Dzīvnieku pārvadājumi

SIA “RITLOGISTIKA” sniegto pakalpojumu klāstā ietilpst dzīvnieku pārvadāšana tam atbilstošā transportlīdzeklī gan veicot pārvadājumus pa Latviju, gan transportējot dzīvniekus uz ārzemēm. Atbilstoši izvēlētajam dzīvnieku transportēšanas veidam un apjomam, SIA “RITLOGISTIKA” ar īpašu uzmanību rūpējas par katru uzticēto lauksaimniecības lopu vai lolojumdzīvnieku saudzīgu transportēšanu dažādu maršrutu pārvadājumos jau no dzīvnieku paņemšanas brīža līdz piegādes vietai, pēc iespējas mazinot stresa faktorus, kas dzīvniekam var rasties pārvadājuma laikā.

Nepieciešams pārvest dzīvniekus?
Saņem individuālu piedāvājumu!

Dzīvnieku pārvadāšana uz ārzemēm

Dzīvnieku pārvadāšana uz un no ārzemēm tiek organizēta un veikta saskaņā ar visām dzīvnieku labturības prasībām, kā arī ar dzīvnieku ievešanas un izvešanas noteikumiem konkrētajā maršruta galamērķī.

SIA “RITLOGISTIKA” veic ar dzīvnieku pārvadāšanu saistītās importa, eksporta un tranzīta dokumentācijas nodrošināšanu, kā arī konsultē par citiem dokumentiem, kas nepieciešami klientam aktuālā pārvadājuma veikšanai (piemēram, nepieciešamība pēc veterinārā sertifikāta, vakcinācijas apliecības, dzīvnieka pases un citiem dokumentiem).

Dzīvnieku pārvadāšana uz ārzemēm

Droši risinājumi dzīvnieku pārvadāšanai

SIA “RITLOGISTIKA” zinošie un pieredzējušie transporta menedžeri rūpējas un nodrošina profesionālus dzīvnieku pārvadājumus, lai ikviens lolojumdzīvnieks vai liellops, transportējot justos pēc iespējas komfortablāk un pārvadājuma laikā tiktu nodrošinātas visas ar dzīvnieku pamatvajadzībām (ēdināšana, dzirdīšana, atpūta u.t.t.) saistītās prasības.

Atbilstoši pārvadājamo dzīvnieku skaitam, pārvadājuma maršrutam, kā arī dzīvnieku īpašajām vajadzībām un transportēšanai plānotā budžeta, SIA “RITLOGISTIKA” nodrošina saudzīgu, ātru un drošu dzīvnieku transportēšanu, neatkarīgi no pārvadājuma galamērķa. SIA “RITLOGISTIKA” nodrošina kvalitatīvu dzīvnieku pārvadāšanu un visa pārvadājuma laikā ievēro noteiktās dzīvnieku labturības prasības.

Dzīvnieku pārvadājumi

Liellopu pārvadāšana

SIA “RITLOGISTIKA” veic sertificētus dzīvnieku pārvadājumus, nodrošinot iespēju pārvadāt liellopus netikai Latvijas teritorijā, bet lopu pārvadāšana tiek veikta arī Eiropas Savienībā un ārpus tās. SIA “RITLOGISTIKA” regulāri nodrošina liellopu pārvadājumus starp Baltijas valstīm (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā), kā arī veic liellopu eksportu uz trešajām pasaules valstīm, piemēram, Gruziju, Uzbekistānu, Kazahstānu un citām valstīm, kur kravu pārvadājumi un transports tiek atbilstošs pielāgots.

Lolojumdzīvnieku pārvadāšana

Lolojumdzīvnieku pārvadāšana

Atbilstoši un atkarībā no pārvadājumam plānotā dzīvnieka svara un izmēra, SIA “RITLOGISTIKA” veic lolojumdzīvnieku pārvadāšanu gan pa sauszemi ar atbilstošu autotransportu, gan pa gaisu, izmantojot avio pakalpojumus. Ja jānodrošina suņu un kaķu transportēšana lidmašīnas salonā, tad iecienīta ir piedāvātā lidsabiedrības “airBaltic” dzīvnieku pārvadāšana, kur somas, konteinera vai būra pieļaujamais izmērs ir 55 x 40 x 23 cm, ar kopējo svaru līdz 12 kg.

Ko būtu vērts zināt par dzīvieniku pārvadājumiem?

Kādi ir dzīvnieku pārvadājumu noteikumi un regulas?

Latvijā izdotie Ministru Kabineta dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi un saistītās Eiropas Parlamenta un Padomes regulas nosaka dzīvnieku pārvadāšanas kārtību un prasības, kādas jāievēro dzīvnieku pārvadājumu veikšanai. Šie noteikumi define arī kārtību, kādā izsniedz un reģistrē atļauju transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai un dzīvnieku pārvadātāja atļauju, kas iegūta, balstoties uz apmācības programmu par dzīvnieku labturību pārvadāšanas laikā.

Kādi ir nepieciešamie dokumenti un vakcinācijas dzīvnieku pārvadāšanai?

Dzīvnieku pārvadāšanai nepieciešamie dokumenti dažādās Eiropas vai pasaules valstīs var būt atšķirīgi. Veicot dzīvnieku pārvadājumus, nepieciešamie dokumenti tiek sagatavoti attiecīgās valsts nacionālajā likumdošanā noteikto prasību ietvaros.
Eiropas Savienībā nekomerciālai pārvietošanai, kas attiecas tikai uz suņiem, kaķiem un seskiem, ir noteiktas vienotas dzīvnieku pārvietošanas prasības.

Kas ir lolojumdzīvnieki?

Lolojumdzīvnieks ir neproduktīvs sugas dzīvnieks, par kuru saimnieks gādā un kuru audzē, bez mērķa lietot cilvēka uzturā. Ceļojot lolojumdzīvnieki visbiežāk ir suņi, kaķi, mājas seski vai citi dzīvnieki (grauzēji, rāpuļi, abinieki u.c.), kas kopā ar tā īpašnieku vai pilnvaroto personu pārvietojas vai ceļo nekomerciālā nolūkā (t.i., bez mērķa lolojumdzīvnieku pārdot vai tālāknodot īpašumtiesības citai personai).

Kādi ir dzīvnieku pārvadājumu saistītie izmaksu faktori?

Ar dzīvnieku pārvadājumiem saistītā izmaksu amplitūda var būt ļoti plaša. Atbilstoši nepieciešamajam transporta veidam un dzīvnieka labturības prasību ievērošanas iespējām, kravas apjomam vai dzīvnieka parametriem un nepieciešamā piegādes ātruma, kādā dzīvnieku pārvadājumu nepieciešams realizēt konkrētajā maršrutā. Tāpat, atkarībā no maršruta, papildus jārēķinās ar izmaksām, kas var būt saistītas ar muitas formalitāšu kārtošanu.

Kādi ir pieejamie transporta veidi dzīvnieku pārvadāšanai?

Ātrākais veids, kā transportēt mājdzīvnieku lielos attālumos un transportēšanas laikā tos nepakļaut ilgstošam stresam, ir dzīvnieku pārvadāšana ar lidmašīnu, izmantot avio pārvadājumus. Dzīvnieku transportēšana pa autoceļiem vai dzelzceļu var ilgt vairākas stundas vai pat dienas, pretstatā gaisa pārvadājumiem, kuri nereti ilgst pārdesmit minūtes vai dažas stundas.

Kādas ir atbildības un apdrošināšanas iespējas dzīvnieku pārvadājumiem?

SIA “RITLOGISTIKA” visiem transportlīdzekļiem ir spēkā esoša CMR apdrošināšana, tomēr pārvadājumi, kuros tiek vesti dzīvi dzīvnieki, netiek iekļauti kravas CMR apdrošināšanā. Lai dzīvnieku vai lopu pārvadājuma laikā pasargātru no nelaimes gadījuma un citiem ar dzīvību saistītajiem riskiem, kas var nest emocionālus un finansiālus zaudējumus, transportējamos dzīvniekus iesakām adrošināt pie apdrošināšanas brokeriem.

Kas ir jāņem vērā veicot dzīvnieku pārvadāšanu?

Veicot dzīvnieku pārvadājumus, noteikti ir jāņem vērā konkrētās valsts teritorijā izdotie noteikumi, kuri regulē dzīvnieku pārvadājumus ne tikai to transportēšanai valsts teritorijā, bet arī dzīvnieku izvešanā no šīs valsts. Tāpat jāievēro tās valsts noteikumi, uz kuru jānogādā konkrētais dzīvnieks vai lops.

SIA “RITLOGISTIKA” zinošie transporta menedžeri konsultēs un palīdzēs sakārtot ar dzīvnieku transportēšanu saistīto pārvadājuma dokumentāciju, ņemot vērā dzīvnieka veterināro dokumentu atbilstību to regulējošo dienestu prasībām.

Pārvadātāju atļauja

Dzīvnieku transportēšanai ir nepieciešamas dzīvnieku pārvadātāja atļaujas. Šīs atļaujas izdod un dzīvnieku pārvadātāju reģistrē Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). Pārvadātāju atļaujas tiek izdotas gan tā saucamajiem tuvajiem pārvadājumiem (ja pārvadājums ir plānots līdz 8 stundām), gan arī tālajiem pārvadājumiem (ja pārvadājums ir plānots virs 8 stundām).

Pārvadājuma žurnāls

Pārvadājuma žurnāls dzīvnieku transportēšanai ir nepieciešams, veicot pārvadājumus zirgu dzimtas dzīvniekiem, kas nav reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki, aitu, kazu, liellopu un cūku sugas mājdzīvnieki. Pārvadājuma žurnāls sastāv no piecām informatīvām iedaļām, kurās veicami ieraksti. Tās ir plānošana, izbraukšanas vieta, galamērķa vieta, pārvadātāja deklarācija un noviržu ziņojums.

Dzīvnieka pase

Kaķu, mājas sesku un suņu pārvadāšanas noteikumi paredz, ka ceļojot dzīvnieka pase ir obligāts dokuments, kurā ir iekļauta informācija ne tikai par dzīvnieku un tam veikto vakcināciju, bet arī īpašnieka un veterinārārsta, kurš pasi izdevis, kontaktinformācija. Uz citiem pārvadājamiem mājdzīvniekiem attiecas atbilstošās valsts reglamentētie tiesību akti.