Logistikateenused

SIA RITLOGISTIKA on logistikaettevõte, mis on juba pikka aega pakkunud oma klientidele Lätis ja välismaal võimalust kiiresti, turvaliselt ja professionaalselt teostada lahendusi, mis on seotud kaupade ja erineva suurusega veoste transpordiga, pakkudes samuti ladustamis- ja tollimaakleriteenuseid. Transport ja logistika on olnud RITLOGISTIKA Ltd igapäevaelu osa üle 20 aasta. Meie juhid tegelevad transpordi- ja logistikaprotsessidega äärmise tõhususe ja vastutusega.

Vähendage kulusid ja suurendage tõhusust – meie kogemus ja asjatundlikkus on teie teenistuses!

Suurepärane logistikateenus

SIA “RITLOGISTIKA” kõrgekvaliteedistandardid, professionaalsus ja transpordijuhtide vastutustundlikkus tagavad suurepärase logistikateenuse, leides lahendusi ja alternatiivseid lähenemisviise isegi kõige keerulisemates olukordades.

Meie pikaajaline kogemus logistika valdkonnas tagab kõrge professionaalsuse ja võimaluse laiendada veelgi SIA “RITLOGISTIKA” pakutavate teenuste ulatust. SIA RITLOGISTIKA pakub oma klientide vajadustele võimalikult laiahaardeliselt vastamiseks laia valikut logistikateenuseid, mis hõlmavad mitte ainult kaupade ja veoste transporti, vaid ka nende ajutist või pikaajalist ladustamist veose omadustele vastavas laos. Lisaks tegeleme dokumentatsiooniga, mis on seotud täiendava kindlustuse, tolliformaalsuste, litsentside või muude lubadega.

Läti Logistikaühing (LLA), mis koondab olulisi logistikateenuste pakkujaid ja kõige silmapaistvamaid logistikaettevõtteid Lätis, annab olulise panuse logistika üldisesse arengusse Lätis ja tollimaakleriteenuste edendamisse.

Suurepärane logistikateenus

Kaubavedu ja logistika

SIA “RITLOGISTIKA” pakub erinevates tööstusharudes tegutsevatele ettevõtetele ja mitmesugustel marsruutidel rätsepatööna valmistatud kaubavedu. Vedusid tehakse maantee, mere, konteineri, õhu ja raudtee kaudu. Sõltuvalt konkreetsele veosele vajalikest kaubaveo- ja logistikateenustest tegeleb SIA “RITLOGISTIKA” nii täiskoormate kui ka koormate koostamisega nii siseriiklikeks kui ka rahvusvahelisteks vedudeks erinevatel marsruutidel.

Kauba vedu Lätis

Kauba vedu Lätis

SIA “RITLOGISTIKA” ulatuslikud autopargi võimalused võimaldavad pakkuda peaaegu igasuguse sisu ja suurusega kaubavedu Lätis. Transport ulatub väikestest pakkidest kuni ülegabariidiliste ja raskeveokiteni.

Rahvusvaheline kaubavedu

Rahvusvaheline kaubavedu

Rahvusvaheline kaubavedu on olnud SIA “RITLOGISTIKA” põhitegevus juba paar aastakümmet. Selle aja jooksul on täiustatud ja arendatud nii standardset kui ka ülegabariidilist rahvusvahelist kaubavedu rätsepatööna valmistatud transpordiliikide abil.

Ühendatud kaubavedu

Konsolideeritud kaubavedu

Sõltumata transporditava kauba mahust ja vajalikest logistikalahendustest pakub SIA “RITLOGISTIKA” piiramatut koostatud veoste transporti sõidukiga, mis on kohandatud veosele, nii Lätis kui ka rahvusvahelistel marsruutidel.

Kabotaažtransport

Kabotaažtransport

SIA “RITLOGISTIKA” viib läbi täis- ja koostatud veoste kabotaaži Euroopas ja Euroopa Liidu väliselt. Kulude optimeerimine võimaldab tõhusalt transportida välismaiseid siseriiklikke kaupu ja kaupu teise riigi territooriumil.

Ohtlike ainete vedu

Ohtliku kauba vedu

SIA “RITLOGISTIKA” transpordib ja toimetab kohale mitte ainult Euroopas või Aasias asuvaid keemilisi, plahvatusohtlikke või muid ADR-veoseid, vaid pakub ka ADR-logistikat, mis vastab rahvusvahelistele või riiklikele ohutusnõuetele.

Kiirtarne

Ekspressveod

SIA “RITLOGISTIKA” pakub kiireid ja kiireloomulisi veoseid ning teostab maanteetransporti kaubikutega, kasutades kaubaveokeid. Kui on vaja kaupa toimetada kaugemale sihtkohta, viiakse läbi õhutransport.

Kauba kindlustus

Ohutu kauba kohaletoimetamine

Kauba kindlustus võimaldab saatjal või saajal end ette kaitsta rahalistes kaotustes, mis võivad tekkida kauba kahjustumise tõttu transpordi või käitlemise ajal või muudest võimalikest ohtudest. Kõiki võimalikke riske hinnates soovitame oma klientidele sõlmida lisaks SIA “RITLOGISTIKA” olemasolevale CMR-kindlustusele täiendava kaubakindlustuse. Eriti siis, kui transporditakse habrast, väärtuslikku või unikaalset kaupa.

 • Täiskoorma (FTL) ja koostatud koorma (LTL) maanteetranspordi kindlustus;
 • Mereveose kindlustus;
 • Õhuveose kindlustus;
 • Raudteeveose kindlustus.

Tollimaakleri teenused

Tollimaakleri teenused

Tolli formaalsuste ja siduvate protseduuride jaoks pakub SIA “RITLOGISTIKA” tollimaakleri teenuseid, mis aitavad ette valmistada ja täita impordi-, ekspordi- ja transiiditollidokumentatsiooni, oluliselt aega säästes ja klientide igapäevatööd lihtsustades.

Professionaalse tollimaakleri usaldamine tollidokumentatsiooni ettevalmistamisega tagab, et tollidokumentatsioon on korrektselt ja adekvaatselt koostatud ning et kõik tolliprotseduuride asjakohased reeglid on kooskõlas SIA “RITLOGISTIKA” tollimaaklerite pakutavate teenustega maantee-, mere-, õhu- ja raudteetranspordi jaoks, millele järgnevad teenused on ette nähtud:

 • Impordideklaratsioon;
 • Ekspordideklaratsioon;
 • Transiidideklaratsioon;
 • Tolli ladustamise teenused.

Ladustamisteenused

Logistika laod

SIA “RITLOGISTIKA” pakub ajutisi või vajadusel pikaajalisi ladustamisteenuseid vastavalt iga kauba eripäradele ja kliendi vajadustele. Pakume õiget ladustamiskeskkonda ja -tingimusi igale meile usaldatud koormale, olgu tegemist külmutatud/jahutatud kaupade, ohtlike kaupade (ADR) või suurte kaupadega.

 • Ladustamisteenused;
 • Kauba käsitsemise teenused;
 • Koormaruumi konsolideerimise ladustamisteenused;
 • Tolli ladustamise teenused;
 • Muud transpordilogistika funktsioonid.

Transpordilogistika

Põllumajandusliku transpordi logistika

SIA “RITLOGISTIKA” tagab, et meile usaldatud kõigi kaupade transpordi logistika Lätis ja välismaal on tagatud kõrgeimal tasemel. Iga meie kliendi kaubasaadetise jaoks määrame individuaalse transpordilogistika juhi, kes pakub täisteenust kõigi kaubasaadetiste jaoks, optimeerides kulusid, tagades sobiva transpordiliigi, korraldades kaubaveo dokumente ja andes kliendile tagasisidet kauba ohutu kohaletoimetamise kohta lõppsihtkohta.

 • Transpordi pakkumine vastavalt kauba tüübile;
 • Transpordiks vajalike dokumentide ettevalmistamine;
 • Marsruudi optimeerimine;
 • Transpordi planeerimine vastavalt planeeritud tarneaegadele;
 • Ja muud olulised transpordilogistika funktsioonid.

Usaldage oma kaup professionaalsete logistikaspetsialistide kätte!

Tagades individuaalse lähenemise igale kliendile ja igale kaubale, pakuvad SIA “RITLOGISTIKA” transpordi- ja logistikaspetsialistid tasuta nõu kõige edukamate ja ratsionaalsemate lahenduste kohta kaubaveo korraldamisel ja läbiviimisel.

Meie pikaajaline kogemus logistikas ja eelised, mida SIA “RITLOGISTIKA” on saavutanud koostöös rahvusvaheliste partneritega õhu-, raudtee- või meretranspordis, võimaldavad meil ette valmistada edukaid ja soodsaid kaubaveopakkumisi erineva sisu ja suurusega, nii et planeeritud logistikakett pakub kiiret, usaldusväärset ja professionaalset logistikateenust mitte ainult Lätis, vaid ka rahvusvahelistes saadetistes.

Usaldage oma kaubavedu rohkem kui 20-aastase logistikakogemusega asjatundjatele! Meile usaldatud logistika ja kaubaveo ülesanded saavad professionaalselt ja eeskujuliku teenindusega hakkama.

Kontor

Aadress:
Dzerbenes 27 – 311
Riia, LV-1006

  Lisateave