Ülegabariidiline veos

SIA “RITLOGISTIKA” on logistikateenuste pakkuja, kellel on kogemusi suuremõõtmeliste ja tavapärasest suuremate veoste transpordi korraldamisel nii Lätis kui ka rahvusvaheliselt. Suuremõõtmeliste veoste transport maal ja merel on SIA “RITLOGISTIKA” eriala, kuid me tagame ka suurte veoste transpordi õhuteel.

Tavaliselt on suuremõõtmelised veosed märkimisväärselt suuremad või raskemad kui tavalised, nõudes erisõidukeid. Sellist transporti peetakse üheks keerukamaks, kuna see nõuab erilist tähelepanu teede infrastruktuurile ja täiendavatele tehnilistele nüanssidele, mis standardolukordades ei oleks olulised.

Suuremõõtmeliste ja raskeveoste transport

Rahvusvahelise kaubaveo korral hõlmab suuremõõtmeliste veoste transport sageli marsruute Skandinaaviasse, Balkanile ja Lääne-Euroopa riikidesse.

SIA “RITLOGISTIKA” populaarsemate marsruutide hulka kuuluvad Austria, Saksamaa, Belgia, Portugal, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia ja teised riigid, kus kasutatakse erinevaid sõidukeid tavapärasest suuremate veoste jaoks. Meil on ulatuslikud kogemused erinevate masinate ja seadmete toimetamisel.

 • Põllumajandusmasinate (traktorid ja kombainid) kohaletoimetamine.
 • Tee-ehitusmasinate kohaletoimetamine.
 • Tööstusmasinate kohaletoimetamine.
 • Modulaarsete kodude kohaletoimetamine.

SIA “RITLOGISTIKA” on pädev tavapärasest suuremate veoste transpordis ja pakub teenuseid, sealhulgas erilubade väljatöötamist. Kasutades kaasaegseid lahendusi tavapärasest suuremate veoste transpordiks, aitame optimeerida kauba kohaletoimetamise protsessi, korraldame vajalikud tolliprotseduurid ja pakume konsultatsioone dokumentide ettevalmistamisel. SIA “RITLOGISTIKA” toimetab vajadusel praeguse veose lühiajalisse või pikaajalisse turvalisse hoiukohta.

Kas teil on suuremõõtmeline veos, mis tuleb transportida? Võtke meiega ühendust!

  Lisateave

  Pakkumine suuremõõtmeliste veoste transpordiks

  Ülegabariidiliste koormate transport

  Suuremõõtmeliste veoste transpordi korraldamisel ja kõige tõhusamate marsruutide planeerimisel hõlmab kogutranspordi maksumus määratud transpordi kulud ja kulud, mis on seotud vajalike lubade saamisega, sealhulgas tolliformaalsustega. Kui suuremõõtmeliste veoste transport nõuab saatemeeskonna sõidukeid, erilist lisavarustust laadimiseks ja/või mahalaadimiseks või konkreetseid kauba kinnitamise meetodeid, lisatakse need kulud samuti suuremõõtmelise transpordi kogupakkumisele.

  SIA “RITLOGISTIKA” soovitab ja aitab klientidel korraldada kauba täielikku kindlustamist, et minimeerida potentsiaalseid rahalisi kaotusi transpordi ajal suuremõõtmelisele kaubale tekitatud kahju tõttu.

  Mis on suuremõõtmeliste veoste transpordiprotsess?

  Suuremõõtmelised veosed (tuntud ka kui suuremahulised, mittestandardse suurusega ja raskeveosed) erinevad tavalistest veostest oluliselt suuremate mõõtmete ja kaalu poolest. Sellist transporti peetakse õigustatult üheks keerukamaks, kus protsess nõuab algselt hoolikat eelplaneerimist, võttes arvesse kauba eripära ja valitud marsruudi iga pisidetaili.

  SIA “RITLOGISTIKA” pikaajaline kogemus suuremõõtmeliste veoste transpordis on tugevdanud teadmisi ja oskusi potentsiaalsete riskide mõistmisel, et professionaalselt hinnata iga suuremõõtmelise transpordi ohutust tegeliku marsruudi ajal.

  1. Planeerimine

  Lähtudes suuremõõtmelise veose konkreetsetest parameetritest, kaalust ja marsruudist, võimaldab esialgne transpordi planeerimine SIA “RITLOGISTIKA” klientidel tuvastada parima võimaliku pakkumise kauba ohutuks transportimiseks määratud sihtkohta sobivas sõidukis. Suuremõõtmeliste veoste transpordi esialgne planeerimine on oluline nii kohalike kui ka rahvusvaheliste saadetiste jaoks.

  2. Koordineerimine

  Üks aeganõudvamaid protsesse suuremõõtmeliste veoste puhul enne marsruudi täitmist on lisatingimuste koordineerimine. See tähendab eelnevat kooskõlastamist regulatiivsete piirangutega, raskete veoste lubade kontrollimist või suuremõõtmeliste ja raskeveoste transpordieeskirjade järgimise kontrollimist. Samuti on oluline tagada pidev juurdepääs teede infrastruktuurile, võimalusega ületada sildu või elektriliine.

  3. Laadimine / Mahalaadimine

  Suuremõõtmeliste veoste transport ületab sageli mitte ainult tavalise veose kaalu, vaid ka ühe mõõtmete piirava suuruse; seega on oluline pakkuda mitte ainult sobivat transporditehnoloogiat, vaid kaasata ka professionaalne laadija ja pakkuda sobivat tõstevõimega seadmeid laadimiseks/mahalaadimiseks, mis on võimelised sooritama laia valikut toiminguid.

  4. Load

  Suurte kaupade transpordieeskirjad igas riigis töötavad vastavalt nende rahvuslikele normidele. SIA “RITLOGISTIKA” tagab, et kõik vajalikud suurte kaupade transpordiload on saadud ja registreeritud. Me korraldame ka saatemeeskonna ja politseieskordi, järgides ohutu liikluse reegleid kaubaveo ajal ja minimeerides mõju muule liiklusele või ohutusele.

  Suurte kaupade transport Lätis ja kogu maailmas

  Tavaliselt transporditavad suured kaubad hõlmavad tööstusmasinaid, põllumajandusmasinaid, tootmisseadmeid ja maju, nagu konteineritüüpi või moodulmaju. Selliste transportide planeerimisel Lätis tagavad SIA “RITLOGISTIKA” transpordijuhid kooskõla Läti Vabariigi eeskirjadega saatemeeskonna osas.

  Rahvusvaheliste suurte kaupade transportide puhul, ajatõhususe ja kulude optimeerimise huvides, kombineeritakse sageli vähemalt paar tüüpi suurte kaupade transporti, näiteks maanteetransport meretranspordiga, marsruudi jooksul.

  Lätis, nagu mujal maailmas, on populaarne suurte kaupade transport maad mööda, kasutades erinevat tüüpi sõidukeid.

  • Mitme teljega haagised ja platvormid (kaasa arvatud konteinertransportide platvormid).
  • Manipulaatoritega varustatud platvormid.
  • Pikendatavad ja laiendatavad platvormid.
  • Madalapõhjalised platvormid (kõrgus 300 kuni 400 mm/kaal kuni 45t; kõrgus 850 kuni 920 mm/kaal kuni 95t).

  Skandinaavia

  Moodulmajade kohaletoimetamine

  Moodulmajade transport ja kohaletoimetamine

  Kasvava tähtsusega moodul- ja ehitatud majade tootjate osas Läti majanduses on tervenisti valmistatud ja valmis majade transport madalapõhjalistel platvormidel muutunud väga populaarseks Lätis, Skandinaavias ja erinevates Euroopa riikides. Selleks, et tagada suurte kaupade õigeaegne või eelarvega kohaletoimetamine kliendile, pakub SIA “RITLOGISTIKA” maapealse suurte kaupade transpordi kombineerimist meretranspordiga moodulmajade saatmiseks.

  Läti

  Põllumajandusmasinate transport

  Põllumajandusmasinate transport

  SIA “RITLOGISTIKA” pakub testitud ja ohutut suurte või raskete põllumajandusmasinate transporti Lätis, Balti riikides ja mujal Euroopas. Uusi ja kasutatud põllumajandusmasinaid transporditakse tootjatelt, edasimüüjatelt ja oksjonimajadelt üle Euroopa. Kasutades SIA “RITLOGISTIKA” suurte kaupade transporditeenuseid, on transporditud põllumajandus- ja metsandusmasinaid, nagu traktorid, kombainid, külvikud ja külvimasinad, kultivaatorid, viljapunkrid ja muud põllumajandusmasinad.

  Holland

  Tootmisseadmete transport

  Tootmisseadmete transport

  Nõudluse kasvades erinevate toodetud toodete järele, muutuvad üha rohkemaks tootmisettevõtted, kes on SIA “RITLOGISTIKA” kliendid, kellele me pakume transporditeenuseid äsja omandatud tootmisseadmete jaoks erinevatest Euroopa riikidest, nagu Holland, Prantsusmaa ja Itaalia. SIA “RITLOGISTIKA” kogemus hõlmab suurte tootmisseadmete transportimist, nagu puidutöötlemise tootmismasinad, metallitöötlus- ja elektritootmisseadmed (kaasa arvatud tuulegeneraatorid), trükitootmisseadmed ja teised.

  Läti

  Tee-ehitusmasinate kohaletoimetamine

  Tee-ehitusmasinate kohaletoimetamine

  SIA “RITLOGISTIKA” klientide seas on mitmeid teeehitusettevõtteid, kellele oleme pakkunud suurte teeehitusmasinate kohaletoimetamist mitte ainult Lätis, vaid ka Leedus ja Eestis.  SIA “RITLOGISTIKA”-l on ulatuslikud kogemused suurte kaupade, nagu ekskavaatorid, rattasekskavaatorid, buldooserid, liigendveokid, teehöövlid, vibratsiooniplaadid, samuti erinevat tüüpi laadurid, rullid ja muud teeehitusmasinad, transportimisel.

  Suurte kaupade transpordiload

  Arvestades, et suurtel kaupadel ei ole piiratud kaubamõõtmeid (kauba mõõtmed ja maksimaalne lubatud kaal ei ole määratletud), saab eristandardseid kaubavedusid tagada ainult eriliste kaubaplatvormide või spetsiaalselt kohandatud kaubapoolhaagistega, millele on antud eriload suurte või raskete transportide jaoks.

  Suurte kaupade transportimiseks on kolme tüüpi lubasid.


  Ühekordne luba

  Kehtib 5 päeva ja ööd.

  Ühekordne luba kehtib kindlal marsruudil, võimaldades ühekordset suurt transporti üheks jagamatuks kaubaks.


  Pikaajaline luba

  Kehtib kindlaksmääratud ajavahemikuks, mitte ületades 12 kuud.

  Pikaajalisi lubasid väljastatakse, kui töö iseloom näeb ette sageli ja korduvaid suurte kaupade transporte.


  Tasuta luba

  Kehtivusaeg ei ole fikseeritud ja seda ei ole vaja uuendada.

  Tasuta lubasid väljastatakse põllumajandusmasinate omanikele jagatava puidu ja suurte põllumajandustoodete transportimiseks.


  Läti territooriumil on lubatud suurte, ulatuslike ja raskete kaupade transport ainult pärast ühe ülalnimetatud loa saamist, lubades eelnevalt heakskiidetud suurte kaupade transporti planeeritud marsruudil, järgides kehtestatud standardeid ja ohutuseeskirju.

  Antud transpordiluba tuleb hoida sõidukis kogu rahvusvahelise suurte kaupade transpordi ajal. Ühe kuu jooksul pärast mis tahes väljastatud loa kasutamist peab vedaja tagastama suurte ja raskete kaupade transpordi loa Maanteetranspordi Direktoraadile.

  Ohutus ja liikluskorraldus

  Suurte veoste transportimisel, kus veose või määratud transpordisõiduki mõõtmed ületavad oluliselt teeliikluses lubatud mõõtmeid, määratakse lisaks saatemasin, et tagada ja järgida liiklusohutust suurte veoste transporditeel. Mitme suurte või raske veose saatmisel määratakse vähemalt kaks saatemasinat.

  Saatemasinaid kasutatakse kahte tüüpi, olenevalt suurte transpordisõidukite laiusest ja pikkusest.

  • M1 kategooria mehaaniline sõiduk (varustatud oranžide/kollaste vilkuritega): kui suure veose laius on 3,5–4 m või pikkus 24–30 m.
  • Riigipolitsei maanteepolitsei sõiduk: kui suure veose laius ületab 4 m või pikkus ületab 30 m. Samuti, kui on vajalikud täiendavad liiklusreguleerimise meetmed või kui kasutatakse vastassuuna liiklusrada.
  Liikluskorraldus

  Suurte veoste transpordi marsruudil tagab SIA “RITLOGISTIKA” saatemasina osalemise ning sõltuvalt veose eripärast korraldab ka politseieskordi saatmise.

  Suure veose teeliikluses märgatavaks tegemiseks on lubatud see tähistada ka vilkuva tulega (oranž või kollane), mis asetatakse sõiduki ette ja taha. Olenevalt suure veose kogupikkusest peab see olema varustatud liiklusele nähtavate sobiva värvi tuledega (tulede värvid ja paigalduskaugused põhinevad kehtivatel eeskirjadel), tõmmates ümbritseva liikluse tähelepanu.

  SIA “RITLOGISTIKA” pädevad transpordijuhid tagavad, et olenemata sellest, kas tegemist on suure veose, suuremõõtmelise veose või raske veose transpordiga, järgitakse transpordiohutusega seotud kõiki eeltingimusi. Eritähelepanu pööratakse ohutu vahemaa hoidmisele teiste liiklusosalejatega nii päeva- kui öötundidel, vähendades sellega teel ettearvamatutes olukordades tekkida võivaid riske.

  Suurte ja raskeveoste eeskirjad

  Suurte veoste sõiduk transpordib suuremõõtmelist veost, kus vähemalt üks mõõde ületab teeliikluses lubatud suuruse. Seevastu raskeveokiga transporditakse olulist kaaluga veost, kus sõiduki tegelik mass või teljekoormus ületab piirkonna piirava transpordikaalu.

  Suured õhuveod

  SIA “RITLOGISTIKA” jälgib, et suurte ja raskeveoste transportimisel järgitakse vastava riigi territooriumil reguleeritud veo reegleid, määrates kindlaks siduvate transpordilubade väljastamise korra ja kuidas veo transport toimub. Suurte ja raskeveoste eeskirjad kehtivad vedajatele, kus veosõiduki mõõtmed, tegelik mass või teljekoormus teel ületavad iga konkreetse riigi reeglites ja lubatud normides sätestatud piiranguid.

  Olenevalt suure veose konkreetsetest parameetritest hindab SIA “RITLOGISTIKA” ja tagab sobiva sõiduki kõrvalejuhtimise konkreetsesse ülesandesse. Üksnes sobivatele sõidukitele, mis on hankinud eelnevalt kooskõlastatud transpordiloa ja ei riku piiranguid, on lubatud üle mõõtmete suurte ja raskeveoste transport.

  Mida veel tuleks teada suurte veoste transpordi kohta?

  Mis on suur veos?

  Suur veos on igasugune veos, mis suuruse ja kaalu poolest on suurem lubatud mõõtmetest, mis on lubatud tavalise maanteetranspordiga veoauto või poolhaagisega vedamiseks. SIA “RITLOGISTIKA” töötab välja pakkumise ja leiab lahenduse igale mitte-standardsele või suurele veosele praeguseks transpordiks.

  Mis on lubatud veose pikkus?

  Erinevate riikide haldusterritooriumitel võib lubatud veose pikkus varieeruda. Iga riigi reguleerivad eeskirjad määravad, kui pikka veost saab riigi piirides transportida. Üldtunnustatud lubatud veose pikkus on enamasti kuni 24m. Selle piiri ületamisel määratletakse veos suurena.

  Milliste veose mõõtmete korral on vajalik täiendav marsruudi uurimine?

  Täiendav uurimine on vajalik, kui veokile paigutatud veos ületab pikkuse 24 m, laiuse 5 m, kõrguse 5 m, kogumassi 52 t ja teljekoormuse 13 t. Rahvusvahelise transpordi puhul võivad piirangud erineda ja võidakse taotleda täiendavat marsruudi uurimist.

  Saage eritellimusel pakkumine suurte veoste transpordiks

  SIA “RITLOGISTIKA” kogenud ja pädevad transpordijuhid hoolitsevad suurte veoste transpordi eritellimusel pakkumise eest, pakkudes kõige edukamat lahendust sõiduki ja ohutu marsruudi plaani valikul. Samuti pakutakse dokumendi ettevalmistamist, sealhulgas kõiki vajalikke lube, mida tuleb enne konkreetse transpordi läbiviimist kooskõlastada ja korraldada.

  Me tagame oma klientide suurte veoste ohutu transpordi, kasutades ära oma kogemusi ja usaldusväärsete partnerite professionaalseid teadmisi, et ette valmistada ja pakkuda ainulaadseid lahendusi suurte veoste transpordiks. Aastatepikkuse tõestatud kogemuse ja asjatundlikkuse põhjal tagame veenvalt parima teenuse ja professionaalsed konsultatsioonid, et meile usaldatud suured veosed jõuaksid ohutult igasse sihtkohta Lätis ja Läti piiridest väljaspool.

  Kontor

  Aadress:
  Dzerbenes 27 – 311
  Riia, LV-1006