Veosekindlustus

SIA “RITLOGISTIKA” teostab mitte ainult erinevat tüüpi kohalikku ja rahvusvahelist kaubavedu, vaid pakub ka mitmesuguseid logistikateenuseid. Et kaitsta meie kliente võimalikult palju transpordi ajal esinevate riskide eest, soovitame lisaks ettevõtte kehtivale CMR kindlustusele ka lisakindlustust väärtuslikule kaubale. Kauba kindlustamine selle koguväärtuses on oluline juhtudel, kui kahju põhjustatud kahjud ületavad CMR konventsioonis sätestatud vedaja tsiviilvastutuse piiri, mis kaitseb võimalike finantskahjude eest, kui kaup või kaubas olevad kaubad on kahjustatud.

Mida hõlmab kauba kindlustuspoliis?

Ostetud või sõlmitud kauba kindlustuspoliis võimaldab kauba omanikul vältida finantskaotusi, mis võivad tekkida kauba kahjustumise korral transpordi marsruudi igas etapis.

SIA “RITLOGISTIKA” soovitab sõlmida kauba kindlustust kohalikuks ja rahvusvaheliseks veoks selle täisväärtuses, et kaitsta kliente ja nende transporditava kauba sisu või tooteid erinevat tüüpi kahjustuste ja kauba kadumise riski eest.

 • Kauba vargus või kaaperdamine.
 • Kauba vandalism.
 • Õnnetus ja/või plahvatus on toimunud.
 • Looduskatastroofide põhjustatud kahjud.
 • Tulekahju ja/või tuleõnnetus.

Kindlustuspoliisi kindlustusamplituudi ja riskide katvuse põhjal hõlmab valitud kauba kindlustuspoliis finantskaotusi. See kaitseb riske, mis tekivad kauba transpordi ajal, sealhulgas kauba laadimine, mahalaadimine, ümberlaadimine, transport ja ladustamine.

Taotle kauba kindlustust ja saa personaalne pakkumine!

  Kauba kindlustuse eelised

  Kauba kindlustus sisaldab mitmeid eeliseid, mis kaitsevad kauba või kaupade omanikku kogu transpordi ja transpordi etappide (sealhulgas ümberlaadimine ja ladustamine) ajal võimalike inimese ja looduslike elementide poolt põhjustatud riskide eest, mis võivad kahjustada kaupa või kaupu, samuti kauba kadu, sõltumata valitud veo transpordi liigist (näiteks õhu-, mere-, maantee- või raudteetranspordi puhul).

  Riskide vähendamine

  Tutvudes kauba eripära ja kauba transpordiks planeeritud marsruudiga, aitab SIA “RITLOGISTIKA” valida kõige ratsionaalsema ja sobivaima kauba kindlustuse, hinnates ja vähendades kõiki riske, mis võiksid ohustada turvalise kauba transpordi teostamist.

  Toetav meeskond

  SIA “RITLOGISTIKA” hoolitseb personaalse lähenemise eest igale kliendile, pakkudes ettevõttele või üksikisikule individuaalset transpordijuhti, kes pakub informatiivset ja professionaalset tuge kõigis logistika ja kauba kindlustuse küsimustes.

  Kiired lahendused

  Säästes meie klientide kallist aega, pakub SIA “RITLOGISTIKA” kaugkonsultatsioone huvi pakkuvates küsimustes, et leida kiiresti optimaalsed lahendused erinevatele kauba kindlustusvõimalustele.

  CMR kindlustus vedajatele

  Rahvusvahelise kaubaveo kokkulepe (CMR), mis põhineb 1956. aastal Genfis allkirjastatud konventsioonil, reguleerib vedaja tsiviilvastutust kaupade veo eest kahe riigi vahel, kus vähemalt üks riikidest on selle kokkuleppe sõlminud. CMR kindlustus määrab hüvitise summa, mis kaitseb võimalike finantskahjude eest kauba kahjustumise korral.

  Teenuste osutamisel, mis on seotud kaupade ja kauba maanteetranspordiga, võib vedaja tsiviilvastutus tekkida mitmel juhul, kui transpordi ajal:

  • Toimub liiklusõnnetus, mille tagajärjel kaup maanteetranspordis kahjustub või puruneb sõiduki järsu pidurdamise tõttu.
  • Kauba kohaletoimetamise tähtaegu ei täideta, kui see on põhjustatud objektiivsetest põhjustest (näiteks blokeeritud liiklus (maalihe) või tühistatud praam).
  • Kaup kahjustub termorežiimi säilitava seadme kahjustumise korral (näiteks sulab külmutatud toode).
  • Toimub kauba vargus või kaaperdamine.
  • Kahjud tekivad vedaja süül või veal (viga transpordimarsruudis, valesti laetud/mahalaetud või kinnitatud kaup).
  • Ja muudel juhtudel, mis kahjustavad kaupa või kaupu transpordi ajal.

  Ettevõte SIA “RITLOGISTIKA” (asutatud 2003. aastal) ning Eestis registreeritud ettevõte “RITLOGISTIKA” OÜ (asutatud 2017. aastal) omavad konventsioonis määratletud vedaja vastutuse ulatuses tsiviilvastutuse CMR lahendust, mis pakub mitmeid eeliseid ja turvalisust nii meile kui ka vedajale, samuti meie klientidele – kauba omanikele.

  CMR kindlustus pakub finantskompensatsiooni transpordi ajal tekkinud kahjude eest. Lisaks makstakse kahjude hüvitamine välja võimalikult lühikese aja jooksul.

  Kauba kindlustus vedajatele

  Kauba kindlustuse korduma kippuvad küsimused

  Millised on kauba kindlustuse eelised?

  Kauba või kaupade täisväärtuses kindlustamisega saab kauba omanik finantskaitse transpordi ajal erinevate ettenähtavate ja ettenägematute kahjude või võimalike kaubakahjustuste eest, mis annab kauba omanikule hüvitise kindlustatud kauba väärtuse eest, näiteks kaubavarguse korral.

  Mis moodustab kaubakindlustuse maksumuse?

  Kauba – või kaupade kindlustuspoliisi maksumus sõltub konkreetsest ärisektorist, kauba või transpordi konkreetsetest omadustest ja transpordi ajal tekkida võivatest seotud riskidest. Tuleb märkida, et kaubakindlustuse kulud on otseselt mõjutatud kauba ja kindlustusväärtuse täisväärtusest.

  Milliste kahjude vastu kaubakindlustus kaitseb?

  Kaubakindlustus kaitseb kauba omanikku finantskahjude eest, mis on seotud kaubakahjustustega sõiduki õnnetuse, kaubavandalismi, kaotuse, varguse, loodusõnnetuste või tulekahju poolt põhjustatud erinevate kahjustuste korral. Kindlustus kaitseb ka hooletu käitumise või muude konkreetsete riskide poolt põhjustatud kaubakahjustuste eest, nagu lepingus kokku lepitud.

  Kas on võimalik kindlustada rahvusvaheliselt transporditavat kaupa?

  Erinevad kaubakindlustuspoliiside tüübid ja vastutusest loobumised reguleerivad poliisis sisalduvaid riske ja nende katvust. SIA “RITLOGISTIKA” transpordijuhtide kompetentsus hõlmab laia kindlustuspoliiside valikut ja piiriülese kaubaveo puhul soovitavad nad koostööd kindlustusfirmadega, mis pakuvad rahvusvahelisi kindlustuspoliise, mille kindlustuskate kehtib ülemaailmselt.

  Millised on kindlustuslepingu tingimused?

  Kindlustuslepingu tingimused erinevad erinevate kindlustusfirmade puhul. Arvestades kauba eripära ja transpordi regulaarsust, aitab SIA “RITLOGISTIKA” oma klientidel valida kaubaveo kindlustustingimusi, sõltuvalt sellest, kas klient soovib sõlmida kindlustuslepingu ühekordse transpordi jaoks või pikema perioodi jooksul, näiteks kuue kuu või kuni 12 kuu jooksul.

  Esitage konsultatsiooni taotlus

  Võtke ühendust SIA “RITLOGISTIKA” pädevate transpordijuhtidega, et saada kohe professionaalset nõu! Tutvudes põhjalikult praeguse transpordi kohta käiva teabega ja teades teie soove, saame leida ja pakkuda kõige edukamaid lahendusi teid huvitavatele kaubakindlustuse küsimustele.