Kauba saatedokumendid

Vajad kodumaist või rahvusvahelist kaubavedu? Pöördu meie ekspertide poole nõustamiseks!

Kauba saatedokumendid on lahutamatu osa rahvusvahelistest kaubavedudest. Iga kaubaveo tüübi puhul – olgu see siis õhu, mere või maismaatranspordiga – on saateleht kõige olulisem saatmisdokument.

Olenevalt transpordiviisist on saatelehtede tüübid erinevad ja neid nimetatakse konosamentideks, CMR, CIM, õhuveo saatelehtedeks või muudeks nimetusteks. Kuid põhimõtteliselt – mis tahes tüüpi saateleht sisaldab nii teavet üleantud veose kohta kui ka on leping veose vedaja ja veose omaniku või saatja vahel. Kõigil neil dokumentidel on juriidiline jõud ja nad täidavad seaduslikke kohustusi.

Kaupade transpordi saatmisdokumendid

Erinevatel kaubaveo või tarnimise tüüpidel on ka kaupade transportimise saatmisdokumendid sageli (ja enamasti) erinevad. Tuleb arvestada, et sageli on saatmisdokumendid erinevad ka ühe transpordiliigi (näiteks maismaa autotranspordi) puhul, kus sõltuvalt kauba eripärast ja koostisest (suurte või ADR-kaupade puhul) on veo ajal vaja tagada teistsugune saatmisdokumentide komplekt.

Saateleht

Kauba saateleht on vajalik rahvusvaheliste kaubaveo täitmiseks nii maismaa autotranspordi kui ka õhu, mere või raudteeveo puhul. Sõltumata transpordiliigist annab saateleht täielikku teavet üleantud veose kohta ja selles kirjeldatakse kauba omadusi. Mõnikord võib kauba saateleht sisaldada teavet konkreetse kauba kindlustuse või mõne siduva maskeeringu kohta. Põhimõtteliselt on see dokument vajalik iga kord, kui tehakse mis tahes kaubavedu.

Veoleping (CMR)

Teostades rahvusvahelist autotransporti, toimib CMR mitte ainult kauba andmeid sisaldava saatelehena, vaid ka dokumendina, mis täidab transpordiveo lepingu ja kauba kindlustamise funktsioone. CMR saatelehe reegleid reguleerib Rahvusvahelise kaubaveo lepingu konventsioon ja selle lühend (CMR) on saadud prantsuse keelest “Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route”.

CIM saateleht

Raudteeveo puhul kasutatakse CIM saatelehte ehk CIM dokumente, mis lihtsustatult öeldes on raudtee saateleht. CIM saateleht kinnitab, et raudtee vedaja on kauba saatjalt või müüjalt kauba kätte saanud, samuti toimib see veolepinguna mõlemale poolele. Oluline on – CIM saateleht kinnitab ka, et raudteevedude puhul järgitakse rahvusvaheliselt ühtset Raudtee rahvusvaheliste vedude konventsiooni (inglise keeles- The Convention concerning International Carriage by Rail; lühendatult „COTIF”).

AWB saateleht

Lennutranspordi puhul on kauba saatmisdokumendiks õhuveo saateleht ehk AWB saateleht (lühend on saadud inglise keelest- Air Waybill). AWB kinnitab fakti, et lennufirma on kauba kätte saanud. Õhuveo saateleht on samuti rahvusvaheliselt siduv kaubaveo leping saatja ja vedaja vahel. Samuti sisaldab AWB teavet kauba väärtuse, kaalu kohta ja hõlmab kolmetähelisi lennujaama koode, mis võimaldavad jälgida õhuveo kauba asukohta.

Konosament

Konosament on saatmisdokument, mis on vajalik merevedude puhul ja sellel on kauba omandiõigust kinnitav iseloom. Et see dokument oleks juriidiliselt siduv, täidab seda kauba müüja ja volituse alusel allkirjastab agent. Konosament (nagu ka saateleht) sisaldab teavet kauba kohta, hõlmates kirjeldust kauba koostise, teavet vedaja, saatja ja kauba sihtkoha, samuti saatmise kuupäeva ja siduvate lepingutingimuste kohta.

Kauba / kaupade pakendamise loetelu (manifest)

Kauba või kaupade pakendamise loetelu (inglise keeles- „Packing list”) koostatakse tolliprotseduuride teostamiseks, importides või eksportides kaupu riikidest väljapoole Euroopa Liitu. Pakendamise loetelus (manifestis) antakse õige teave iga veosele üle antud kaubaühiku (näiteks aluse või kasti) kohta, täpselt märkides selle kaalu, mahu, mõõtmed, üksikasjalikult identifitseerides pakendis olevad kaubad.

Päritolusertifikaat

Kaupade päritolusertifikaat (inglise keeles- „Certificate of Origin”) on rahvusvaheline dokument, mis on vajalik kaupade käibe korral Euroopa Liidu väliselt. Päritolusertifikaat kinnitab, et kaup on toodetud konkreetses riigis ja see on peamiselt vajalik tolliprotseduuride teostamiseks, et määrata tollimaksud. Päritolusertifikaat aitab ka rakendada ja täita kaubandusmeetmeid või nõudeid. Lätis annab kaupade päritolusertifikaadi välja Läti Kaubandus- ja Tööstuskoda (LTRK).

Veterinaarne (tervise) sertifikaat loomadele

Veterinaarsed (tervishoiu) sertifikaadid rahvusvahelises ringluses olevate loomade ja loomsete päritoluga toodete jaoks väljastab ja täidab PVD inspektor (veterinaararst), kellele asutus on andnud volitused sertifikaadi kinnitamiseks ja väljastamiseks. Veterinaarse (tervishoiu) sertifikaadi saamiseks esitab isik asutusele avalduse, märkides teavet kauba, transpordi ja muu olulise teabe kohta, mis on vajalik vastava kauba sihtriiki toomiseks. Sertifikaat väljastatakse enne kauba riigist väljaviimist.

ATA karnet

ATA karnetit (inglise keeles „Carnet ATA”) nimetatakse „kaubapassiks” ja see on rahvusvaheline tollidokument, mis võimaldab ajutiselt tuua kaupu ilma tollimaksuta. „ATA” on lühend inglise keelest „Temporary Admission”. ATA karnet hõlmab ühtseid tollideklaratsiooni vorme ja selle eesmärk on soodustada maailmakaubandust, vähendades erinevate riikide tollireeglite tekitatavaid takistusi.

Ekspordi/impordi deklaratsioon

Kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides koostatakse impordideklaratsioon ja see tuleb esitada kõigi saadetiste puhul, kui kaup või tooted tuuakse kolmandatest riikidest, lisaks tuleb imporditud kaupade eest maksta maksu. Kui kaup viiakse välja Euroopa Liidu liikmesriikide piiridest, siis tolliformaalsuste jaoks koostatakse ekspordideklaratsioon. Alles pärast ekspordideklaratsiooni vormistamist on kaubal või toodetel lubatud ületada Euroopa Liidu piiri.

Ohtlike kaupade deklaratsioon

Saatja ohtlike kaupade deklaratsioon tuleb ette valmistada kõigi ohtlike kaupade saadetiste jaoks ja trükitud kujul lisada ohtlikule kaubale või saadetisele, lisades kontaktisiku, kellega saab ühendust võtta 24/7, kui toimub hädaolukord. Ohtlike kaupade saatja deklaratsioon kinnitab, et kauba või saadetise esemete pakkimine ja märgistamine ning nende deklareerimine on toimunud nõuetekohaselt ja vastavalt Ohtlike kaupade veo eeskirjadele.

Muud load ja litsentsid

Et kaubaveod toimuksid ohutult ja kaupade transportimise ajal ei tekiks üleliigseid raskusi, on vaja arvestada vajadusega täiendavate lubade ja litsentside järele, mis on vajalikud konkreetse veo marsruudil. Sobiv litsents või eriline veoloa, mis lubab osaleda liikluses või teostada kaubavedu, võib olla vajalik, näiteks nii ohtlike (ADR) kaupade kui ka suuremõõtmeliste või raskekaaluliste kaupade jaoks.

Madara Jātniece

Madara Jātniece

Madara töötab nii kohalike kui ka rahvusvaheliste klientidega, tuvastades pidevalt uusi koostöövõimalusi, mis on seotud nii transporditeenustega kui ka SIA 'RITLOGISTIKA' poolt pakutavate logistikalahendustega.

+371 2566 8333

madara@ritlogistika.lv