Kaubaveoks laeva rentima

Firma SIA “RITLOGISTIKA” pakub ja korraldab oma klientidele laevade kaubavedusid kui osa oma laiaulatuslikust logistikateenustest. Laeva kaubavedu viiakse läbi vastavalt kauba tüübile, suurusele ja mahule ning vastavale transporditeele. SIA “RITLOGISTIKA” pakub spetsiifiliste transpordireiside jaoks laevu, samuti pakub kaubavedu teatud kaubamahtudele või laeva rentimist kindlaks perioodiks. SIA “RITLOGISTIKA” hõlmab saatmisdokumentatsiooni, lisakindlustust ja tolliteenuseid.

Usaldage oma laevaveo vajadused kogenud tööstuse spetsialistidele. Võtke meiega ühendust!

Laeva kaubaveo teenused

SIA “RITLOGISTIKA” pakub laeva kaubavedu piiramatutel marsruutidel üle maailma, kasutades usaldusväärseid rahvusvahelisi partnereid tõestatud teenuse kvaliteediga.

Marsruudid ja sihtkohad

Meie populaarseimad laeva kaubaveod on läbi Balti, Põhja- ja Vahemere. Oleme sageli korraldanud kaubavedusid üle Atlandi ja Vaikse ookeani ning vedanud laevu Euroopast või Aasiast USA-sse.

Kauba tüübid

SIA “RITLOGISTIKA” tagab laeva kaubaveod kõikidele kaubatüüpidele, olgu need puit, naftatooted, moodulmajad või ülegabariidilised kaubad. Pakume ja korraldame kaubavedu üldkaupadele, vedelkaupadele tankerites ning ülegabariidiliste ja konteinerkaupade jaoks.

Arvestades meie klientide vajadusi spetsiifiliste kaubaveoteenuste järele, valmistab SIA “RITLOGISTIKA” ette individuaalsed lahendused, mis ratsionaalselt vastavad kauba eripärale ja kliendi soovidele.

Laeva fikseerimise teenused

Laeva kaubaveo protsess

Nagu ettevõtted mõnikord rendivad kinnisvara tootmis- või äritegevuse jaoks, nii rendivad nad mõnikord veokeid või laevu kaubaveoks. Laeva rentimist nimetatakse laeva kaubaveoks.

Ettevõttes SIA “RITLOGISTIKA” algab laeva kaubaveo protsess kliendi kaubaveo päringuga ja transpordijuhi üksikasjaliku informeerimisega transporditee ja veetava kauba, selle mahu ja eripärade kohta.

Kasutades laiaulatuslikku maailma partnerite ja kontaktide võrgustikku, saavad SIA “RITLOGISTIKA” kogenud transpordijuhid kiiresti välja töötada kliendi jaoks optimaalse pakkumise, tagades transpordi kaubale sobiva laevaga.

Laeva rendileping sätestab laeva rendi tingimused ja vastutuse, samuti teenuse eest tasutava renditasu (kaubavedu). Laeva kaubaveoleping, mis sõlmitakse tellija (kaubavedaja) ja laevaomaniku vahel, on inglise keeles tuntud kui „Charterparty”.

Laeva kaubaveo peamised eelised

Laeva kaubavedu, mis tagab ülegabariidiliste kaubamahtude merd või ookeani mööda ühest sadamast teise veo, sisaldab mitmeid olulisi eeliseid, mis on seotud laeva kaubaveoga. Lisaks suure kaubamahu samaaegsele veole punktist A punkti B, on üks laeva kaubaveo peamisi eeliseid mitmed eelised, mis on seotud ettevõtte finantsvoogude ja juhtimisega.

Näiteks on maksude optimeerimise võimalus seotud maksusoodustustega, vähendades seeläbi netokulusid. Lisaks võivad ettevõtted, mis transpordivad suurt mahtu tooraineid kindlate projektide jaoks, oma igakuiseid laeva kaubaveokulusid vastavusse viia oodatava tuluga ja projekti kestusega. Pealegi ei kajastata kaubaveolepingut pikaajalise kohustusena ega võlgana finantsaruandes.

Suurem mahutavus

Tänu laeva suurele mahutavusele saab suure kaubamahu, näiteks ehitusmaterjalid ehitusprojekti jaoks, korraga veeta ühel reisil.

Paindlikud tingimused

Kaubaveolepingud on tavaliselt lühiajalised, vähendades kõigi osapoolte riske, veoteekondi turutingimuste ja nõudluse järgi, mis on oluline näiteks makromajanduslikes muutustes (eriti langustes).

Lisateenused

Laeva rentimisel pakutakse sageli mitmeid lisateenuseid, nagu kauba ladustamine ja tolliteenused, „uksest ukseni“ kaubavedu ja muud teenused.

Laeva kaubaveo valikud

On saadaval mitu laeva kaubaveo (rentimise) võimalust. Kogenud ja pädevad SIA “RITLOGISTIKA” transpordijuhid soovitavad ja pakuvad igale kaubatüübile ja kaubaveo päringule kõige soodsamaid laeva kaubaveo valikuid, mis on kohandatud spetsiifiliste klientide eesmärkidele ja transpordivajadustele.

Vajadusel saame pakkuda konteinerlaevade (konteinerites transporditav kaup, näiteks ehitusmaterjalid), puistlastilaevade (pakendamata kaup, näiteks teravili) või tankerlaevade (vedelkaup, näiteks kütus või gaas) kaubavedu.

Laeva rent või laeva kaubavedu

Laeva rent on saadaval erinevate laevatüüpide jaoks, mis renditakse transpordiks, olenevalt kliendi soovidest ja kauba eripäradest. Renditud laev tagab kaubamahu veo klientidele olulistel marsruutidel.

Reisi rent või reisi kaubavedu

Reisi rent on kõige sagedamini kasutatav laeva kaubaveo tüüp sadamatevaheliseks transpordiks, kus lepingus reisi renditasu võib olla eelnevalt fikseeritud või tingimuslik vastavalt kauba kaalule või mahule.

Aja rent või aja kaubavedu

Eelnevalt sõlmitud lepingu alusel, mis määrab ja defineerib nõuded, menetlused ja tingimused laeva fikseerimiseks, viiakse kaubalaeva fikseerimine läbi kindlaks määratud aja või perioodi jooksul.

Sageli esitatud küsimused

Mis on erinevus täieliku ja osalise fikseerimise vahel?

Olenevalt konkreetse veo jaoks ettenähtud kauba suurusest või mõõtmetest eristatakse laeva fikseerimisel või rentimisel kahte tüüpi laeva fikseerimise võimalusi. Üks tüüp on terve laeva fikseerimine, mis on “täisfikseerimine”, teine tüüp on laeval kaubaruumi fikseerimine vastavalt kauba mõõtmetele, mis on “osaline fikseerimine.”

Kui palju aega võtab laeva fikseerimine ühest kohast teise?

Laevade fikseerimise aeg erinevate transportide ja erinevatel marsruutidel võib varieeruda. Tavaliselt võtab laeva fikseerimine umbes ühe kuu. Fikseerimise aega mõjutavad peamiselt üldised suhtlusjuhised ja osapoolte vaheline koostööviis.

Kas laeva fikseerimiseks on vajalik lisadokumentatsioon või tolliformaalsused?

Nagu mis tahes rahvusvahelise kaubaveo puhul väljaspool Euroopa Liitu või kolmandate riikidega, korraldatakse kõik siduvad tolliformaalsused ja laeva fikseerimiseks esitatakse täielik kaubainfo.

Kas on võimalik kindlustada laevaga veetav kaup?

Olles veepinnal, on kaup avatud välistegurite ja loodusjõudude mõjule, mis võivad põhjustada kahjusid. Seetõttu on võimalik kindlustada laevaga veetav kaup, kuid SIA “RITLOGISTIKA” soovitab seda ka teha.

Millised on majanduslikud kasud või eelised laeva fikseerimisel võrreldes teiste transpordiviisidega?

Võrreldes teiste transpordiviisidega, kaasnevad laeva fikseerimisega mitmed eelised, mis on seotud ettevõtte finantsvoogude ja juhtimisega, mida saab saavutada transpordikulude optimeerimisega.