Loģistikas pakalpojumi

SIA “RITLOGISTIKA” ir loģistikas uzņēmums, kurš saviem klientiem Latvijā un uzņēmumiem ārvalstīs jau ilgtoši nodrošina iespēju ātri, droši un profesionāli īstenot gan ar preču un dažāda izmēra kravu pārvadājumiem saistītos jautājumus, gan arī sniedzot noliktavu un muitas brokeru pakalpojumus. Transports un loģistika ir uzņēmuma SIA “RITLOGISTIKA” ikdiena jau vairāk nekā 20 gadus. Mūsu menedžeru nodrošinātie transporta un loģistikas procesi tiek realizēti maksimāli efektīvi un ar visaugstāko atbildības sajūtu.

Samaziniet izdevumus un paaugstiniet efektivitāti – mūsu pieredze un zināšanas Jūsu rīcībā!

Izcili loģistikas pakalpojumi

SIA “RITLOGISTIKA” augstie darba kvalitātes standarti, transporta menedžeru profesionalitāte un atbildība nodrošina izcilus loģistikas pakalpojumus, rodot risinājumus un alternatīvas pieejas pat vissarežģītākajās situācijās.

Mūsu ilgstošā pieredze loģistikas nozarē garantē augstu profesionalitāti, kā arī paver iespējas arvien paplašināt un attīstīt SIA “RITLOGISTIKA” sniegto pakalpojumu apjomu. Lai pēc iespējas visaptverošāk apmierinātu mūsu klientu vajadzības, SIA “RITLOGISTIKA” nodrošina plašu piedāvāto loģistikas pakalpojumu klāstu, kas sevī ietver ne tikai preču un kravu pārvadājumus, bet arī to īslaicīgu vai ilglaicīgu uzglabāšanu kravas īpašībām atbilstošā noliktavā. Papildus veicam kravas dokumentācijas apstrādi, kas saistīta ar kravas papildu apdrošināšanu, muitas formalitātēm, licencēm vai cita veida atļauju iegūšanu.

Būtisku ieguldījumu kopējā loģistikas attīstībā Latvijā un muitas brokeru pakalpojumu veicināšanā sniedz Latvijas Loģistikas asociācija (LLA), kurā apvienojušies nozīmīgi loģistikas pakalpojumu sniedzēji un ievērojamākās loģistikas firmas Latvijā.

Izcili loģistikas pakalpojumi

Pielāgoti loģistikas risinājumi

SIA “RITLOGISTIKA” nodrošina dažādu nozaru uzņēmumiem un to kravu specifikai pielāgotus kravu pārvadājumus visdažādākajos maršrutos. Kravu piegādes tiek realizētas gan izmantojot autotransportu, ar kuru tiek veikti kravu pārvadājumi pa sauszemi, gan konteineros pa jūru, gan arī veicot avio un dzelzceļa pārvadājumus. Atkarībā no tā, kādi kravu pārvadājumu veidi un loģistikas pakalpojumi konkrētajai kravai nepieciešami, SIA “RITLOGISTIKA” veic gan pilnu kravu, gan saliktu kravu kā vietējās, tā starptautiskās piegādes visdažādākajos maršrutos.

Kravu pārvadājumi Latvijā

Kravu pārvadājumi Latvijā

SIA “RITLOGISTIKA” pieejamās plašā autoparka iespējas spēj nodrošināt praktiski jebkāda satura un izmēra kravu pārvadājumus Latvijā. Pārvadājumi tiek veikti, sākot ar pavisam nelielu paku transportēšanu, līdz lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem.

Starptautiskie kravu pārvadājumi

Starptautiskie kravu pārvadājumi

Starptautiskie kravu pārvadājumi ir uzņēmuma SIA “RITLOGISTIKA” pamatdarbība jau pāris gadu desmitus. Šajā laikā ir pilnveidoti un attīstīti gan standarta, gan negabarīta starptautiskie kravu pārvadājumi ar kravai pielāgotiem pārvadājumu veidiem.

Salikto kravu pārvadājumi

Salikto kravu pārvadājumi

Lai kāds būtu pārvadājuma veikšanai paredzētais kravas apjoms un tam nepieciešamie loģistikas risinājumi, SIA “RITLOGISTIKA” nodrošina neierobežotus salikto kravu pārvadājumus ar kravai pielāgotu transportlīdzekli gan pa Latviju, gan starptautiskajos maršrutos.

Kabotāžas pārvadājumi

Kabotāžas pārvadājumi

Gan Eiropā, gan ārpus Eiropas Savienības uzņēmums SIA “RITLOGISTIKA” veic pilnu un saliktu kravu kabotāžas pārvadājumus. Optimizējot izmaksas tiek nodrošinoāti efektīvi ārvalstu iekšzemes kravu un preču pārvadājumus citas valsts teritorijā.

Bīstamo (ADR) kravu pārvadājumi

Bīstamo kravu pārvadājumi

SIA “RITLOGISTIKA” nodrošina ne tikai ķīmisku, sprādzienbīstamu vai citu ADR kravu transportēšanu un piegādi Eiropā vai Āzijā, bet uzņēmums veic arī starptautiskiem vai nacionāliem drošības noteikumiem atbilstošu ADR kravu loģistiku.

Ekspress piegāde

Ekspress piegāde

Ātrai vai steidzamai paku un kravu piegādei SIA “RITLOGISTIKA” nodrošina ekspress piegādes, transportēšanai pa autoceļiem, izmantojot kravas mikroautobusus, savukārt, ja nepieciešams kravu transportēt tālākā maršruta galamērķī, tiek veikti avio pārvadājumi.

Kravu apdrošināšana

Droša kravu piegāde

Kravu apdrošināšana sniedz iespēju kravas nosūtītājam vai saņēmējam priekšlaicīgi nodrošināties pret finansiāliem zaudējumiem, kas, iespējams, varētu rasties kravai sabojājoties transportēšanas vai pārkraušanas laikā, vai citu potenciālo apdraudējumu gadījumos. Izvērtējot visus riskus, kas varētu iestāties, klientiem iesakām, lai līdztekus SIA “RITLOGISTIKA” spēkā esošajai CMR apdrošināšanai, tiktu veikata arī papildus kravu apdrošināšana. Īpaši, ja tiek transportēta viegli plīstoša, vērtīga vai unikāla krava.

 • Pilnu kravu (FTL) un saliktu kravu (LTL) autopārvadājumu apdrošināšana.
 • Jūras kravu pārvadājumu apdrošināšana.
 • Avio kravu pārvadājumu apdrošināšana.
 • Dzelzceļa kravu apdrošināšana.

Muitas brokera pakalpojumi

Muitas brokeru pakalpojumi

Muitas formalitāšu un saistošo procedūru formēšanai uzņēmums SIA “RITLOGISTIKA” nodrošina muitas brokera pakalpojumus, kas palīdz sagatavot un noformēt importa, eksporta un tranzīta muitas dokumentāciju, kas klientiem būtiski taupa laiku un atvieglo ikdienas darbu.

Profesionālam muitas brokerim uzticot muitas dokumentācijas sagatavošanu, tiek garantēta korekti un atbilstoši sagatavota muitas dokumentācija, kā arī visu saistošo muitas procedūru noteikumu ievērošana. SIA “RITLOGISTIKA” muitas brokeri veic pakalpojumus gan sauszemes autokravām, gan jūras, avio gan arī dzelzceļa kravām, kuru izpildei tiek nodrošināta:

 • Importa deklarācija;
 • Eksporta deklarācija;
 • Tranzīta deklarācija;
 • Muitas noliktavu pakalpojumi

Noliktavas pakalpojumi

Loģistikas noliktavas

SIA “RITLOGISTIKA” nodrošina īslaicīgus vai nepieciešamības gadījumā ilglaicīgus noliktavas pakalpojumus, atbilstoši katras kravas specifiskajām īpašībām un klienta vajadzībām. Katrai mums uzticētajai kravai tiek nodrošināta piemērota uzglabāšanas vide un apstākļi, neatkarīgi no tā, vai tā ir, piemēram, saldēta / atdzesēta prece, bīstama krava (ADR) vai lielgabarīt krava.

 • Uzglabāšanas pakalpojumi;
 • Kravu apstrādes pakalpojumi;
 • Kosnsolidācijas noliktavu pakalpojumi;
 • Muitas noliktavu pakalpojumi;
 • Citas transporta loģistikas funkcijas

Transporta loģistika

Lauksaimniecības transporta loģistika

SIA “RITLOGISTIKA” rūpējas, lai ikviena mums uzticēto kravu  transporta loģistika Latvijā un ārvalstīs tiktu nodrošināta visaugstākajā līmenī. Katram mūsu klienta kravas pārvadājumam tiek piesaistīts individuāls transporta loģistikas vadītājs, kurš veic pilnu servisu jebkādu kravu pārvadājumiem, optimizējot izmaksas, nodrošinot piemērotu kravas transportēšanas veidu, sakārtojot ar kravas transportu saistītos dokumentus, kā arī sniedzot atgriezenisko informāciju klientam par drošu kravas piegādi maršruta galamērķī.

 • Kravas veidam atbilstoša transporta nodrošināšana.
 • Transportēšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana.
 • Maršruta optimizēšana.
 • Transporta plānošana atbilstoši plānotajam piegādes laikam.
 • U. c. transporta loģistikas pamatfunkcijas.

Uztici savu kravu profesionāliem loģistikas speciālistiem!

Nodrošinot individuālu pieeju katram klientam un katrai tā kravai, SIA “RITLOGISTIKA” transporta un loģistikas speciālists, sniedz bezmaksas konsultāciju par veiksmīgākiem un racionālākajiem risinājumiem, organizējot un veicot kravu pārvadājumus.

Mūsu ilgstošā pieredze loģistikā un SIA “RITLOGISTIKA” iemantotās priekšrocības sadarbībā ar starptautiskiem partneriem avio, dzelzceļa vai jūras pārvadājumos, sniedz iespēju sagatavot veiksmīgus un izdevīgus dažāda satura un izmēra kravu pārvadājumu piedāvājumus, lai plānotā loģistika nodrošinātu ātru, uzticamu un profesionālu loģistikas servisu ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskos pārvadājumos.

Uzticiet savus kravu pārvadājumus ekspertiem ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi loģistikā! Mums uzticētie loģistikas uzdevumi un kravu pārvadājumi tiks profesionāli īstenoti, sniedzot priekšzīmīgus pakalpojumus.

Birojs

Adrese:
Dzērbenes 27 – 311
Rīga, LV-1006

  Papildu informācija