Ladustamisteenused

Ettevõte SIA “RITLOGISTIKA” pakub täisteenusena logistikat ja kaubaveoteenuseid, pakkudes klientidele võimalust ladustada erinevat tüüpi kaupu, nii täis- kui ka koondkoormat (FTL ja LTL), kaupade sisule sobivatesse ladudesse. Laoteenuseid pakutakse mitte ainult Riias või Läti suuremates linnades, vaid ka mujal Euroopas ja maailmas, teostades rahvusvahelist kaubavedu. SIA “RITLOGISTIKA” kogenud transpordijuhid soovitavad ja tagavad parimad võimalused praegusteks laoteenusteks.

Ladud ja laoteenused

SIA “RITLOGISTIKA” pakub erinevat tüüpi ladusid, mis on kohandatud kauba sisule, olenemata nõutavast ladustamisperioodist, kauba mahust või eriomadustest. Pakume kaupade ja kaupade paigutamist tolli-, aktsiisi-, ravimite- või temperatuurikontrolliga ladudesse. Mis tahes tüüpi laoteenuste puhul loovad meie ettevõtte pädevad transpordijuhid lahenduse, et rahuldada isegi kõige nõudlikumate klientide vajadusi.

Mis kuulub laoteenustesse?

Pakume laia valikut kliendikeskseid lao- ja kaubaladustamisteenuseid, SIA “RITLOGISTIKA” pakub teenust, mis hõlmab:

 • Lühiajalist ja pikaajalist kaupade ladustamist;
 • Kaupade peale- ja mahalaadimist;
 • Kaupade jaotamist;
 • Importide ja eksportide vormistamist;
 • Kaupade kaalumist, loendamist ja kinnitamist;
 • Kaupade sorteerimist ja märgistamist;
 • Kauba kokkupanekut;
 • Laologistikat;
 • Kaupade arvestust ja inventuuri.

Võtke ühendust SIA “RITLOGISTIKA” transpordijuhtidega ja me pakume sobivat lahendust praegusteks laoteenusteks teie ettevõtte ja isiklike vajaduste jaoks!

Taotlege konsultatsiooni ja leidke oma äri jaoks kõige sobivam ladu!

  Laoklassifikatsioon vastavalt EL-i standarditele

  Euroopa Liidu standardite kohaselt jagatakse laod nelja klassi. Laoklassifikatsioon arvestab lao ligipääsetavust, asukohta, funktsionaalsust ja varustatust tehnoloogiliste seadmete ning erinevate side- ja turvasüsteemidega, mis suurendavad laoteenuste logistikavõimalusi. Laoklassifikatsioonid tähistatakse ladina tähestiku esimeste tähtedega: A, B, C ja D, mis lihtsustab otsustusprotsessi sobivate kaupade ja kaupade ladustamiseks.

  • A-klassi ladu – asub suuremate maanteede lähedal ja on varustatud kõrgeima kvaliteediga tehnoloogia- ja turvastandarditega. Lae kõrgus on >10 m;
  • B-klassi ladu – avar ja sõidukite manööverdamiseks kohandatud koos parkimisplatsiga. Ladu on varustatud kaasaegsete tehnoloogiatega. Lae kõrgus on kuni 8 m;
  • C-klassi ladu – asub tööstuspiirkonnas ja on kohandatud vastavalt laostandarditele, võimalusega laadida/laadida kaupa siseruumides. Lae kõrgus on 4 m;
  • D-klassi ladu – sobib kaupade ja kaupade paigutamiseks ilma võimaluseta pakkuda kaubale spetsiifilisi ladustamistingimusi. Seda saab seadistada keldris või tootmisruumides.

  Lihtne ladu teie kaupade ladustamiseks

  SIA “RITLOGISTIKA” pakub nii lühiajalisi kui ka pikaajalisi ladustamisteenuseid kaupadele ja suurtele/mitte ülekoormatud kaupadele, mis on sobivad praegustele erinevate tööstusharude ettevõtete või lihtsate kaupade paigutamiseks turvalistele aladele või siseruumides.

  Nagu juriidilised isikud, pakutakse ka eraisikutele turvalisi ja usaldusväärseid laoteenuseid isiklike esemete ja esemete ladustamiseks soovitud tähtajaks, tagades kogu ladustamisperioodi jooksul kaasaegsed turvalahendused.

  Kuidas valida õige ladu?

  Õige ladu kaupade ja erinevate esemete paigutamiseks on otseselt seotud ettevõtte tegevuse efektiivsuse tagamise ja oluliste finantsinvesteeringute ülesannete täitmise tagamisega. Kauba ladustamiseks ja töötlemiseks vajalike tehnoloogiliste lahenduste valimisel võetakse arvesse vajaliku ruumi valimist, kauba laadimise, mahalaadimise või ümberlaadimise kvaliteetsete tööde sooritamist sobiva varustusega. Samuti tuleks arvestada laoruumide tsoonide ja mugavate sõidukite manööverdamisvõimalustega.

  Laoteenused

  Laotüübid funktsionaalsuse alusel

  Sõltuvalt sellest, millistel eesmärkidel ladu kasutatakse, saab neid jagada erinevalt ehituse alusel (näiteks avatud, suletud või osaliselt suletud laod), ladustamistüübi alusel (näiteks kuivad, köetavad, soojustatud laod) ja automatiseerimisastme alusel (näiteks automatiseeritud, mehhaniseeritud, mittetehnilised laod).

  • Üldlaod – Pakuvad kaupade ja kaupade ladustamist, tehes vajadusel kaupade ja kaupade töötlemist.
  • Erialaod – Erialaod, näiteks materjalide ajutiseks ladustamiseks või tagastatava jäätme paigutamiseks.
  • Temperatuuriga kontrollitud laod – Kaupu hoitakse ladustamise ajal kindlal temperatuuril (alates -24°C kuni +22°C).
  • Tolmud – Ajutiselt ladustatakse kaupu või kaupu tollipiirkonnas (näiteks imporditud või transiitkaubad).
  • Aktsiisikaupade ladud – Töötavad tolliosakonna väljastatud loa alusel ning pakuvad aktsiisikaupade (näiteks tubakas või alkohol) hoiustamist.
  • Automaatladud – Juhtimine toimub arvutite abil (paigutamine ja otsing), inimressursside osalus on väike või puudub.
  • ADR-ladud – Ohtlike kaupade (ADR) ja nende klasside hoiustamine.
  • Kesklaod – Majandustegevuseks kohandatud laokompleks.

  Väärtuslik teave laoteenuste ja kaupade ladustamise kohta.

  Mis on laoteenuste kulud?

  Sõltuvalt kaupade või lasti koostisest ning lisategevustest laoteenuste osas, mis ei piirdu ainult ladustamisega, vaid võivad hõlmata ka näiteks sorteerimist, märgistamist, kokkupanekut või muid tegevusi, sõltuvad laopinna või laoteenuste kulud peamiselt kasutatava laoklassi alast kauba ladustamiseks ning kauba ladustamise kestusest selles.

  Milliseid kaupu saab ladustada laos?

  SIA “RITLOGISTIKA” pakub laoteenuseid ja konkreetsete kaupade ladustamist või paigutamist sobivatesse ruumidesse või turvatud aladele. Pakume laoteenuseid toidukaupadele või lilledele (temperatuurikontrolliga laod) või alkoholile ja tubakale (aktsiisilaod), samuti ehitusmaterjalide ja suurte seadmete või lasti (avatud või suletud laod) ladustamist ning pakume ka ohtlike kaupade (ADR) laoteenuseid.
  Olenemata kaubatüübist, mille jaoks on vaja laoteenuseid, pakuvad SIA “RITLOGISTIKA” transpordijuhid sobivaid lahendusi teie küsimustele.

  Kuidas tagatakse kaupade ohutus laos?

  Kaupade ohutuse eest ladudes hoolitsevad professionaalsed ja väljaõppinud laotöötajad, kes järgivad tööohutuse nõudeid. Tööprotsessis kasutatakse mitte ainult tõestatud ja toimivat laotehnikat (näiteks laadimiseks või mahalaadimiseks hoiatava heli- ja/või valgussignaaliga seadmeid), vaid ka täiendavate turvasüsteemide osalust, mis jälgivad tuleohutuse funktsioone, samuti teostavad videovalvet ja isikutuvastust.

  Kas laos on saadaval lisateenused nagu pakkimine, märgistamine ja inventuur?

  Sõltuvalt kasutatava lao klassifikatsioonist, hõlmavad laoteenused enamasti lisaks kaupade ja lasti hoiustamisele või paigutamisele sobivasse siseruumi ja/või alasse ka lisateenuseid, sealhulgas kaupade pakkimist, märgistamist, inventuuri ja arvestust, kauba konsolideerimist, sorteerimist ning vajadusel kaupade jaotamist, tingimusel, et need on eelnevalt kokkulepitud laoteenuste osutamise tingimustes.

  Kas laos on võimalik ladustada ohtlikke kaupu või erimaterjale?

  Laoteenuste raames tagatakse individuaalsetele materjalidele, ohtlikele kaupadele ja eriomadustega materjalidele vajalikud ladustamistingimused, järgides kõiki nende erinõudeid. Mitte ainult ladustamiskoha kohta, vaid ka selle koha säilitamisel, ohtlike kaupade ja nende asukohtade märgistamisjuhiste, tuleohutusmeetmete, ohtlike kaupade arvestuse ning muude dokumentatsiooninõuete järgimisel.

  Tolli laoteenused