Kuģu fraktēšana

Uzņēmums SIA “RITLOGISTIKA” plaši pārstāvētajā loģistikas pakalpojumu klāstā piedāvā un nodrošina saviem klientiem arī kuģu fraktēšanas pakalpojumus. Kuģu fraktēšana tiek veikta atbilstoši pārvadājamās kravas veidam, kravas izmēram, apjomam un attiecīgajam pārvadājuma maršrutam. SIA “RITLOGISTIKA” piedāvā ne tikai fraktēt kuģi konkrētam pārvadājuma reisam, bet nodrošina arī fraktu noteikta kravas apjomu realizēšanai vai piedāvā nomāt kuģi uz noteiktu laiku. Papildus tam, SIA “RITLOGISTIKA” nodrošina pavadošās dokumentācijas noformēšanu, papildu apdrošināšanas un muitas pakalpojumus.

Uztici kuģu fraktēšanu pieredzējušiem nozares profesionāļiem. Sazinies!

Kuģu fraktēšanas pakalpojumi

Uzņēmums SIA “RITLOGISTIKA” nodrošina kuģu fraktēšanu neierobežotos maršrutos pa visu pasauli, pakalpojumam piesaistot uzticamus starptautiskos sadarbības partnerus, kuru sniegto pakalpojumu serviss ticis ilgstoši pārbaudīts.

Maršruti un galamērķi 

Mūsu populārākie kuģu frakti ir maršrutos pa Baltijas jūru, Ziemeļjūru un Vidusjūru. Nereti esam īstenojuši arī kuģu fraktus pa okeānu, nodrošinot pārvadājumus pāri Atlantijas un Klusajam okeānam, fraktējot kuģus no Eiropas vai Āzijas reģioniem uz ASV.

Kravu veidi

SIA “RITLOGISTIKA” nodrošina kuģu fraktēšanu visa veida kravām, neatkarīgi no tā vai tie ir kokmateriāli, naftas produkti, gatavas moduļu mājas vai lielgabarīta kravas. Mēs piedāvājam un nodrošinām kuģu fraktēšanu ģenerālkravām, lejamkravām jeb šķidrajām kravām cisternās, kā arī fraktējam negabarīta un konteineru kravu pārvadājumus.

Iepazīstoties ar mūsu klientu vajadzībām konkrēta kravu pārvadājuma īstenošanai, SIA “RITLOGISTIKA” sagatavo individuālus risinājumus kuģa fraktēšanai, kas racionāli atbilst kravas specifikai un klienta vēlmēm.

Kuģu fraktēšanas pakalpojumi

Kuģu fraktēšanas process

Tāpat kā ražošanas vai saimnieciskās darbības veikšanai uzņēmumi dažkārt nomā nekustamo īpašumu, kravu pārvadāšanai uzņēmumi dažkārt nomā kravas automašīnas vai kuģi. Kuģu noma tiek saukta par kuģu fraktēšanu.

Uzņēmumā SIA “RITLOGISTIKA” kuģa fraktēšanas process sākas ar klienta pieprasījumu pēc nepieciešamības pēc kuģa frakta un detalizētas informācijas nodošanas transporta menedžerim par pārvadājuma maršrutu, kā arī fraktam nododamo kravu, tās apjomu un specifiku.

Izmantojot plašo vispasaules sadarbības partneru un kontaktu loku, SIA “RITLOGISTIKA” pieredzējušie transporta menedžeri spēj neilgā laikā klientam izstrādāt optimālu piedāvājumu, nodrošinot pārvadājumu ar kravai piemērotu kuģi.

Frakta līgumā tiek atrunāti kuģa nomas nosacījumi un atbildības, kā arī noteikta nomas maksa (frakts) par pakalpojumu. Kuģa fraktēšanas līgumu, kas noslēgts starp pasūtītāju (fraktētāju) un kuģa īpašnieku, sauc “Charterparty” (angļu valodā).

Kuģu fraktēšanas galvenās priekšrocības

Kuģu fraktēšana, kas nodrošina apjomīgu kravu transportēšanu pa jūru vai okeānu no vienas ostas uz otru, ietver vairākas būtiskas ar kuģa fraktēšanu saistītas priekšrocības. Līdztekus vienlaicīgi veiktam lielam kravas apjoma pārvadājumam no punkta A uz punktu B, kas ir viena no galvenajām priekšrocībām kuģu fraktēšanā, tā ietver arī vairākus ar uzņēmuma finanšu plūsmu un vadību saistītus ieguvumus.

Piemēram, iespēja optimizēt nodokļus, kas saistīts ar nodokļu atvieglojumiem, tādējādi samazinot neto izmaksas. Tāpat, dažos gadījumos uzņēmumi, kas konkrēta projektu ietvaros transportē lielu izejmateriālu daudzumu, var saskaņot savus ikmēneša kuģa frakta izdevumus ar paredzamajiem ieņēmumiem un projekta ilgumu. Turklāt frakta līgums netiek uzskatīts par ilgtermiņa saistībām un finanšu pārskatā tas netiek atspoguļots kā uzņēmuma parāds.

Lielāka ietiplība

Pateicoties kuģa lielajai ietilpībai, viena pārvadājuma laikā ar kuģi, transportēšanai vienlaicīgi tiek nodrošināts liels kravas apjoms, piemēram, būvniecības izejmateriālu piegāde kāda būvprojekta ietvaros.

Elastīgi nosacījumi

Fraktēšanas līgumi parasti ir īstermiņa un tas visām līgumā iesaistītajām pusēm mazina riskus, fraktējot reisus atbilstoši tirgus situācijai un pieprasījumam, kas būtiski, piemēram, makroekonomisko izmaiņu (īpaši- lejupslīdes) gadījumā.

Papildu pakalpojumi

Veicot kuģa fraktēšanu, visbiežāk, tam līdztekus tiek nodrošināti arī vairāki papildu pakalpojumi, piemēram, kravas uzglabāšana un muitas pakalpojumi, kravas piegāde “no durvīm līdz durvīm” un citi pakalpojumi.

Kuģu fraktēšanas iespējas

Ir pieejamas vairākas kuģu fraktēšanas (nomas) iespējas. Zinošie un pieredzējušie SIA “RITLOGISTIKA” transporta menedžeri katram kravas veidam un frakta pieprasījumam ieteiks un nodrošinās izdevīgākās kuģa frakta iespējas, kas būs pielāgotas specifiskiem klientu mērķiem un veicamo pārvadājumu vajadzībām.

Pēc nepieciešamības nodrošināsim fraktēšanu gan konteineru kuģiem (kravas tiek pārvadātas konteineros- piemēram, būvmateriāli), gan beramkravu kuģiem (nefasētas kravas- piemēram, graudi), gan arī tankkuģiem (šķidras kravas- piemēram, degviela vai gāze).

Kuģa noma jeb kuģa frakts

Kuģa noma pieejama vairākiem kuģu veidiem, kas pārvadājumam tiek fraktēti, atkarībā no klientu vēlmēm un kravas specifikas. Ar nomāto kuģi tiek nodrošināta kravas apjoma pārvadājuma izpilde klientam aktuālajos maršrutos.

Reisa noma jeb reisa frakts

Reisa noma ir visbiežāk izmantotais kuģa fraktēšanas veids pārvadājumos starp ostām, kur reisa nomas maksa līgumā var būt vai nu iepriekš fiksēta, vai arī nosacīta, atbilstoši kravas svaram vai apjomam.

Laika noma jeb laika frakts

Pamatojoties uz iepriekš noslēgtu līgumu, kurā atrunātas un noteiktas prasības, kārtība un kuģa nomas noteikumi, kravas kuģa fraktēšana tiek veikta uz noteiktu laiku vai periodu.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāda ir atšķirība starp pilnu fraktēšanu un daļēju fraktēšanu?

Atkarībā no kravas izmēra vai kravas gabarītiem, kas paredzēti konkrēta pārvadājuma veikšanai, kuģa fraktēšana jeb nomāšana izšķir divu veidu kuģu fraktēšanas iespējas. Viens veids ir visa kuģa fraktēšana, kas ir “pilna fraktēšana”, savukārt otrs veids ir kravas gabarītiem atbilstošas vietas uz kuģa fraktēšana, kas ir “daļēja fraktēšana”.

Kāds ir aptuvenais laiks, kas nepieciešams, lai fraktētu kuģi no vienas vietas uz citu?

Kuģu fraktēšanas laiks dažādiem pārvadājumiem un dažādos maršrutos var atšķirties. Parasti kuģa fraktēšana aizņem aptuveni 1 mēnesi. Fraktēšanas laiku galvenokārt ietekmē vispārējās savstarpējās komunikācijas vadlīnijas un sadarbības maniere starp iesaistītajām pusēm.

Vai ir nepieciešama papildu dokumentācija vai muitas formalitātes, lai veiktu kuģu fraktēšanu?

Tāpat kā jebkuros starptautiskajos kravu pārvadājumos, kas tiek veikti ārpus Eiropas Savienības vai ar trešajām pasaules valstīm, lai veiktu kuģa fraktēšanu, tiek sakārtotas arī visas saistošās muitas formalitātes un iesniegta pilna informācija par kravu.

Vai ir iespējams apdrošināt kravas, kas tiek pārvadātas ar kuģi?

Esot virs ūdens, krava tiek pakļauta ārējās vides radītajiem riskiem un dabas stihiju ietekmei, kas var radīt zaudējumus. Tādēļ kravas, kas tiek vestas ar kuģi, ne tikai ir iespējams apdrošināt, bet SIA “RITLOGISTIKA” arī ieska to veikt.

Kādi ir ekonomiskie ieguvumi vai priekšrocības, ko piedāvā kuģu fraktēšana salīdzinājumā ar citiem transporta veidiem?

Salīdzinājumā ar citiem transporta veidiem, kuģu fraktēšanā ietver vairākus ar uzņēmuma finanšu plūsmu un vadību saistītus ieguvumus, kurus iespējams panākt optimizējot pārvadājuma izmaksas.