EORI Numurs

Nepieciešami vietējie vai starptautiskie pārvadājumi?
Saņemiet konsultāciju pie mūsu speciālistiem!

Atbilstoši Eiropas Savienības muitas tiesību aktu pieprasījumam, visiem straptautiskās tirdzniecības dalībniekiem, kuri nodarbojas ar preču importu, eksportu, tranzītu vai veic citas aktivitātes, kas saistītas ar jebkāda veida muitas procedūrām Eiropas Savienībā, ir nepieciešams Uzņēmēja reģistrācijas un identifikācijas numurs (EORI).

Kas ir EORI numurs?

EORI numurs (angļu valodā – Economic Operators Registration and Identification number) ir galvenokārt muitas formalitātēm nepieciešams unikāls komersanta reģistrācijas un identifikācijas numurs, kuru uzņēmējam piešķir Eiropas Savienības muitas dienests, to reģistrējot Eiropas Komisijas centrālā Ekonomisko operatoru sistēmā (angļu valodā: Economic Operators System).

Kāpēc un kam ir nepieciešams EORI numurs?

EORI numurs ir nepieciešams muitas formalitāšu aizpildīšanai gan pie preču ievešanas, gan tranzīta, gan eksporta procedūrām, lai trešās pasaules valstis varētu likumīgi tirgoties ar ES valstīm un preču kustību ārpus ES varētu izsekot.

Tāpat EORI numurs nepieciešams muitas iestādēm, identificējot preces un palīdzot ātrāk formēt dokumentus uz robežām, piemēram, pieteikumu par muitas atļauju un galvojumu, deklarācijā par ievešanas vai izvešanas kopsavilkumu, kā arī lai pieteiktos muitas lēmumam vai pilnvarojot kādu brokeri veikt muitas procedūras.

EORI numura pārbaude

EORI numurs Latvijas Republikā reģistrētai fiziskajai personai ir 11 zīmju cipari, kuru veido pieteicēja personas kods.

EORI numurs Latvijas Republikā reģistrētai juridiskai personai:

  • ja pieteicējs nav reģistrēts kā nodokļu maksātājs:  9 zīmju cipari, kuru veido Uzņēmumu reģistra reģistrācijas numurs;
  • ja pieteicējs ir nodokļu maksātājs: 11 zīmju cipari, kuru veido uzņēmuma reģistrācijas kods;

Ārpus Eiropas Savienības reģistrētai fiziskajai personai EORI numuru veido 15 zīmes – burti un cipari, kur pirmās divas zīmes ir attiecīgās valsts ISO divu burtu kods, bet nākamās – personu apliecinošā dokumenta identifikācijas numurs.

Ārpus Eiropas Savienības reģistrētai juridiskajai personai EORI numuru veido  līdz 15 zīmēm – burti un cipari, kur pirmās divas zīmes ir attiecīgās valsts ISO divu burtu kods, bet nākamās – attiecīgās valsts juridiskās personas uzņēmumu reģistra identifikācijas numurs.

Lai pārliecinātos par Eiropas Savienībā izdota EORI numura derīgumu (zīmju ciparu kombinācija bez domuzīmes un bez atstarpēm), aicinām izmatot Oficiālo Eiropas Komisijas vietni:

Lai pārliecinātos par Lielbritānijā izdota EORI numura derīgumu, kas sākas ar burtiem GB, aicinām izmantot vietni:

EORI numura pieprasījuma veidlapa

Papīra formātā aizpildītu un pašrocīgi parakstītu EORI numura pieprasījuma veidlapu var iesniegt gan VID Talejas ielā 1, Rīgā vai jebkurā muitas kontroles punktā, gan arī sūtot pa pastu VID Muitas pārvaldei, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.

Elektroniskai EORI numura pieprasījuma veidlapu, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, var sūtīt uz e-pastu Muitas pārvaldei:

MP.lietvediba@vid.gov.lv , EORI@vid.gov.lv vai pieslēdzoties EDS (https://eds.vid.gov.lv/login ), kur sadaļā “Sarakste ar VID” izvēlas “Iesniegums Muitas pārvaldei” un pievieno aizpildītu EORI numura pieprasījuma veidlapu.

Reģistrēties EORI numuram savas valsts muitas tīmekļa vietnē var arī: https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/union-customs-code/national-customs-administrations_en.

Kā pareizi aizpildīt EORI numura pieprasījuma veidlapu?

Lai korekti aizpildītu VID sagatavoto EORI numura pieprasījuma veidlapu EORI numura piešķiršanai, komersantam tajā jāuzrāda sekojoša informācija:

  • Jānorāda dati par personu, kura pieprasa EORI numuru (pilns vārds, uzvārds vai nosaukums, uzņēmējdarbības informācija, kontakti saziņai u.c.);
  • Jānorāda veids, kādā pieteicēju informēt par EORI numura piešķiršanas lēmuma paziņošanu;
  • Jāiesniedz apliecinājums, ka līdz šim pieprasītājam nav ticis piešķirts EORI numurs.

Ja EORI numuru pieprasa ārpus Eiropas Savienības reģistrēta fiziskā persona- pieprasījumā jānorāda sava personu apliecinošā dokumenta identifikācijas numuru.

Ja EORI numuru pieprasa ārpus Eiropas Savienības reģistrēta juridiskā persona- pieprasījumā jānorāda attiecīgās valsts uzņēmuma reģistrācijas numurs.

Process un izmaksas

Pēc EORI numura pieprasījuma veidlapas saņemšanas, Valsts ieņēmumu dienests (VID) 1-5 darba dienu laikā EORI sistēmā izveido EORI ierakstu par šī numura piešķiršanu komersantam, kurš veic preču importu vai eksportu starp ES dalībvalstīm, kā arī ārpus Eiropas Savienības. EORI numura reģistrēšana komersantiem tiek veikta bez maksas.

Madara Jātniece

Madara Jātniece

SIA „RITLOGISTIKA” uzņēmumā strādā ar vietējiem un starptautiskajiem klientiem, apzinot arvien jaunas sadarbības iespējas, kas saistītas gan ar transporta pakalpojumiem, gan SIA „RITLOGISTIKA” piedāvātajiem loģistikas risinājumiem.

+371 2566 8333

madara@ritlogistika.lv