Loomade transport

SIA “RITLOGISTIKA” pakub erinevaid teenuseid, sealhulgas loomade transporti ja sõidukeid loomade transpordiks Lätis ja välismaal. Sõltuvalt valitud loomade transpordi viisist ja ulatusest hoolitseb SIA “RITLOGISTIKA” erakordselt iga usaldatud põllumajandus- või lemmiklooma eest, tagades õrna transpordi erinevatel marsruutidel alates pealevõtmisest kuni kohaletoimetamiseni, minimeerides transpordi ajal tekkida võivaid stressifaktoreid.

Vajate loomade transporti?
Saage personaalne pakkumine!

Loomade transport välismaale

Loomade transport välismaale ja välismaalt korraldatakse ja viiakse läbi järgides kõiki loomade heaolu nõudeid, samuti sihtriigi impordi- ja ekspordieeskirju.

SIA “RITLOGISTIKA” korraldab dokumentatsiooni, mis on seotud loomade transpordi impordi, ekspordi ja transiidiga, ning nõustab kliente teiste vajalike dokumentide osas (näiteks veterinaartõendi, vaktsineerimistõendi, lemmiklooma passi ja muude dokumentide vajadus).

Loomade transport välismaale

Ohutud lahendused loomade transpordiks

SIA “RITLOGISTIKA” kogenud ja pädevad transpordijuhid tagavad professionaalsed loomade transporditeenused, tagades, et iga lemmikloom või kariloom tunneks end transpordi ajal võimalikult mugavalt ja rahuldaks kõik põhivajadused (söötmine, joomine, puhkamine jne).

Sõltuvalt loomade arvust, marsruudist, erivajadustest ja transpordiks planeeritud eelarvest tagab SIA “RITLOGISTIKA” õrna, kiire ja ohutu transpordi, olenemata sihtkohast. SIA “RITLOGISTIKA” pakub kvaliteetset loomade transporti, järgides kehtestatud loomade heaolu standardeid.

Loomade transport

Kariloomade transport

SIA “RITLOGISTIKA” viib läbi sertifitseeritud loomade transporti, pakkudes kariloomade transporti Lätis, Euroopa Liidus ja mujal. Regulaarselt viib SIA “RITLOGISTIKA” läbi kariloomade transporti Balti riikide vahel (Läti, Leedu, Eesti), samuti teostab kariloomade eksporti kolmandatesse riikidesse nagu Gruusia, Usbekistan, Kasahstan ja teised, määrates neile reisidele sobivad kariloomade transpordisõidukid.

Lemmikloomade transporditeenused

Lemmikloomade transporditeenused

Sõltuvalt planeeritud lemmiklooma kaalust ja suurusest viib SIA “RITLOGISTIKA” läbi lemmikloomade transporti nii maad mööda sobivate sõidukitega kui ka õhuteenuseid kasutades. Koerte ja kasside lennukikabiinis transportimiseks pakub lennufirma “airBaltic” populaarset teenust, lubades lemmikloomade transporti, mille koti, konteineri või puuri lubatud suurus on 55 x 40 x 23 cm ja kogukaal kuni 12 kg.

Mida on väärt teada loomade transpordi kohta?

Millised on loomade transpordi eeskirjad ja määrused?

Ministrite Kabineti eeskirjad loomade transpordi kohta Lätis ja sellega seotud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrused täpsustavad loomade transpordi korraldamise ja nõuete menetlust. Need eeskirjad määratlevad ka loomade transpordiks kasutatavate sõidukite lubade väljastamise ja registreerimise protsessi ning loomade vedaja loa, mis saadakse loomade heaolu käsitleva transpordikoolitusprogrammi alusel.

Millised dokumendid ja vaktsineerimised on vajalikud loomade transpordiks?

Loomade transpordiks vajalikud dokumendid võivad erineda Euroopa või maailma riikides. Loomade transpordiks valmistatakse vajalikud dokumendid vastavalt vastava riigi rahvusvahelistele nõuetele.
Euroopa Liidus on ühtsed loomade transpordi nõuded määratletud mittetulundusliku liikumise jaoks, mis kehtib ainult koerte, kasside ja tuhkrute kohta.

Mis loetakse lemmikloomadeks?

Lemmikloom on mitteproduktiivne liigi loom, keda omanik hooldab ja kasvatab ilma kavatsuseta seda inimtoiduks kasutada. Lemmikloomadena reisivad kõige sagedamini koerad, kassid, kodutuhkrud või muud loomad (närilised, roomajad, kahepaiksed jne), kes liiguvad koos omaniku või volitatud isikuga mittetulunduslikel eesmärkidel (st ilma kavatsuseta müüa või üle anda lemmiklooma omandiõigused teisele isikule).

Mis on loomade transpordiga seotud kulufaktorid?

Loomade transpordiga seotud kuluvahemik võib olla lai. Sõltuvalt vajalikust transpordiliigist ja loomade heaolu nõuetele vastamise võimalustest, veose mahu või looma parameetritest ning konkreetse marsruudi jaoks vajalikust kohaletoimetamise kiirusest. Lisaks võivad tekkida täiendavad kulud tollivormistusega seotud sõltuvalt marsruudist.

Millised on loomade transpordi võimalikud liigid?

Kasutades lennuteenuseid, on lemmiklooma pikamaatranspordi kiireim viis ja pikaajalise stressi vältimine lennukiga. Loomade transport maanteel või raudteel võib võtta mitu tundi või isegi päevi, erinevalt lennutranspordist, mis sageli kestab mõnest minutist kuni mitme tunnini.

Millised on loomade transpordi eest vastutuse ja kindlustusvõimalused?

SIA “RITLOGISTIKA” kõigil sõidukitel on kehtiv CMR kindlustus. Siiski ei sisaldu lasti CMR kindlustuses elusloomade transport. Loomade või kariloomade kaitseks transpordi ajal õnnetuste ja muude eluga seotud riskide eest, mis võivad kaasa tuua emotsionaalseid ja rahalisi kahjusid, on soovitatav kindlustada transporditavad loomad kindlustusmaaklerite kaudu.

Mida tuleks arvestada loomade transportimisel?

Loomade transpordi korraldamisel on oluline arvestada konkreetse riigi poolt antud määrustega, mis reguleerivad loomade transporti riigisiseselt ja nende väljaviimist riigist. Samuti tuleb järgida riigi määrusi, kuhu konkreetne loom või kariloom on plaanis toimetada.

SIA “RITLOGISTIKA” teadlikud transpordijuhid annavad nõu ja aitavad korraldada loomade transpordiga seotud dokumentatsiooni, võttes arvesse looma veterinaardokumentide vastavust reguleerivate teenuste nõuetele.

Transpordiluba

Loomade transportimiseks on vajalikud loomaveo load. Need load väljastab ja registreerib Toidu- ja Veterinaarteenistus (PVD). Transpordiload väljastatakse lühikese vahemaa transpordiks (kui reis on planeeritud kuni 8 tunniks) ja pikamaa transiidiks (kui reis on planeeritud üle 8 tunni).

Transpordipäevik

Registreerimata hobuseliste, lammaste, kitsede, veiste ja sea liigi lemmikloomade transportimiseks on nõutav transpordipäevik. Transpordipäevik koosneb viiest informatiivsest osast koos sisestustega. Need on planeerimine, väljumiskoht, sihtkoht, transpordiettevõtja deklaratsioon ja kõrvalekallete aruanne.

Lemmiklooma pass

Kasside, kodustatud tuhkrute ja koerte transportimise reeglid näevad ette, et reisimisel on lemmiklooma pass kohustuslik. See sisaldab teavet lemmiklooma ja selle vaktsineerimiste kohta ning omaniku ja passi väljastanud veterinaararsti kohta. Teiste transporditavate lemmikloomade puhul kehtivad vastava riigi reguleerivad aktid.