Kauba transport

Ettevõte SIA “RITLOGISTIKA” pakub pidevat kaubaveoteenust erinevatele ekspordi- ja impordiettevõtetele vähemalt 35 regulaarsel piiriülesel marsruudil 10-12 korda nädalas. Seda tulemust saavutatakse ettevõtte 30 sõidukiga ja koostöös partneritega, keda kaasame paindlikkuse tagamiseks ja kliendi vajaduste täitmiseks nõutavatel marsruutidel. SIA “RITLOGISTIKA” pakub turvalist kaubavedu, säästes klientide aega ja ressursse.

Vajate kohalikke või rahvusvahelisi kaubaveoteenuseid? Saage konsultatsiooni meie spetsialistidelt!

Kaupade kohaletoimetamine igast maailma punktist

Rahvusvahelise kaubanduse hõlbustamiseks pakub SIA “RITLOGISTIKA” laia valikut kaupade kohaletoimetamist igale sihtpunktile marsruudil igast maailma nurgast. Olgu see siis paki transport Inglismaalt Lätti või kauba kohaletoimetamine Hiinast. Sõltuvalt kauba eripärast või soovitud kohaletoimetamise ajast pakume transporti kasutades ulatuslikke maanteetranspordi võimalusi, samuti merd, õhku või raudteed.

SIA “RITLOGISTIKA” vastutab selle eest, et iga usaldatud ese jõuaks õigesse kohta kokkulepitud ajal ja laitmatu seisukorras. Sõltumata kauba suurusest või valitud transpordiviisist tagavad SIA “RITLOGISTIKA” kogenud transpordijuhid, et kõik tarned toimuvad kõrge kvaliteediga, pakkudes parimat hinnapakkumist kohaletoimetamiseks.

Läti ja maailm

Ekspresssaadetised

Ekspresssaadetisi veetakse kohandades transporti konkreetsele kaubale ja selle sisule. Enamasti viib SIA “RITLOGISTIKA” läbi ekspresssaadetisi lühikestel marsruutidel, kasutades kaubaminibusse, pikematel marsruutidel tagatakse kiiremad tarned kasutades õhutransporti.

Uksest ukseni

Lätis ja rahvusvahelises kaubaveos pakub SIA “RITLOGISTIKA” kaupade kohaletoimetamist “uksest ukseni” teenusega, tagades, et iga usaldatud kaup jõuab oma lõppsihtkohta ohutult ja võimalikult lühikese ajaga.

24/7 Tugi

Igale SIA “RITLOGISTIKA” kliendile määratakse individuaalne transpordijuht, kes pakub professionaalseid konsultatsioone, koostab kõige edukama transpordipakkumise ja tagab maksimaalse toe transpordi ajal, kui ilmnevad mis tahes standardsest plaanist väljaspool asetsevad olukorrad.

Kohandatud transport ja lahendused kaubaveoks

Tänu SIA “RITLOGISTIKA” ulatuslikele autopargi võimalustele ja enam kui 20-aastasele edukale ettevõtte tegevusele usaldusväärsete partneritega suudame pakkuda kaubale kohandatud transporti ja professionaalseid lahendusi erinevate kaupade veoks. See hõlmab tollidokumentide ettevalmistamist, laoteenuste pakkumist, kaubakindlustuse korraldamist ja muid teenuseid.

Kohalike kaupade veoks Lätis viiakse suurte ja väikeste kaupade transport läbi võimalikult lühikese tarneajaga. Samamoodi püüame tagada, et näiteks rahvusvaheline kaubavedu Inglismaalt Lätti toimuks võimalikult lühikese täitmisperioodi jooksul, arvestades tolliprotseduure. Sõltuvalt kaubast ja kliendi vajadustest pakub SIA “RITLOGISTIKA” mitmesugust transporti külmikutega, tsisternidega või erineva suurusega platvormidega.

Kauba vedu Lätis

Kauba vedu Lätis

Kohalikke kaupade vedu Lätis tagatakse täiskoormate, kombineeritud koormate ja pakkide veoga, määrates erineva suurusega maanteetranspordi või ekspresssaadetised – minibussid. SIA “RITLOGISTIKA” teostab ka kohalikke kaupade vedusid ülekaalulistele ja rasketele kaupadele, mida veetakse erineva suurusega platvormidel.

Rahvusvaheline kaubavedu

Rahvusvaheline kaubavedu

Eelnevalt kindlaks määratud rahvusvaheliste kaubaveoteede ja nende tarneaegade alusel pakub SIA “RITLOGISTIKA” laia valikut välisveo võimalusi, tagamaks mitmesuguste standard- ja ülegabariidiliste kaupade liikumist Baltikumis, Euroopas ja teistes riikides. Kasutatakse maantee-, raudtee-, õhu- ja meretransporti.

Jahutatud kaubavedu

Jahutatud kaubaveo transport

SIA “RITLOGISTIKA” pakub laia valikut külmiktransporti, sealhulgas toidu- ja meditsiinitoodete transporti. Külmikuid kasutatakse sageli külmutatud või jahutatud toiduainete või eritemperatuuri nõudvate toodete veoks. Neid kasutatakse ka erinevate farmaatsiatoodete, kemikaalide, ohtlike kaupade (ADR) ja lillede transportimiseks.

Kauba transpordi kohta küsimused ja vastused

Kuidas saavad ettevõtted vähendada logistikakulusid ja parandada tõhusust kaubaveos?

Multimodaalset transporti saab pakkuda kulude optimeerimiseks ja tõhususe parandamiseks kaubaveos. See tähendab, et ühe marsruudi raames saab kombineerida erinevaid kaubaveo tüüpe ja nende peamisi eeliseid (kiirus, maksumus jne).

Millised on rahvusvahelises kaubaveos kõige levinumad vead?

Kaupade saatjate poolt rahvusvahelises kaubaveos tehtud levinumad vead varieeruvad – ulatudes valesti antud kauba mõõtmetest (liigne kaal või maht) transpordiettevõttele, valesti öeldud laadimis- või kohaletoimetamisaadressist või kehvasti ettevalmistatud tollidokumentatsioonist.

Milline roll on kindlustusel kaubaveos ja kuidas seda valida?

Kauba transpordikindlustus kaitseb kauba omanikku või saatjat võimalike materiaalsete ja finantskahjude eest juhul, kui kaup transpordi käigus kahjustub või kaob. Klientidel soovitatakse kindlustada end saamata jäänud kasumi kaotuse vastu, valides kaubavedude kindlustuse.

Mis rolli mängib tarneahela juhtimine logistikas?

Tarneahela juhtimine ja selle rakendamine logistikas mängib väga olulist rolli. See hõlmab järjestikust ja ennustatavat tootmist ning tarnete teostamist, kaasates transporti, ladustamist ja informatsiooni pakkumist, mis on seotud mitmesuguste formaalsustega.

Logistikaprotsesside planeerimine kulude optimeerimiseks

Kvaliteetse ja kiire kaubavoo tagamiseks nii kohalikus kui ka rahvusvahelises transpordis on oluline professionaalsete ja kogenud transpordijuhtide kaasamine efektiivsesse logistikaprotsesside planeerimisse. See pakub eksperttasemel soovitusi ja ratsionaliseerib mitmeid planeerimisprotsesse, mis on seotud praeguse kaubaveoga, mis omakorda pakub kulude optimeerimist kliendile või saatjale.

Kauba või kaupade transpordi planeerimisel ja pakkumisel säästavad meie olemasolevad ja uued kliendid rahalisi vahendeid ning vähendavad kaubaveoga seotud tarneaega. SIA “RITLOGISTIKA” kogenud transpordijuhid võtavad endale vastutuse mitmete järjestikuste tegevuste eest transpordiprotsessis:

Kauba transpordi planeerimine

Sobiva tarneviisi ja transpordiliigi valik ning fikseerimine

Optimaalse tarneraja ettevalmistamine, tarneplaani koostamine ja sellega seotud kulude analüüsimine

Tolliprotseduuride ja kaubakindlustuse tagamine

Ladustamis- ja laoteenuste pakkumine

Usaldage oma kaupade kättetoimetamine ja transport professionaalidele!

SIA “RITLOGISTIKA” transpordijuhid pakuvad professionaalseid konsultatsioone ja töötavad välja iga kliendi jaoks sobivad eritellimusel kaubaveo ettepanekud. Optimeerides nii marsruuti kui ka tarneaega, pakutakse kliendile kõige tõhusamat kaubaveo meetodit. Oma võimaluste piires täidavad meie transpordijuhid võimalikult laia valikut kliendi nõudeid, tagades kaupade võimalikult tõhusa kohaletoimetamise.

Kui soovite teada saada konkreetse kaubasaadetise transpordikulusid või -võimalusi – usaldage SIA “RITLOGISTIKA” ja võtke ühendust meie professionaalsete transpordijuhtidega!