Kasulik

Euroopas täis- või osakoormaga tentpoolhaagises transportimisel kasutatakse sageli standardset mõõtühikut kauba veovahendi koormamiseks – kauba laadimismeetrit ehk ldm-i (inglise keeles: loading meter). Kauba laadimismeetrit, lühendatult LDM, peetakse üldtunnustatud kaubamahu mõõtühikuks …

CMR

Rahvusvahelise maanteekaubaveo igapäevaelu ei saa ette kujutada ilma praeguse transpordidokumendita – CMR saateleht, mis on ka kauba veoleping. Ohutu kaubaveo tagamiseks kinnitab ja kinnitab CMR saateleht kohustusi osapoolte vahel, kes …

Selleks, et tagada teave kauba reaalajas asukoha ja kohaletoimetamise oleku kohta kindlal transporditeel, on saatjal ja saajal võimalus teada saada, võttes ühendust transpordijuhi või jälgides kauba GPS-andmeid, ühendudes kauba jälgimise …

Logistika valdkonna suundumused on oluliselt muutunud aktiivse ja laialt levinud kaubabörsi ilmnemisega. Ettevõtluse igapäevaelu muutudes dünaamilisemaks ja tehnoloogia arenguga, soodustatakse erinevate innovatiivsete veebipõhiste platvormide ehk kaubabörside populaarsust igapäevatöös. Kaupade või …

Vastavalt Euroopa Liidu tolliõigusele, kõigil rahvusvahelise kaubanduse osalistel, kes tegelevad kaupade impordi, ekspordi, transiidi või muude tolliprotseduuridega Euroopa Liidus, on vajalik Ettevõtja registreerimis- ja identifitseerimisnumber (EORI). Mis on EORI number? …

Järgides kohalikke ja rahvusvahelisi majandusarengu suundumusi, tundub praegu, et kvalifitseeritud logistikaspetsialistid on alati vajalikud. Kaupade ringluse kiirenedes ja nende mahu suurenedes, et tagada kaupade efektiivne liikumine, muutub üha olulisemaks kvalifitseeritud …

Veosekindlustus ehk CMR kindlustus on veoettevõtja tsiviilvastutuskindlustus, mis kaitseb transpordiks üle antud kaupu ettenägematute kahjude ja ootamatute kadude eest. CMR kindlustus kaitseb juhtudel, kui CMR konventsiooni reeglite kohaselt muutub maanteevedaja …

Kauba saatedokumendid on lahutamatu osa rahvusvahelistest kaubavedudest. Iga kaubaveo tüübi puhul – olgu see siis õhu, mere või maismaatranspordiga – on saateleht kõige olulisem saatmisdokument. Olenevalt transpordiviisist on saatelehtede tüübid …

Erinevates sektorites tegutsevad ettevõtted peavad optimeerima oma kättetoimetamise protsesse ja sujuvamaks muutma tootmisvõimsusi, et vastata klientide kaupade ja toodete nõudlusele. See on eriti oluline suurte ettevõtete puhul, kus globaalse majanduse …