Kravu apdrošināšana

SIA “RITLOGISTIKA” veic ne tikai dažāda veida vietējos un starptautiskos kravu pārvadājumus, bet nodrošina arī plašu loģistikas pakalpojumu klāstu. Lai pēc iespējas pasargātu savus klientus no pārvadājuma laikā iespējamajiem potenciāliem riskiem, līdztekus uzņēmuma spēkā esošajai CMR apdrošināšanai, vērtīgajām kravām rekomendējam veikt papildu kravas apdrošināšanu. Transportējamās kravas apdrošināšana pilnā tās vērtībā ir būtiska gadījumos, ja bojājumu radītie zaudējumi pārsniedz CMR konvencijā noteikto pārvadātāja civiltiesiskās atbildības ierobežojumu, kas pasargā no iespējamiem finansiāliem zaudējumiem, ja krava vai kravā esošās preces tiek bojātas.

Kas tiek segts ar kravu apdrošināšanas polisi?

Iegādātā vai līgumsaistībās noslēgtā kravu apdrošināšanas polise nodrošina iespēju kravas īpašniekam izvairīties no finansiāliem zaudējumiem, kas var rasties kravas bojājumu gadījumā, kādā no pārvadājuma maršruta izpildes posmiem.

SIA “RITLOGISTIKA” iesaka veikt vietējo un starptautisko pārvadājumu kravas apdrošināšanu pilnā tās vērtībā, lai pasargātu klientus un to pārvadājamās kravas saturu vai produkciju no dažāda veida bojājumiem, kā arī kravas pazaudēšanas riska.

 • Kravas nozagšana vai nolaupīšana.
 • Veikts kravas vandālisms.
 • Notikusi avārija un/ vai sprādziens.
 • Dabas stihijas radītie zaudējumi.
 • Uguns postījumi un/ vai ugunsnelaime.

Atbilstoši apdrošināšanas polises piedāvāto risku apdrošināšanas amplitūdai un segumam, izvēlētā kravas apdrošināšanas polise sedz finansiālos zaudējumus un pasargā no riskiem, kas radušies kravas pārvadājuma laikā, tostarp- pie kravas iekraušanas, izkraušanas, pārkraušanas, transportēšanas un uzglabāšanas.

Piesaki kravu apdrošināšanu un saņem personalizētu piedāvājumu!

  Transportējamās kravas apdrošināšanas priekšrocības

  Kravas apdrošināšana ietver vairākas priekšrocības, kas kravas vai preču īpašnieku visa pārvadājuma laikā un pārvadājuma izpildes posmos (tostarp, veicot pārkraušanu un uzglabāšanu) pasargā no cilvēka, kā arī dabas stihiju potenciālajiem riskiem, kas var radīt gan kravas vai preču bojājumus, gan arī kravas zudumu, neatkarīgi no izvēlētā kravas pārvadājuma veida (piemēram, veicot avio, jūras, autotransporta vai dzelzceļa kravu pārvadājums).

  Samazināti riski

  Iepazīstoties ar kravas specifiku un kravas pārvadājumam plānoto maršrutu, SIA “RITLOGISTIKA” palīdz izvēlēties racionālāko un atbilstošāko kravu apdrošināšanu, izvērtējot un samazinot visus riskus, kas varētu apdraudēt droša kravu pārvadājuma izpildi.

  Atbalsta komanda

  SIA “RITLOGISTIKA” rūpējas par personīgu pieeju katram klientam, nodrošinot uzņēmumam vai fiziskai personai individuālu transporta menedžeri, kurš sniedz informatīvu un profesionālu atbalstu par visiem ar loģistiku un kravu apdrošināšanu saistītajiem jautājumiem.

  Ātri risinājumi

  Taupot mūsu klientu dārgo laiku, SIA “RITLOGISTIKA” nodrošina attālināti veiktas konsultācijas par interesējošajiem jautājumiem, lai ātri rastu optimālus risinājumus dažādu kravu apdrošināšanas iespējām.

  CMR Apdrošināšana pārvadātājiem

  Kravu starptautisko autopārvadājumu līgums (CMR), kas balstīts uz 1956. gadā parakstītās Ženēvas Konvencijas pamata, reglamentē pārvadātāja civiltiesisko atbildību par kravu pārvadājumiem, kas veikti starp divām valstīm, kur vismaz viena no valstīm šo līgumu noslēgusi. CMR apdrošināšana nosaka kompensācijas apjomu, kas pasargā no iespējamiem finansiāliem zaudējumiem kravas bojājumu gadījumā.

  Veicot pakalpojumus, kas saistīti ar preču un kravu autopārvadājumiem, pārvadātāja civiltiesiskā atbildība var iestāties vairākos gadījumos, ja pārvadājuma laikā:

  • Notiek ceļu satiksmes negadījums, kā rezultātā tiek sabojāta autotransportā esošā krava vai tā sagāžas, transportam strauji bremzējot.
  • Netiek izpildīti kravas piegādes termiņi, ja to izraisījuši objektīvi iemesli (piemēram, bloķēta ceļu satiksme (nogruvums) vai atcelts prāmis).
  • Krava tiek bojāta termorežīma uzturošās iekārtas bojājumu gadījumā (piemēram, izkūst saldētā prece).
  • Notiek kravas zādzība vai nolaupīšana.
  • Rodas zaudējumi pārvadātāja vainas vai kļūdas dēļ (kļūda pārvadājuma maršrutā, nepareizi iekrauta/ izkrauta vai nostiprināta krava).
  • Un iestājoties citiem gadījumiem, kas pārvadājuma laikā bojā kravu vai preces.

  Uzņēmumam SIA “RITLOGISTIKA” (dibināts 2003. gadā), kā arī Igaunijā reģistrētajam uzņēmumam “RITLOGISTIKA” OÜ (dibināts 2017. gadā) ir spēkā civiltiesiskās atbildības CMR aprošināšana, Konvencijā noteiktās pārvadātāja atbildības ietvaros, kas sniedz vairākus ieguvumus un drošību gan mums- kā pārvadātājam, gan mūsu klientiem- kā kravas īpašniekiem.

  CMR apdrošināšana nodrošina finansiālu zaudējumu atlīdzību, kas radušies pārvadājuma laikā, turklāt, zaudējumu kompensācijas izmaksa tiek veikta iespējami īsā laikā.

  Kravas apdrošināšana pārvadātājiem

  Kravu apdrošināšanas biežāk uzdotie jautājumi

  Kādi ir ieguvumi apdrošinot kravu?

  Apdrošinot kravu vai preces pilnā to vērtībā, kravas īpašnieks pārvadājuma laikā iegūst finansiālu aizsardzību pret dažādiem gan paredzamiem, gan neparedzētiem zaudējumiem vai iespējamiem kravas bojājumiem, kas pie apdrošināšanas polisē atrunāto risku iestāšanās nodrošina kravas īpašniekam apdrošinātās kravas vērtības kompensāciju, piemēram, kravas nozagšanas gadījumā.

  Kas veido kravas apdrošināšanas izmaksas?

  Kravas vai preču apdrošināšanas polises izmaksas tiek veidotas atkarībā no konkrētās uzņēmuma nozares, kā arī balstoties uz kravas vai pārvadājuma specifiskajām īpašībām un ar to saistītajiem riskiem, kas var iestāties pārvadājuma laikā. Jāņem vērā, ka kravas apdrošināšanas izmaksas tiešā mērā ietekmē gan pilnā kravas, gan apdrošināšanas vērtība.

  No kāda veida zaudējumiem pasargā kravas apdrošināšana?

  Kravas apdrošināšana pasargā kravas īpašnieku no finansiāliem zaudējumiem, kas ir saistīti ar kravas bojāšanu transportlīdzekļa avārijas un kravas vandālisma gadījumā, kā arī kravas nozaudēšanu, nozagšanu vai dabas stihiju, vai dažādu uguns radītu postījumu gadījumā. Tāpat apdrošināšana pasargā no neuzmanīgas rīcības radītajiem kravas bojājumiem vai citiem specifiskiem riskiem, pēc vienošanās.

  Vai ir iespējams apdrošināt kravas, kas tiek pārvadātas starptautiski?

  Ir dažādi kravu apdrošināšanas polišu veidi un atrunas, kas regulē polisē iekļautos riskus un to segumu. SIA “RITLOGISTIKA” transporta menedžeri kompetenti orientējas plašājā apdrošināšanas polišu piedāvājumā un pārrobežu kravu pārvadājumiem iesaka sadarbību ar apdrošināšanas kompānijām, kas piedāvā  starptautiskas apdrošināšanas polises, kuru apdrošināšanas segums ir spēkā pasaules mērogā.

  Kādi ir apdrošināšanas līguma termiņi?

  Apdrošināšanas līguma termiņi dažādām apdrošināšanas kompānijām atšķiras. Izvērtējot kravas specifiku un pārvadājumu regularitāti, SIA “RITLOGISTIKA”saviem klientiem palīdz izvēlēties kravu pārvadājumu apdrošināšanas terminus atkarībā no tā, vai apdrošināšanas līgumu klients vēlas noslēgts vienreizējam pārvadājumam vai kravu pārvadājumiem uz ilgstošāku periodu, piemēram, uz 6 mēnešiem vai līdz 12 mēnešiem.

  Piesakies uz konsultāciju

  Sazinieties ar SIA “RITLOGISTIKA” zinošajiem transporta menedžeriem, lai jau tūlīt saņemtu profesionālu konsultāciju! Iepazīstoties ar pilnu informāciju par aktuālo pārvadājumu un uzzinot Jūsu vēlmes, mēs spēsim gan rast, gan piedāvāt veiksmīgākos risinājumus Jums interesējošajiem jautājumiem par kravas apdrošināšanu.