Multimodaalne transport

SIA “RITLOGISTIKA” pakub ukselt-uksele kaubavedu peaaegu igal marsruudil. Mandritevaheliseks või kaugemate sihtpunktide kiireks jõudmiseks pakub SIA “RITLOGISTIKA” multimodaalset transporti – ühe marsruudi raames, ühendades mitu (või vähemalt paar) kaubaveoviisi. Näiteks meretranspordi ja maismaa veoauto kombinatsiooni eelised pakuvad klientidele võimalust tagada kauba ohutu transport mugavalt ja konkurentsivõimelise hinnaga.

Saage konsultatsiooni ja uurige transpordi hinda meie logistikaspetsialistidelt.

Rahvusvahelised multimodaalsed lahendused

Rahvusvaheline multimodaalne transport on loogiliseks lahenduseks logistikatööstuses, kus konkreetse kaubaveo marsruudi läbiviimiseks on vaja ühendada mitu transpordiviisi. Näiteks maantee- ja meretranspordi ning raudteetranspordi ühendamine tagab rahvusvahelise multimodaalse transpordi, maksimeerides iga transpordiviisi eeliseid ajalises ja kuluefektiivsuses.

Maa
Raudtee
Õhk
Meri

Pika vahemaa kaubaveo korral nii lähtepunkti ja sihtkoha vahel kui ka mandritevahelisel teel on SIA “RITLOGISTIKA” transpordijuhtide poolt pakutav intermodaalne transport erakordselt tõhus, ökonoomne ja keskkonnasõbralik viis kaubaveduks.

Multimodaalne transpordisüsteem

Traditsiooniliselt toimub enamik kauba- ja reisijatevedu ühe transpordiviisi – maanteetranspordi abil. Siiski on hiljuti välja töötatud multimodaalne transpordisüsteem, mis parandab konkurentsivõimet teiste transpordiviiside jaoks.

Euroopa Liidu toimimise leping (ELTL) on loonud aluse Trans-Euroopa Transpordivõrgustikule (TEN-T), multimodaalsele võrgustikule, mille eesmärk on tagada kaupade kiire ja lihtne liikumine ning kõigi Euroopa Liidu piirkondade ligipääsetavus ja ühenduvus. Multimodaalne transpordisüsteem on seotud mitmete eelistega:

Multimodaalsed süsteemid

Saastatuse ja ummikute vähendamine – Erinevate transpordiviiside kasutamine kaubaveo jaoks vähendab looduslikku saastet ning marsruutide mitmekesistamine vähendab ummikuid.

Transpordikulude vähendamine – Erinevat tüüpi transpordi kombinatsiooni kasutamine transpordiks võimaldab klientidel vältida kalleid lisatasusid ja saada madalamat kaubakindlustuse määra.

Transpordiaja kokkuhoid – Igal transpordiviisil on erinevad transiidiajad, seega tagab multimodaalne transport kiireima võimaliku kaubaveo kombinatsiooni, hõlbustades kaupade liikumist.

Jätkusuutlikkus ja ohutus

SIA “RITLOGISTIKA” pakutav multimodaalne transport säästab meie klientidele aega ja kulusid, mis on seotud kaubaveoga, ning vähendab oluliselt loodusesse paisatavat saastet. Näiteks tekitab kaubaveo maanteetransport rohkem süsinikdioksiidi (CO2) kui rongid. Seega, kui transport toimub veoauto ja rongiga, on koguemissioonid madalamad kui ainult veoauto kasutamisel.

Multimodaalne transport vähendab ka ummikuid kaubaveo ajal, kui kasutatakse ainult ühte transpordiviisi, näiteks ainult maantee- või raudteetransporti.

Turvaline multimodaalne transport

Sagedased küsimused multimodaalse transpordi kohta

Mis on multimodaalne transport?

Multimodaalne transport viitab transpordile, kus ühe kauba kohaletoimetamine ühendab vähemalt kaks erinevat kaubaveoviisi. Multimodaalseid transporti viiakse läbi täis- ja koormatud koormate (FTL, LTL), ohtlike kaupade (ADR), külmikukaupade, ülekaaluliste kaupade (konteinerid ja platvormid) jaoks.

Milliseid transpordiviise kasutatakse multimodaalses transpordis?

Multimodaalses transpordis kasutatakse vähemalt kahte (võimalik, et mitut) kaubaveoviisi. Need ühendavad maa-, mere-, õhu- ja raudteetransporti, et tagada kõige tõhusam, kiirem ja/või rahaliselt soodsam transport mis tahes sihtkohta.

Millised on multimodaalse transpordi peamised eelised?

Multimodaalse transpordi peamised eelised hõlmavad kiiret ja mugavat ligipääsu praktiliselt igale marsruudi aadressile, vähendatud CO2 heitkoguseid ja üldisi kaubaveokulusid ning kauba käitlemise ja tarneaja optimeerimist säilitades samal ajal suurendatud kaubaveo turvalisust.

Kuidas aitab multimodaalne transport vähendada heitkoguseid ja keskkonnamõju?

Multimodaalsete transportide läbiviimisel ühendatakse erinevaid kaubaveoviise. See on keskkonnasõbralikum, kuna vähendab oluliselt süsinikdioksiidi heitkoguseid (CO2), mis on kooskõlas ja siduv Euroopa Liidu kliimamuutuste leevendamise eesmärkide ja Euroopa rohelise kokkuleppega.

Küsige meie logistikaspetsialistidelt konsultatsiooni!

SIA “RITLOGISTIKA” kogenud transpordijuhid pakuvad individuaalset lähenemist multimodaalsele kaubaveole, koostades marsruudi ja kauba sisu jaoks sobiva transpordipakkumise, säästes aega ning tagades sõbraliku hinnapakkumise säilitades samal ajal kõrge teeninduskvaliteedi. Kui otsite usaldusväärset ja kasumlikku meetodit rahvusvaheliseks transpordiks ja soovite rohkem teada saada transpordivõimalustest, võtke ühendust SIA “RITLOGISTIKA”-ga juba täna!