Kabotāžas pārvadājumi

SIA “RITLOGISTIKA” nodrošina pilna spektra loģistikas pakalpojumus un kravu pārvadājumus Eiropas Savienības valstīs vai ārpus tām, veicot uzticamus un drošus kravu kabotāžas pārvadājumus. Pateicoties plašajam autoparkam, kas sastāv no licencētiem transportlīdzekļiem, kā arī pateicoties pārbaudītu sadarbības partneru piesaistei, starptautiskie un vietējie kravu kabotāžas pārvadājumi tiek realizēti, optimizējot visdažādāko maršrutu un kravu piegādes pa sauszemi, dzelzceļu, gaisu vai izmantojot jūras kravu pārvadājumus.

Meklē kravu pārvadātāju?
Saņem konsultāciju pie mūsu speciālistiem.

Kas ir kabotāžas kravu pārvadājumi?

Kabotāžas kravu pārvadājumi ar autotransportu ir īslaicīgi iekšzemes kravas pārvadājumi, kuri tiek izpildīti ar citā valstī reģistrētu transportlīdzekli kādas citas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts teritorijā. Lai transports varētu veikt kabotāžas pārvadājumus, tam ir jāiegūst speciāla Eiropas Savienības kabotāžas pārvadājumu licence.

Kabotāžas pārvadājumu piemērs:

SIA “RITLOGISTIKA” Latvijā reģistrētam transportam ir ieplānots piegādāt no Kuldīgas (Latvija) pilnu kravu uz Minheni (Vācija). Lai pilnībā noslogotu autotransportu atpakaļceļam, SIA “RITLOGISTIKA” savu transportlīdzekli ieplāno vēl sekojošos maršrutos: no Minhenes uz Štutgarti, no Štutgartes uz Frankfurti un no Frankfurtes uz Leipcigu, lai ar kravu atgrieztos Latvijā.

Kabotāžas pārvadājumi

Kabotāžas kravu pārvadājumu veidi

SIA “RITLOGISTIKA” nodrošina kravu un preču kabotāžas pārvadājumus gan Eiropā, gan ārpus Eiropas Savienības. Kabotāža ir jēdziens, ar kuru galvenokārt pazīstami uzņēmumi, kas nodarbojas ar starptautiskajiem pārvadājumiem, citas valsts transporta operatoram veicot preču vai kravu pārvadājumus starp divām vietām vienā un tajā pašā valstī.

Pats nosaukums “kabotāža” ir cēlies no itāļu jūrnieka Džovanni Kabota (pazīstams kā Džons Kabots), kurš atpazīstams, pateicoties ģeogrāfiskiem atklājumiem un piekrastes kuģošanai starp vienas valsts dažādām ostām. Tādēļ pašos kabotāžas pirmsākumos, kabotāžu piemēroja tikai piekrastes kuģošanai. Mūsdienās kabotāža tiek attiecināma arī uz aviāciju, dzelzceļu un autotransporta pārvadājumiem.

Kravu transportēšana

Kravu transportēšana

Kabotāžas kravu transportēšana sniedz iespēju kravu pārvadātājiem maksimāli noslogot kravas transportlīdzekli, veicot starptautisko reisu turp un atpakaļ, kā arī izvairīties no tā saucamajiem “tukšajiem braucieniem” (piemēram, lai transportlīdzeklis bez kravas no Vācijas neatgrieztos atpakaļ Latvijā, tas veic kabotāžu, piegādājot ar savu auto Vācijā vēl pāris kravas un galapunktā uzkraujot auto, lai ar pilnu kravu atgrieztos Latvijā).

Preču transportēšana

Preču pārvadājumi

Preču pārvadājumu kabotāžu galvenokārt izmanto ārvalstīs reģistrēti visdažādāko nozaru ražošanas vai tirdzniecības uzņēmumi, kuri preču pārvadājumiem ārvalstu filiālēs vai starp tām, izmanto sev piederošu kravas transportlīdzekli. Arī Rietumeiropas kravu pārvadātāju un ekspeditoru vidū ļoti izplatīti ir preču pārvadāšanai izmantot kabotāžas pārvadājumus.

ETMK atļauja

ETMK (Eiropas Transporta Ministru Konferences) atļaujas, ievērojot kvotas sistēmu, izsniedz Starptautiskais Transporta forums (STF) starptautiskiem kravas komercpārvadājumiem, piešķirot tiesības veikt pārvadājumus starp ETMK dalībvalstīm, kā arī tranzītā caur vienu vai vairākām ETMK dalībvalstīm, ar kādā no ETMK dalībvalstīm reģistrētu transportu vai transporta uzņēmumu.

Kabotāžas pārvadājumu noteikumi

Kabotāžas pārvadājumu noteikumi paredz, ka vienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm reģistrēta transporta uzņēmums drīkst nodrošināt maršruta galamērķa dalībvalstī līdz trīs kabotāžas pārvadājumiem septiņu dienu laikā vai arī valstī, kura nav kravas piegādes valsts- vienu kabotāžas pārvadājumu trīs dienu laikā. Pārvadājuma datiem ir jābut atspoguļotiem CMR pavadzīmē vai kabotāžas dokumentos ir jābūt norādītai pārvadājuma informācijai, kur definēts starptautiskā pārvadājuma maršruts, saņēmējs un nosūtītājs. 

Dokumenti

Lai pārvadātājs drīkstētu nodrošināt kabotāžas pārvadājumus, pārvadātājam ir jāiegūst un jābūt spēkā esošai Eiropas Savienības licencei starptautisko kabotāžas pārvadājumu veikšanai.

Vieta

Citā Eiropas Savienības valstī reģistrēts pārvadātājs drīkst izpildīt līdz 3 kabotāžas pārvadājumiem pēc kārtas vienas citas Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valsts ietvaros.

Termiņš

Veicot starptautisko kravas pārvadājumu, maršruta galamērķa valsts teritorijā drīkst veikt ne vairāk kā trīs kabotāžas pārvadājumus septiņu dienu laikā, kopš veikta kravas izkraušana un ne vairāk kā vienu kabotāžas pārvadājumu trīs dienu laikā, kopš transportlīdzeklis bez kravas ir iebraucis citā ES valsts teritorijā.