CMR

Vajad kodumaist või rahvusvahelist kaubavedu? Pöördu meie ekspertide poole nõustamiseks!

Rahvusvahelise maanteekaubaveo igapäevaelu ei saa ette kujutada ilma praeguse transpordidokumendita – CMR saateleht, mis on ka kauba veoleping. Ohutu kaubaveo tagamiseks kinnitab ja kinnitab CMR saateleht kohustusi osapoolte vahel, kes osalevad kaupade veos – peamiselt vedaja, saatja ja saaja vahel.

Mis on CMR?

Rahvusvahelise kaubaveo saateleht CMR on dokument, mis kinnitab rahvusvahelise maanteekaubaveo reegleid, mida reguleerib Konventsioon Rahvusvahelise Kaupade Maanteetranspordi Lepingust (CMR). CMR toimib nii üldtunnustatud transpordilepingu kui ka veoettevõtjate kohustuste loojana. CMR maanteetranspordi lepinguga kinnitab vedaja oma vastutust saatja ees, kohustudes veetama saadetud kaubad kogumiskohast määratud kohaletoimetamiskohta, kus kaup antakse üle saajale.

Transpordileping või CMR saateleht, mis vastab Konventsiooni reeglitele, koostatakse kolmes eksemplaris ja allkirjastatakse nii saatja kui ka vedaja poolt. Osapoolte allkirjad võivad olla kas trükitud või asendatud templitega, kui riigi seadus, kus saateleht on koostatud, seda lubab.

CMR konventsioon

CMR konventsioon ratifitseeriti ja allkirjastati 19. mail 1956 Genfis ning reguleerib rahvusvahelise maanteekaubaveo lepingulisi kohustusi, mida tehakse tasu eest saatja, vedaja ja kauba saaja vahel, kus nimetatud kauba saatmise ja vastuvõtmise kohad asuvad kahes erinevas riigis, millest vähemalt üks on Lepinguosaline Riik.

CMR vorm

CMR vormi või CMR saatelehte valmistatakse sageli kolmes või mõnikord neljas eksemplaris ning see sisaldab koopiat osapooltele: kauba saatjale, kauba saajale ja vedajale. Kui kaasatud on teine vedaja, antakse neile samuti CMR koopia.

Allpool on näidis transpordidokumendist erinevates formaatides: CMR vorm excel, CMR vorm pdf ja CMR vorm word:

CMR vorm (Excel)

CMR Excel

CMR vorm (PDF)

CMR pdf

CMR vorm (Word)

CMR Word

CMR täitmise näide

Kõik CMR vormi punktid tuleb täita ilma trükivigadeta, pöörates tähelepanu marsruudi täpsetele kirjeldustele, teabele saatja, saaja ja vedaja kohta ning kauba eripärale ja kolmandatesse riikidesse veoks vajalikele tollikoodidele.

CMR täitmise protseduur, milles teave sisestatakse CMR vormi 26 punkti ja hõlmab rahvusvahelise transpordilepingu õiguslikke sätteid, ei ole juhuslik ja on kooskõlastatud Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC)ga.

Kuidas täita CMR?

CMR saateleht võib sisaldada kõiki andmeid, mida osapooled peavad vajalikuks. Vastavalt Konventsiooni artiklile 6, täidetakse CMR-i puhul järgmist:

  1. Saatelehe koostamise kuupäev, kellaaeg ja koht.
  2. Kauba saatja (nimi) ja aadress.
  3. Kauba vedaja (nimi) ja aadress.
  4. Kauba saaja (nimi) ja aadress.
  5. Kauba kogumise, ümberlaadimise ja mahalaadimise aeg ja koht.
  6. Kauba/liikide nimi.
  7. Kauba/pakkide või ümbriste arv.
  8. Kauba brutokaal.
  9. Samuti muud teave, märkused ja juhised, mis on seotud kaupade või kaubakoormate veoga.

Sagedased küsimused CMR kohta

Kes annab välja CMR?

CMR võib väljastada kas saatja või vedaja, kuid CMR saatelehe annab tavaliselt välja kauba saatja või ettevõte, kes saadab kauba või koorma vedajale. See tagab veetava kauba kohta õige ja üheselt mõistetava teabe, säästes mõlemale poolele aega kauba laadimisel.

Mis on CMR eesmärk?

CMR (Rahvusvahelise Kaubaveo Saateleht) toimib tõendina ja dokumenteeritud kinnitusega, et vedaja vastutab kauba ohutu kohaletoimetamise eest ettenähtud kohale ja ajaks. CMR on samuti kauba saateleht või dokument, mida nõutakse kogu kauba transpordi ajal.

Millised on CMR konventsiooni liikmesriigid?

CMR konventsiooni liikmesriigid hõlmavad neid riike, mis on sellele alla kirjutanud või sellega ühinenud ning on Euroopa Majanduskomisjoni liikmed või on sellesse komisjoni nõuandva staatusega vastu võetud.

Kas on olemas digitaalne CMR versioon ja kuidas see toimib?

Praegu ei ole Lätis digitaalne CMR versioon poliitiliselt toetatud ja seda ei ole rakendatud. Lätis valmistatakse ette kontseptuaalseid dokumente digitaalse rahvusvahelise kaubaveolepingu (e-CMR saateleht) sisseviimiseks. Digitaalse CMR saatelehe versioon on kirjeldatud CMR konventsiooni protokollis, mis võeti vastu veebruaris 2008.

Mis juhtub, kui CMR saatelehes on ebatäpsused või vead?

CMR saateleht tuleb täita hoolikalt ja täpselt, vältides ebatäpsusi või vigu; vastasel juhul võib see põhjustada saatjale otseseid rahalisi kahjusid. Juhtudel, kui CMR on täidetud ebapiisava täpsusega, võib kaup olla valesti kohale toimetatud või võib transport isegi piirikontrollis peatuda.

Kogu kaubaveo protsessi vältel on CMR-saateleht ehk CMR-vorm kauba või veoste veol oluliseks saatedokumendiks, mis kinnitab üheaegselt kaubaveo lepingujärgseid kohustusi ja on formaalseks tõendiks veose turvaliseks transportimiseks.

Madara Jātniece

Madara Jātniece

Madara töötab nii kohalike kui ka rahvusvaheliste klientidega, tuvastades pidevalt uusi koostöövõimalusi, mis on seotud nii transporditeenustega kui ka SIA 'RITLOGISTIKA' poolt pakutavate logistikalahendustega.

+371 2566 8333

madara@ritlogistika.lv