EORI Number

Vajad kodumaist või rahvusvahelist kaubavedu? Pöördu meie ekspertide poole nõustamiseks!

Vastavalt Euroopa Liidu tolliõigusele, kõigil rahvusvahelise kaubanduse osalistel, kes tegelevad kaupade impordi, ekspordi, transiidi või muude tolliprotseduuridega Euroopa Liidus, on vajalik Ettevõtja registreerimis- ja identifitseerimisnumber (EORI).

Mis on EORI number?

EORI number (inglise keeles – Economic Operators Registration and Identification number) on peamiselt tolliformaalsuste jaoks vajalik unikaalne kaubandusettevõtja registreerimis- ja identifitseerimisnumber, mille annab Euroopa Liidu tolliteenistus ja registreerib Euroopa Komisjoni keskses Majanduslike operaatorite süsteemis (inglise keeles: Economic Operators System).

Miks ja kellele on vajalik EORI number?

EORI number on vajalik tolliformaalsuste täitmiseks nii kaupade sissetoomisel, transiidil kui ka ekspordiprotseduurides, et kolmandate riikide ettevõtted saaksid seaduslikult kaubelda EL riikidega ja kaupade liikumist väljaspool ELi jälgida.

Samuti on EORI number vajalik tolliasutustele, et identifitseerida kaupu ja kiiremini vormistada dokumente piiridel, näiteks taotluse tolliloa ja tagatise kohta, deklaratsiooni sissetoomise või väljaviimise kokkuvõtte kohta, samuti tolliotsuse taotlemiseks või volitades kedagi maaklerit tegema tolliprotseduure.

EORI numbra kontroll

EORI number Läti Vabariigis registreeritud füüsilisele isikule on 11 numbrist koosnev, mis koosneb taotleja isikukoodist.

EORI number Läti Vabariigis registreeritud juriidilisele isikule:

  • kui taotleja ei ole registreeritud maksukohuslasena: 9 numbrist koosnev, mis koosneb Ettevõtteregistri registreerimisnumbrist;
  • kui taotleja on maksukohuslane: 11 numbrist koosnev, mis koosneb ettevõtte registreerimiskoodist;

Euroopa Liidust väljaspool registreeritud füüsilisele isikule EORI number koosneb 15 märgist – tähed ja numbrid, kus esimesed kaks märki on vastava riigi ISO kahetäheline kood, järgnevad – isikut tõendava dokumendi identifitseerimisnumber.

Euroopa Liidust väljaspool registreeritud juriidilisele isikule EORI number koosneb kuni 15 märgist – tähed ja numbrid, kus esimesed kaks märki on vastava riigi ISO kahetäheline kood, järgnevad – vastava riigi juriidilise isiku ettevõtteregistri identifitseerimisnumber.

Et kontrollida Euroopa Liidus väljastatud EORI numbri kehtivust (numbrite ja tähtede kombinatsioon ilma sidekriipsuta ja tühikuteta), soovitame kasutada Euroopa Komisjoni ametlikku veebisaiti:

Et kontrollida Suurbritannias väljastatud EORI numbri kehtivust, mis algab tähtedega GB, soovitame kasutada veebisaiti:

EORI numbri taotlusvorm

Paberil täidetud ja isiklikult allkirjastatud EORI numbri taotlusvormi võib esitada nii Maksu- ja Tolliameti Taleja tänava 1 kontoris Riias või igas tollikontrolli punktis, samuti saata posti teel Maksu- ja Tolliametile, Taleja tänava 1, Riia, LV-1978.

Elektroonilist EORI numbri taotlusvormi, mis on allkirjastatud turvalise elektroonilise allkirjaga, võib saata e-posti teel Tolliametile:

MP.lietvediba@vid.gov.lv, EORI@vid.gov.lv või ühenduda EDS-ga (https://eds.vid.gov.lv/login), kus jaotises “Kirjavahetus VID-ga” valige “Taotlus Tolliametile” ja lisage täidetud EORI numbri taotlusvorm.

Registreeruda EORI numbrile oma riigi tolli veebisaidil saab ka: https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/union-customs-code/national-customs-administrations_en.

Kuidas korrektselt täita EORI numbri taotlusvormi?

Et korrektselt täita Maksu- ja Tolliameti koostatud EORI numbri taotlusvormi EORI numbri määramiseks, peab kaubandusettevõtja selles esitama järgmise teabe:

  • Tuleb märkida andmed isiku kohta, kes taotleb EORI numbrit (täisnimi, perekonnanimi või nimetus, ettevõtluse teave, kontaktandmed jne);
  • Tuleb märkida viis, kuidas teavitatakse taotlejat EORI numbri määramise otsusest;
  • Tuleb esitada tõend, et taotlejale ei ole varem EORI numbrit määratud.

Kui EORI numbrit taotleb Euroopa Liidust väljaspool registreeritud füüsiline isik – taotluses tuleb märkida oma isikut tõendava dokumendi identifitseerimisnumber.

Kui EORI numbrit taotleb Euroopa Liidust väljaspool registreeritud juriidiline isik – taotluses tuleb märkida vastava riigi ettevõtte registreerimisnumber.

Protsess ja kulud

Pärast EORI numbri taotlusvormi kättesaamist, teeb Maksu- ja Tolliamet (VID) 1-5 tööpäeva jooksul EORI süsteemis kirje selle numbri määramise kohta kaubandusettevõtjale, kes tegeleb kaupade impordi või ekspordiga EL liikmesriikide vahel, samuti väljaspool Euroopa Liitu. EORI numbri registreerimine kaubandusettevõtjatele on tasuta.

Madara Jātniece

Madara Jātniece

Madara töötab nii kohalike kui ka rahvusvaheliste klientidega, tuvastades pidevalt uusi koostöövõimalusi, mis on seotud nii transporditeenustega kui ka SIA 'RITLOGISTIKA' poolt pakutavate logistikalahendustega.

+371 2566 8333

madara@ritlogistika.lv