (traktorid, kombainid, mitmesugused seadmed, moodulmajad jne), kus kõiki operatsioone teostavad kogenud tööstuse professionaalid. SIA “RITLOGISTIKA” pakub planeeritud ja mugavalt läbipaistvaid hindu oma kaubaveo teenustele.

  Kauba transpordi liigid

  SIA “RITLOGISTIKA” omab laiaulatuslikku autoparki, mida saab kohandada igas suuruses kaubale või laadimismeetrite arvule ehk LDM-ile (lühend sõnast Ladungsmeter). SIA “RITLOGISTIKA” sõidukite transport toimub väikeste koormate vedamiseks mõeldud kaubikutega, 5-8 LDM-i veokitega, tõstukiga sõidukitega; 13.6 LDM tent- või isotermilise kaubaruumiga haagistega; 13.6 LDM mega-haagistega, mille maht on 100m3, ning sõidukikombinatsioonidega, mille kogumaht on 120m3. Lisaks on kõik sõidukid kaubavedudeks litsentseeritud.

  Kauba, kaupade ja pakisaadetiste transport erinevas mahus toimub SIA “RITLOGISTIKA” juures suurepärase kvaliteediga. Töötamine ühe malli alusel ei ole reaalne, et saavutada ja pakkuda maksimaalset kasu pikemas perspektiivis ei meie klientidele ega ka meile endile, et mõista nii oma kui ka partnerite potentsiaali. Seetõttu arendame end iga päev ning otsides uusi lahendusi, oleme teadlikud nii tööstuse uudistest ja suundumustest kui ka kasulikust informatsioonist kaubaveo kohta üldiselt.

  Rahvusvaheline kaubavedu

  Rahvusvaheline kaubavedu

  SIA “RITLOGISTIKA” pakub laia valikut võimalusi ja spetsialiseeritud lahendusi erinevat tüüpi täis- ja koondkoormate veoks Baltikumis, Euroopas, Skandinaavias ja teistes riikides.

  Tänu optimeeritud igapäevastele marsruutidele on võimalik mugav “uksest ukseni” kauba kohaletoimetamine. Lisaks aitame täita kõik rahvusvahelise transpordi jaoks vajalikud dokumendid. Seotud tollimaaklerite teenused tagavad klientide sagedaste küsimuste osas professionaalsed vastused.

  Kauba transport Venemaale, Valgevenesse, samuti Venemaalt ja Valgevenest ei toimu.

  Ülegabariidiliste koormate transport

  Ülegabariidiline veos

  Ülegabariitilised veosed on oluliselt suuremad või raskemad kui tavapärased veosed, mistõttu on nende transportimiseks vaja spetsialiseeritud sõidukeid. SIA “RITLOGISTIKA”-l on laialdased kogemused mitmesuguste ülegabariitiliste masinate ja seadmete tarnimisel, teades kõiki abistavaid operatsioone ning arvutades hinda mitte-standardsetele kaubaveoteenustele. Tagame, et suuremõõtmelise kaubaveo jaoks on välja töötatud eriluba, tolliprotseduurid on hallatud, saatemasinate varustus laadimiseks/mahalaadimiseks ning hoolitsus kauba kohaletoimetamise eest turvatud ladustamisruumidesse.

  Ohtlike ainete vedu

  Ohtliku kauba vedu

  SIA “RITLOGISTIKA” tagab, et eriti ohtlike (ADR) veoste transport toimub lühikese aja jooksul. ADR-kauba transport on reguleeritud rahvusvaheliste konventsioonidega, raamistikus, mis kehtib igat tüüpi kaubaveo puhul.

  SIA “RITLOGISTIKA” valmistab ette vajalikud kaubaveo litsentsid ja load vastavalt ühele 9 ohtlikkuse klassi veostest või alamklassidest, järgides vastavate riikide erinevaid regulatiivseid transpordinõudeid. Seega ei taga identne kaubavedu identseid hindu sama ADR-kauba kohaletoimetamisel erinevatesse sihtkohtadesse.

  Merekaubavedu

  Meretransport

  Logistikas peetakse meretransporti (pikem tarneaeg, kuid madalamad transpordikulud) üheks populaarsemaks kauba kohaletoimetamise viisiks. SIA “RITLOGISTIKA” pakub tõhusaid ja ökonoomseid lahendusi kõigile meretranspordi liikidele, hoolitsedes samuti vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamise eest. Pakume konteiner-tüüpi kaubaveo transporti, teostades kohaletoimetamist  uksest ukseni kõige populaarsemates suundades Baltikumis, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Põhja-Ameerikas, Hiinas ja mujal.

  Kiirtarne

  Ekspressveod

  Kui on nõutud eriti kiiret saadetiste kohaletoimetamist suhteliselt lähedastesse sihtkohtadesse, pakub SIA “RITLOGISTIKA” ekspreskaubavedu kaubikutega, mis väljastatakse kiiresti  ja mis mõjutavad kaubatranspordi tarneaegu. Pikamaa ekspresstarneid korraldades pakutakse lennutransporti, tagades võimalikult kiire kohaletoimetamise soovitud sihtkohta olenemata kauba suurusest või saatmisteekonnast. Peamine, mida teada – kiirtarneid tehes säilitab SIA “RITLOGISTIKA” endiselt kõrge täitmiskvaliteedi.

  Õhukauba transport

  Õhutransport

  Kiireks ja kvaliteetseks kiireloomuliste saadetiste kohaletoimetamiseks sihtkohta pakub SIA “RITLOGISTIKA” lennukaubavedu. Lennusaadetisi viiakse peamiselt läbi keeruliste sihtkohtade saavutamiseks ja kauba kohaletoimetamise aja säästmiseks. Ehkki lennukaubaveo hinnad ei ole madalad, pakub SIA “RITLOGISTIKA” kvaliteetset õhutransporti mõistlike hindadega, tänu edukale koostööle lennufirmadega ja ulatuslikule globaalsele partnerivõrgustikule, tagades kiire uksest ukseni kaubakohaletoimetamise.

  Multimodaalne transport

  Multimodaalne transport

  Multimodaalne transport annab võimaluse kombineerida ühel kaubarajal mitu transpordiliiki, olenemata kauba suurusest, tüübist või eriomadustest. Kõige populaarsem multimodaalne transport ühendab tihti maanteevedu meretranspordi või õhukaubaveoga. Multimodaalne transport hõlmab nii täiskoorma kui ka koondkoorma vedusid ükskõik millisesse maailma paika, võimaldades seega realiseerida kõige keerukamaid ja spetsiifilisemaid kaubasaadetisi.

  Jahutatud kaubavedu

  Jahutatud kaubaveo transport

  Kaubavedu jahutusseadmetega, olenemata hooajast, tagab kogu transpordi vältel vajaliku või soovitud kauba temperatuuri, säilitades kauba muutumatu kvaliteedi või transpordiks nõutavad tingimused alates pealevõtmisest kuni marsruudi lõppsihtkohani jõudmiseni. SIA “RITLOGISTIKA” transpordib kõige sagedamini toidukaupu jahutusseadmetega (lühidalt REF) – külmutatud või jahutatud tooteid või tooteid, mis nõuavad teatud säilitustemperatuuri (näiteks šokolaad, puuviljad, köögiviljad või vein).

  Ühendatud kaubavedu

  Konsolideeritud kaubavedu

  Klientidele transpordikulude optimeerimise ja kauba transiidi aja edukate lahenduste pakkumiseks pakub SIA “RITLOGISTIKA” täiskoormavedu (FTL).

  Sõltuvalt iga ettevõtte spetsiifilisest kaubamahust – kui on vajadus transportida või saata suhteliselt väike maht kaupa – on võimalik ühendada ühes sõidukis mitme kliendi erineva suurusega kaubad, võimaldades koondkoorma kohaletoimetamist mis tahes soovitud marsruudil, pealegi vastavalt spetsiifilisele kaubaveo tüübile.

  Populaarsed transpordisihtkohad

  Kõige populaarsemad kaubaveod toimuvad Euroopa riikides nagu Poola, Saksamaa, Beneluxi riigid (Belgia, Holland, Luksemburg), Prantsusmaa, Itaalia, Ühendkuningriik, Rootsi, Eesti ja teised.

  Nendes riikides turul tegutsedes, mida iseloomustavad kõrged kvaliteedistandardid, areneb SIA “RITLOGISTIKA” pidevalt, kuna dünaamiline logistikakeskkond nõuab kiiret reageerimist mitte-standardsetele olukordadele või muudatustele.

  Euroopa

  • Saksamaa
  • Beneluxi riigid (Belgia, Holland, Luksemburg)
  • Poola
  • Itaalia
  • Skandinaavia

  Aasia

  • Hiina
  • Jaapan
  • Indoneesia
  • Singapur
  • Saudi Araabia

  Põhja-Ameerika

  • Ameerika Ühendriigid
  • Kanada
  • Mehhiko
  • Kuuba
  • Jamaica

  Baltikum

  • Läti
  • Leedu
  • Eesti

  Kaubavedu

  SIA “RITLOGISTIKA” teenuste portfelli võimalikult kõikehõlmavaks muutmiseks oleme tuvastanud kliendi vajadused ning selles kontekstis meie võime tagada kaubavedu üha spetsiifilisematesse sihtkohtadesse ja sealt kõige mitmekesisematele maailmaturgudele. Kuna kliendi vajadused kasvavad, arendab SIA “RITLOGISTIKA” samuti oma teenuste pakkumisi, laiendades kogemusi, pädevust ja võimet leida lahendusi kõige keerulisemates olukordades.

  Probleemi ei saa kunagi lahendada sama mõtteviisiga, mis probleemi alguses tekitas. – Albert Einstein

  Keeruline kaubavedu

  Logistikateenused

  Kauba kindlustamine

  Riske ette nähes, mis võivad tekkida kaubaveo ajal, pakume klientidele võimalust lisaks kauba kindlustamisele, mis annab kauba omanikule topeltkindluse, et vältida võimalikke kaotusi, näiteks võimaliku kauba kahjustumise või kadumise korral.

  Tollimaakleri teenused

  Et säästa klientide aega ja vältida võimalikke komplikatsioone, mis võivad tekkida tolliformaalsuste ja dokumentatsiooni lahendamisel, kutsume kliente usaldama neid konkreetseid protsesse pädevatele tollimaakleritele, kellega meil on pikaajaline koostöö.

  Ladustamisteenused

  Vajadusel on meie klientidel juurdepääs ladustamisteenustele nii avatud kui ka suletud tüüpi ladudes. Kaupa saab hoiustada turvalises laos nii lühiajaliselt kui ka pikemaajaliselt, sõltuvalt kauba eripärast. Pakume ladustamisteenuseid kõikidele kaubatüüpidele, sealhulgas ülegabariidilise kauba paigutamist.

  Usaldusväärne kaubavedu, millele võite loota

  SIA “RITLOGISTIKA,” enam kui 20-aastase tegutsemisajaloo vältel, garanteerib professionaalse suhtumise igasse klienti ja igasse kaupa, mis on meile usaldatud vedamiseks. See on meie transpordijuhtide kogemus, teadmised ja pädevus, mis tagavad mitte ainult ohutu transpordi, vaid ka põhjendavad klientide usaldust ja lojaalsust, kes on meid aastate jooksul usaldanud ja jätkuvalt kasutavad SIA “RITLOGISTIKA” pakutavaid teenuseid.

  Läbipaistev hinnastamine ja kindlustatud last

  SIA “RITLOGISTIKA” pakub läbipaistvat hinnapakkumist kõigile transpordipäringutele. Isikupärastatud lähenemine igale kliendile ja igale saadetisele, arutades ja ajakohastades kauba konkreetseid omadusi, võimaldab selgelt kajastada iga kuluartiklit, mis võib tekkida või mõjutada kauba ohutut vedu.

  Kauba koostist, marsruuti ja võimalikke riske, mis võivad ilmneda transpordi ajal hinnates, soovitame lisaks olemasolevale CMR kindlustusele SIA “RITLOGISTIKA” juures hankida lisakauba kindlustuse, mida aitame ette valmistada ja korrektselt vormistada.

  • Tagame transpordi, mis vastab kauba parameetritele.
  • Võimalike riskide hindamine transpordi ajal.
  • Lisakulutuste tuvastamine ja kajastamine.
  • Konsultatsioonid lisakindlustuse kohta, kui vajalik.
  • Läbipaistvad ja kulutõhusad transpordihindade pakkumised.
  • Paindlik suhtlus kogu transporditeenuse osutamise vältel.
  Turvaline kaubavedu
  Sakret
  Pata
  Dobeles dzirnavnieks
  Kabinett
  Doka