Kabotaažtransport

SIA “RITLOGISTIKA” pakub täielikku logistikateenuste ja kaubaveo valikut nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool, teostades usaldusväärseid ja turvalisi kabotaaži kaubavedusid. Tänu meie ulatuslikule litsentseeritud sõidukite parkile ja testitud äripartnerite kaasamisele viiakse rahvusvahelised ja kodumaised kabotaaži kaubaveod läbi, optimeerides erinevaid marsruute ja kaubatarneid maanteel, raudteel, õhu- või mereveo kaudu.

Otsite kaubavedajat?
Saage konsultatsiooni meie spetsialistidelt.

Mis on kabotaažtransport?

Kabotaaži kaubavedu maanteel hõlmab lühiajalisi sisemaiseid kaubavedusid, mida viiakse läbi ühes Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riigis, kasutades teises riigis registreeritud sõidukit. Sõiduk peab kabotaažvedude teostamiseks saama erilise Euroopa Liidu kabotaažtranspordi loa.

Näide kabotaažtranspordist:

SIA “RITLOGISTIKA” kasutab Lätis registreeritud sõidukit, et toimetada täiskoorem Kuldīgast (Läti) Münchenisse (Saksamaa). Et tagasireisil sõidukit täielikult ära kasutada, plaanib RITLOGISTIKA järgmised marsruudid: Münchenist Stuttgarti, Stuttgartist Frankfurdi ja Frankfurtist Leipzigisse, et naasta Lätti koormaga.

Kabotaažtransport

Kabotaažtranspordi liigid

SIA “RITLOGISTIKA” pakub kaupade ja veoste kabotaažtransporti nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool. Kabotaaž on mõiste, mis on peamiselt tuttav rahvusvahelise transpordiga tegelevatele ettevõtetele, kus ühe riigi transpordioperaator veab kaupu või veoseid kahe sama piirkonna asukoha vahel.

Sõna “kabotaaž” pärineb Itaalia navigaatorilt Giovanni Cabotolt (John Cabot), kes on tuntud geograafiliste avastuste ja rannikuvahele jäävate sadamate vahelise navigeerimise poolest ühes riigis. Seega rakendati kabotaaži algusaegadel ainult rannikulaevandusele. Tänapäeval kehtib kabotaaž ka lennunduses, raudtee- ja maanteetranspordis.

Kaubavedu

Kaubavedu

Kabotaaži kaubavedu võimaldab kaubavedajatel maksimeerida oma sõidukite koormusvõimet rahvusvahelistel reisidel edasi-tagasi ja vältida nn “tühjasõite” (näiteks et vältida sõidukit naasmast Saksamaalt Lätti ilma kaubata, teostatakse kabotaaž, toimetades mõned kaubad Saksamaal veoauto abil ja seejärel laadides sõiduki tagasisõiduks Lätti täiskoormaga).

Kaupade transport

Kauba transport

Kaupade transpordi kabotaaži kasutavad peamiselt erinevate tööstusharude välisriikides registreeritud ettevõtted kaupade veoks oma välismaiste harukontorite vahel või nende vahel, kasutades oma kaubaveokeid. Kabotaažtranspordid on samuti väga populaarsed Lääne-Euroopa kaubavedajate ja veokorraldajate seas.

ETMC luba

Euroopa Transpordiministrite Konverentsi (ETMC) load, mida antakse kvoodisüsteemi alusel, väljastab Rahvusvaheline Transpordifoorum (ITF) rahvusvaheliste kaubaveoteenuste jaoks, andes õigused teostada transporte ETMC liikmesriikide vahel, samuti transiiti läbi ühe või mitme ETMC liikmesriigi, kasutades mõnes ETMC liikmesriigis registreeritud sõidukit või transpordiettevõtet.

Kabotaažtranspordi eeskirjad

Kabotaažtranspordi eeskirjad sätestavad, et Euroopa Liidu liikmesriigis registreeritud transpordiettevõte võib sihtliikmesriigis teostada kuni kolm järjestikust kabotaažvedu seitsme päeva jooksul või ühe kabotaažveo kolme päeva jooksul riigis, mis ei ole kauba kohaletoimetamise riik. Transpordiandmed peavad kajastuma CMR saatelehel või kabotaaždokumentides, kus on määratletud rahvusvahelise transpordimarsruudi, saaja ja saatja teave.

Dokumendid

Kabotaažtranspordi teostamiseks peab vedaja hankima ja säilitama kehtiva Euroopa Liidu rahvusvahelise kabotaažtranspordi loa.

Asukoht

Teises Euroopa Liidu riigis registreeritud vedaja võib teostada kuni kolm järjestikust kabotaažvedu teise Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riigi territooriumil.

Kestus

Rahvusvahelise kaubaveo korral on lubatud teostada sihtriigi territooriumil seitsme päeva jooksul alates kauba mahalaadimisest kuni kolm kabotaažvedu ja kolme päeva jooksul alates ajast, mil tühi sõiduk on sisestanud teise EL riigi territooriumi, kuni ühe kabotaažveo.