Kravas pavaddokumenti

Nepieciešami vietējie vai starptautiskie pārvadājumi?
Saņemiet konsultāciju pie mūsu speciālistiem!

Kravas pavaddokumenti ir neatņemama starptautisko kravu pārvadājumu sastāvdaļa. Ikvienā no kravu transportēšanas veidiem – neatkarīgi no tā, vai pārvadājumu veic pa gaisu, jūru vai ar sauszemes transportu – kravu pavadzīme ir būtiskākais pavaddokuments.

Atkarībā no transporta veida, arī pavadzīmju veidi ir atšķirīgi un tiek dēvēti par konosamentiem, CMR, CIM, gaisa kravas pavadzīmi vai citos nosaukumos. Tomēr pamatā – jebkura veida pavadzīme iekļauj gan ziņas par sūtījumam nodoto pārvadājumu, gan vienlaikus ir arī līgums starp kravas pārvadātāju un kravas īpašnieku vai nosūtītāju. Visiem šiem dokumentiem ir juridisks spēks un tie pilda likumiskās saistības.

Kravu transportēšanas pavaddokumenti

Atšķirīgiem kravu pārvadājumu vai piegādes veidiem arī kravu transportēšanas pavadošie dokumenti var būt (un visbiežāk arī ir) atšķirīgi. Jāņem vērā, ka nereti pavaddokumenti ir atšķirīgi arī veicot pārvadājamu ar vienu transporta veidu, (piemēram, sauszemes autotransportu), kur atkarībā no kravas specifiskajām īpašībām un kravas sastāva (lielgabarīta vai ADR krava) pārvadājuma laikā ir jānodrošina cits pavaddokumentu kopums.

Pavadzīme

Kravas pavadzīme ir nepieciešama starptautisko kravu pārvadājumu izpildei gan ar sauszemes autotransportu, gan pārvadājumu veicot pa gaisu, jūru vai dzelzceļu. Neatkarīgi no transportēšanas veida, pavadzīmē tiek sniegta pilna informācija par pārvadājumam nodoto kravu un tajā tiek aprakstītas kravas īpašības. Dažkārt kravas pavadzīme var saturēt informāciju par konkrētās kravas apdrošināšanu vai kādu saistošo maskājumu. Būtībā šis dokuments būs nepieciešams ikreiz, kad tiks veikts jebkāds kravu pārvadājums.

Pārvadājuma līgums (CMR)

Veicot starptautiskos autopārvadājumus, CMR darbojas ne tikai kā kravas informāciju saturoša pavadzīme, bet arī kā dokuments, kas pilda transporta pārvadājuma līguma un kravas apdrošināšanas funkcijas. CMR pavadzīmes noteikumus regulē Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu un saīsinātais nosaukums (CMR) ir iegūts no franču valodas “Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route”.

CIM pavadzīme

Dzelzceļa kravu pārvadājumos tiek izmantota CIM pavadzīme jeb CIM dokumenti, kas, vienkāršoti sakot, ir dzelzceļa pavadzīme. CIM pavadzīme apliecina, ka dzelzceļa pārvadātājs ir saņēmis preces no nosūtītāja vai pārdevēja, kā arī tā kalpo kā pārvadājuma līgums starp abām pusēm. Būtiski – CIM pavadzīme arī apstiprina, ka veicot dzelzceļa pārvadājus, tiek ievērota starptautiski vienotā Konvencija par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (angļu valodā- The Convention concerning International Carriage by Rail; saīsinājumā „COTIF”).

ABW pavadzīme

Veicot avio pārvadājumus, kravas pavaddokuments ir gaisa kravas pavadzīme jeb AWB pavadzīme (saīsinājums iegūts no angļu valodas- Air Waybill ). AWB apliecina faktu, ka aviokompānija ir saņēmusi kravu. Gaisa kravu pavadzīme vienlaikus ir arī starptautiski saistošs kravas pārvadājuma līgums starp nosūtītāju un pārvadātāju. Tāpat AWB satur informāciju par kravas vērtību, svaru un ietver trīs burtu lidostu kodus, kas ļauj sekot gaisa kravas pārvadājuma atrašanās vietai.

Konosaments

Konosaments ir pavaddokuments, kas nepieciešams, veicot jūras pārvadājumus un tam ir kravas īpašuma tiesības aplicinošs raksturs. Lai šis dokuments būtu juridiski saistošs, to aizpilda kravas pārdevējs un, uz pilnvarojuma pamata, paraksta aģents. Konsaments (tāpat kā pavadzīme) satur informāciju par kravu, ietverot aprakstu par kravas sastāvu, informāciju par pārvadātāju, nosūtītāju un kravas piegādes vietu, kā arī nosūtīšanas datumu un saistošos līguma nosacījumus.

Kravas / preču iepakojuma saraksts (manifests)

Kravas vai preču iepakojuma saraksts (angļu valodā- „Packing list”) tiek gatavots muitas procedūru veikšanai, importējot vai eksportējot preces uz vai no valstīm, kuras atrodas ārpus Eiropas Savienības. Iepakojuma sarakstā (manifestā) tiek sniegta korekta informācija par katru pārvadājumam nodoto kravas vienību (piemēram, paleti vai kasti), precīzi norādot tās svaru, tilpumu, izmērus, detalizēti identificējot preces, kas atrodas iepakojumā.

Izcelsmes sertifikāts

Preču izcelsmes sertifikāts (angļu valodā- „Certificate of Origin”) ir starptautisks dokuments, kurš nepieciešams, veicot preču apriti ārpus Eiropas Savienības. Izcelsmes sertifikāts apstiprina, ka prece ir ražota konkrētā valstī un tas galvenokārt ir nepieciešams, veicot muitas procedūras, lai noteiktu muitas tarifus. Izcelsmes sertifikāts arī kalpo, lai piemērotu un izpildītu tirdzniecības pasākumus vai prasības. Latvijā preču izcelsmes sertifikātu izsniedz Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK).

Veterinārais (veselības) sertifikāts dzīvniekiem

Veterināro (veselības) sertifikātu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu starptautiskajai apritei izdod un aizpilda PVD inspektors (veterinārārsts), kuru dienests pilnvarojis sertifikātu apstiprināšanai un izsniegšanai. Lai saņemtu veterināro (veselības) sertifikātu, persona iesniedz dienestā iesiegumu, norādot informāciju par kravu, pārvadājumu un citu saistošo informāciju, kas nepieciešama attiecīgās kravas ievešanai galamērķa valstī. Sertifikātu izsniedz pirms krava izvesta no valsts teritorijas.

ATA karnete

ATA karnete (angļu valodā „Carnet ATA”) tiek saukta par „preču pasi” un tā ir starptautisks muitas dokuments, kas ļauj īslaicīgi ievest preces bez muitas nodokļa. “ATA” ir saīsinājums no angļu valodas „Temporary Admission”. ATA kernete ietver vienotas muitas deklarāciju veidlapas un tās mērķis ir veicināt pasaules tirdzniecību, samazinot šķēršļus, ko rada atšķirīgie dažādo valstu muitas noteikumi.

Eksporta/Importa deklarācija

Visās Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek formēta importa deklarācija un tā ir jāiesniedz par visiem sūtījumiem, ja krava vai preces tiek ievestas no trešajām pasaules valstīm, turklāt – par importētajām precēm ir jāmaksā nodoklis. Ja kravu izved ārpus Eiropas Savienības valstu robežām, tad muitas formalitāšu veikšanai tiek formēta eksporta deklarācija. Tikai pēc eksporta deklarācijas noformēšanas, kravai vai precēm ir atļauts šķērsot Eiropas Savienības robežu.

Bīstamo preču deklarācija

Nosūtītāja bīstamo preču deklarācija ir jāsagatavo visiem bīstamo preču sūtījumiem un izdrukātā veidā jāpievieno bīstamajai kravai vai sūtījumam, papildus norādot kontaktpersonu, ar kuru iespējams sazināties 24/7, ja noticis ārkārtas gadījums. Bīstamo preču nosūtītāja deklarācija apliecina, ka kravas vai sūtījumā esošo preču iepakošana un marķēšana, kā arī to deklarēšana ir notikusi atbilstoši un saskaņā ar Bīstamo preču kravu pārvadāšanas noteikumiem.

Citas atļaujas un licences

Lai kravu pārvadājumi noritētu droši un kravu transportēšanas laikā nenāktos sastapties ar liekiem sarežģījumiem, ir jāņem vērā nepieciešamība pēc kravu specifikai atbilstošām papildu atļaujām un licencēm, kas vajadzīgas, īstenojot aktuālo pārvadājumu konkrētajā maršrutā. Atbilstoša licence vai speciāla pārvadājuma atļauja, kas atļauj piedalīties ceļu satiksmē vai veikt kravas transportēšanu, var būt nepieciešama, piemēram, gan bīstamai (ADR) kravai, gan lielgabarīta vai smagsvara kravai.

Madara Jātniece

Madara Jātniece

SIA „RITLOGISTIKA” uzņēmumā strādā ar vietējiem un starptautiskajiem klientiem, apzinot arvien jaunas sadarbības iespējas, kas saistītas gan ar transporta pakalpojumiem, gan SIA „RITLOGISTIKA” piedāvātajiem loģistikas risinājumiem.

+371 2566 8333

madara@ritlogistika.lv