Tollimaakler

Firma SIA “RITLOGISTIKA” on juba pikka aega osutanud täiskoormate (FTL) ja vähemkoormate (LTL) transpordi ja logistika teenuseid nii Euroopa Liidu sees kui ka väljaspool. Kaupade ja lasti katkematu liikumise tagamiseks pakub SIA “RITLOGISTIKA” oma klientidele professionaalseid tolliagentuuri teenuseid, hõlbustades ja kiirendades kõiki tolliga seotud küsimusi transpordi ajal. Tollimaaklerid tagavad tolliprotseduuride professionaalse käitlemise impordi, ekspordi ja transiidi ajal.

Professionaalsed tollimaakleri teenused

SIA “RITLOGISTIKA” poolt osutatavad tollimaakleri teenused optimeerivad aja- ja rahalisi ressursse meie klientidele (nii eraisikutele kui ka juriidilistele isikutele), tagades, et rahvusvaheline kaubavedu väljaspool Euroopa Liitu ja kolmandatesse riikidesse ei tekita ei saatjale ega saajale liigset koormust.

Kiiresti, lihtsalt, arusaadavalt ja kõrge professionaalse vastutusega hoolitsevad SIA “RITLOGISTIKA” transpordijuhid rahvusvahelise kauba ja lasti veo eest, korraldades maantee-, raudtee-, õhu- ja meretranspordiga seotud tollidokumentatsiooni, sealhulgas impordi, ekspordi ja transiidi deklaratsioonid, samuti tolli litsentsid, mis on seotud kauba ja lasti veoga.

Millal pöörduda tollimaakleri poole?

Rahvusvahelise kaubaveo korraldamisel väljaspool Euroopa Liitu või kolmandatesse riikidesse kiirendavad tollimaakleri teenused oluliselt piiriülese dokumentatsiooni protsessi ja vähendavad vigade tõenäosust tolliformaalsustes, eriti kui lasti vastuvõtja või saatja ei tegele selliste tolliprotseduuridega regulaarselt.

Konsulteerides professionaalse tollimaakleriga, tagatakse igale lastile õige saatedokument, mis on kohandatud selle konkreetse sisu järgi, säästes aega tollipunktides või vältides ladustamiskulusid, mis võivad tekkida ebaõigesti ettevalmistatud tollidokumentide tõttu.

Vajate tollimaakleri teenuseid? Võtke meiega ühendust!

  Mida hõlmavad tollimaakleri teenused?

  Töötamine professionaalse tollimaakleriga hõlmab tolli impordi- ja ekspordi või transiidi deklaratsioonide õiget ettevalmistamist ja vajadusel juurdepääsu laiale kontaktide võrgustikule osalevates riikides.

  Tollimaakleri teenused hõlmavad ka nüansirikast professionaalset teadmist, mis tagab kiiresti vajaliku tollilao kättesaadavuse, kui on vaja lasti mingil põhjusel tollilaos hoida.

  Impordi- ja ekspordidokumentatsioon?

  Impordidokumendid koostatakse kolmandatest riikidest kauba toomisel (impordi tollideklaratsioon), samas kui ekspordidokumendid valmistatakse ette Euroopa Liidu piiridest väljapoole saatmisel (ekspordi tollideklaratsioon).

  Impordi- ja ekspordideklaratsioonide kulud algavad 35 EUR + KM.

  Tollideklaratsioon

  Tollideklaratsioone on mitut tüüpi, neid kategoriseeritakse standardseteks (elektroonilised, nt VID EDS tollideklaratsioon) ja lihtsustatud ning suuliseks (eraisikutele).

  Tollideklaratsioonid võivad olla kas kirje deklarandi registrites või koostatud akt.

  Tariifikonsultatsioonid

  Konsulteerides SIA “RITLOGISTIKA” transpordijuhiga, kes mõistab kauba või  kaubavoo omadusi ja marsruuti, saate pädevaid konsultatsioone transpordi jaoks kohaldatavate tollimaksude ja tariifide kohta.

  Väärtuslik teave tollimaakleri teenuste kohta

  Mis on tollimaakler?

  Tollimaakler on füüsiline või juriidiline isik, kes osutab maaklerteenuseid piiripunktis või mujal sisemaal, isiklikult või oma töötajate kaudu.
  Tollimaakleri teenuseid võib osutada kehtiva tollispetsialisti tunnistuse alusel. Juriidiline isik on õigustatud osutama tollimaakleri teenuseid, kui talle on antud tollimaakleri tegevuse luba ja ta on sõlminud töölepingu vähemalt ühe füüsilise isikuga, kes on saanud tollispetsialisti tunnistuse.

  Mis on tollimaakleri roll impordi- ja ekspordiprotsessis?

  Impordi- ja ekspordidokumentatsiooni ringluse korraldamisel piiril tagavad kvalifitseeritud tollimaaklerid, et tolliteenuseid osutatakse professionaalselt ja kiiresti, et minimeerida kauba viivitust piirikontrollis. Tollimaaklerid valmistavad dokumendid täpselt ette ja jälgivad nende ringlust, et vältida tarbetuid kulusid, mis on seotud ootamatute lasti ladustamisega tolliladudes või tarnekohustuste täitmata jätmisega, jättes kauba õigeaegselt sihtkohta toimetamata.

  Mis on tollimaakleri vastutus?

  Sõlmitud koostöölepingu või vastava volituse alusel tegutseb tollimaakler kliendi huvides ja tagab kaupade piirikontrolli liigutamisel kõigi tolliprotseduuride järgimise. Tollimaakler tegeleb kaupade arvestuse, registreerimise ja ladustamisega tollivormistuseks, vastavalt asjaomaste institutsioonide eeskirjadele, ning tagab kaupade esitamise Tollile või muudele kontrollteenustele. Tollimaakler vastutab kõigi tollivormistuse protsessis tehtud toimingute eest, nii füüsilise isiku kui ka juriidilise isiku töötajana.

  Kas ma saan kasutada tollimaakleri teenuseid igas riigis, kus tegutsen?

  Arvestades iga riigi seadusandlust ja spetsiifilisi nüansse, mis on seotud tolliprotsesside korraldamisega, pakutakse professionaalset koostööd kvalifitseeritud tollimaakleriga enamikes riikides väljaspool Euroopa Liitu, kus on vajalik praegune tolliprotsesside dokumentatsioon klientidele SIA “RITLOGISTIKA”. Ulatuslik kontaktide ja partnerite võrgustik võimaldab klientidele pakkuda tollimaakleri teenuseid praktiliselt igas riigis.

  Kuidas ma maksan tollimaksu?

  Praegu on Lätis neli maksu, mis on seotud rahvusvahelise transpordiga kaupade importimisel, ekspordil ja transiidil läbi Läti. Üks neist on tollimaks (impordimaks).
  Vastav ettevõte või selle esindaja saab maksta transpordiga seotud tollimaksu Riikliku Tuluameti Elektroonilises Deklaratsioonisüsteemis – EDS (näiteks saab tollideklaratsiooni VID EDS-is maksta).

  Rahvusvaheline kogemus ja kiire töötlemine

  SIA “RITLOGISTIKA” pädevad transpordijuhid pakuvad tasuta konsultatsiooni ja vastavad teie küsimustele. Mõistes kauba sisu ja marsruuti, saame ette valmistada õige transpordipakkumise kauba või kaupade jaoks, sealhulgas teavet siduvate tollitariifide ja tollidokumentide vajaduse kohta, korraldades ja täites praegust transporti.

  Kiiresti ja ilma komplikatsioonideta korraldame ja töötleme kõiki tolliprotseduure, mis on seotud kauba või kaupade impordi, ekspordi ja transiidiga.

  Usaldage oma tollivormistused SIA “RITLOGISTIKA” professionaalidele!

  Rahvusvaheline kogemus