Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Veebisait www.ritlogistika.lv on SIA RITLOGISTIKA interneti koduleht. Meie rekvisiidid:

SIA RITLOGISTIKA, KMK reg-nr LV40003620080

Juriidiline aadress: Dzērbenes tänav 27, Riia, LV-1006.

Telefon: 67553741, e-post: info@ritlogistika.lv

SIA RITLOGISTIKA privaatsuspoliitika määrab ära selle, kuidas SIA RITLOGISTIKA töötleb isikuandmeid ning ka andmesubjekti õiguste ja isikuandmete kaitsega seotud küsimuste realiseerimise korra. Käesolevale kodulehele ligi pääsedes kinnitate, et olete tutvunud ja aru saanud käesolevast privaatsuspoliitikast.

SIA RITLOGISTIKA peab lugu oma klientide privaatsusest ja peab isikuandmete töötlemisel kinni Isikuandmete kaitse üldmääruse nr 2016/679 nõuetest ja muude Lätis kehtivate õigusaktidega kehtestatud nõuetest.

SIA RITLOGISTIKA töötleb ja kasutab teie isikuandmeid, muuhulgas nime, telefoninumbrit, aadressi ja informatsiooni teie poolt kasutatud SIA RITLOGISTIKA teenuste kohta järgnevalt toodud eesmärkidel – Teiega suhtlemiseks meie teenuste kasutamisel ja nendega seotud eesmärkidel, teenuste organiseerimiseks teie jaoks, teenuste eest arveldamiseks, oma teenuste ja hinnapakkumiste esitamiseks. Teatud juhtudel kasutatakse andmeid personalivalikuks, avalduste töötlemiseks, ettevõtte haldusprotsessi tagamiseks. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on andmesubjekti nõusolek, lepingu sõlmimine ja selle täitmine, legitiimse huvi tagamine.

Isikuandmeid säilitatakse vastavalt nende töötlemise eesmärkidele ja õigusaktide nõuetele niikaua, kuni esineb üks või mitu alltoodud kriteeriumi:

  • RITLOGISTIKA viib ellu oma legitiimseid huve;
  • RITLOGISTIKA on kohustatud andmeid säilitama;
  • on olemas jõusolev andmesubjekti nõusolek vastava isiku andmete töötlemiseks.

Teie informatsiooni ei avaldata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul kui oleme selleks saanud teie selgelt väljendatud nõusoleku või ka juhul kui seda sätestab seadus. Kui soovite andmeid üle vaadata ja uuendada või neid kustutada, teavitage palun meid sellest e-posti aadressil info@ritlogistika.lv või saatke vastav avaldus ülaltoodud aadressil postiga.

Küpsiste kasutamise poliitika

SIA RITLOGISTIKA kasutab lühiajalisi (sessiooni-) ja pikaajalisi (püsivaid) küpsiseid. Sessiooniküpsised võimaldavad jälgida Teie tegevust ühe külastussessiooni raames. Neid ei salvestata pärast külastust Teie seadmesse. Püsivad küpsised salvestatakse Teie seadmes ka sessioonide vaheajaks. Neid kasutatakse Teie autentimiseks ja selleks, et mäletada Teie seadistusi.

Käesoleval kodulehel kasutatakse ka kolmanda poole küpsiseid, tagamaks kodulehe turvalist ja mugavat funktsioneerimist ning ka sisestatistika loomiseks, see tähendab selleks, et saada rohkem teada külastaja tegevuse kohta kodulehel ja analüüsida külastajate kasutuskogemust kodulehel.

Kasutame “Google Analytics” teenust, mis edastab andmed kasutaja tegevuse kohta Goole serveritele. Tuletame meelde, et Google privaatsuspoliitika ei võimalda saata isikut tuvastavat informatsiooni. Ulatuslikumat informatsiooni “Google Analytics” küpsiste kohta palume vaadata siit.

Tähelepanu!

Palume arvesse võtta, et meie privaatsuspoliitika ei puuduta teisi kodulehti, millele võite pääseda meie kodulehe kaudu.

Privaatsuspoliitikat võidakse muuta ilma eelneva hoiatuseta. Selle värskeim sisu on avaldatud käesoleva kodulehe veebisaidil.

Käesolev dokument on tõlgitud läti keeles olevast originaaldokumendist. SIA RITLOGISTIKA jaoks on siduvaks vaid originaalkeeles olev dokument.

Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise poliitika on uuendatud: 2018. aasta 8. augustil.