Logistikaõpingud

Vajad kodumaist või rahvusvahelist kaubavedu? Pöördu meie ekspertide poole nõustamiseks!

Järgides kohalikke ja rahvusvahelisi majandusarengu suundumusi, tundub praegu, et kvalifitseeritud logistikaspetsialistid on alati vajalikud. Kaupade ringluse kiirenedes ja nende mahu suurenedes, et tagada kaupade efektiivne liikumine, muutub üha olulisemaks kvalifitseeritud logistikaspetsialistide kaasamine logistika valdkonna kõigil tegevustasanditel.

Miks valida logistikaõpingud?

Lätis, nagu ka mujal maailmas, pakuvad mitmed haridusasutused mitmekesiseid õppevõimalusi logistika erialal, õppides erinevaid professionaalse kvalifikatsiooni tasemeid (PKL). Praegu on võimalik õppida logistikat mitte ainult kohapeal, vaid õpinguid on ka mugav ühendada tööga, st õppida saab kaugõppes ja e-õppes.

  • Logistikaõpingud pakuvad tudengitele võimalusi nii arendada kui ka täiustada nii professionaalseid kui ka praktilisi kompetentse. Mitmetes haridusasutustes on õppeprogrammi väljatöötamisel osalenud mitmed juhtivad logistikavaldkonna liidrid, kes oma kogemuste ja praktiliste teadmistega muudavad logistikaõpingud tõeliselt põnevaks;
  • Kui soovite saada rahvusvahelist kogemust ja õppida Lätis logistikat mitte ainult läti, vaid ka inglise keeles, või kui soovite õpingute ajal osaleda Erasmus+ projektides, omandades praktikat ja avades rahvusvahelisi töövõimalusi, siis tutvuge õppepakkumistega ja valige enda soovidele kõige sobivam logistikaõppe programm.

Logistikaõpingud – kasu ja võimalused pärast õpinguid

Logistikaõppe programmide peamine eesmärk on arendada tudengite professionaalset kompetentsi logistikas töötamiseks. Õppeprotsessi käigus valmistatakse ette valdkonna spetsialiste, kes suudavad teostada logistika põhiprotsesse, luues arusaama vastutustundlikust ja mõtestatud majandamisest ning üldisest logistika mõjust ümbritsevale keskkonnale nii kohalikus kui ka globaalses kontekstis.

Sõltuvalt valitud logistikaõppe programmist on tudengitel logistikas vastavate õppeprogrammide raames võimalus õppida nii ilma eelteadmisteta kui ka juba omandatud eelteadmistega valdkonnas, täiendades ja täiustades omandatud professionaalseid oskusi kõrgemal tasemel õppeprogrammides (bakalaureuse- või magistrikraad).

Kus õppida logistikat Lätis?

Lätis pakutakse laialdasi võimalusi logistika õppimiseks ja õppimiseks, saades nii professionaalse kvalifikatsiooni tunnistusi kui ka kõrgharidusdiplomeid. Vastavalt õpingute ajal omandatud professionaalse kvalifikatsiooni tasemele omandatakse üldisi või süvendatud teadmisi majandusest, projektijuhtimisest ja muudest seotud protsessidest, mis valmistavad tudengi ette tööks logistikas, samuti kujundavad tudengites arusaama ja võime iseseisvalt tagada efektiivseid kaubavedusid või kaubavoogusid.

  1. Riia Tehnikaülikool – läti keeles on võimalik omandada kvalifikatsioon “Logistikaspetsialist” (5. PKL), õppides esimese taseme professionaalse kõrghariduse õppeprogrammis nii täis- kui osakoormusega kohapeal või kaugõppes. Õpingute kestus: Täiskoormusega kohapeal- 2 aastat (maksumus-1800 EUR aastas); osakoormusega kohapeal- 2,5 aastat ja kaugõppes – 2,5 aastat (maksumus- 1200 EUR aastas).
  2. Turība Ärikõrgkool – Õppides läti või inglise keeles, pakutakse tudengitele võimalust saada professionaalne bakalaureusekraad õppeprogrammis “Ärilogistika juhtimine” (akrediteeritud kuni 2027. aasta 5. augustini). Õppe kestus on 4- 4,3 aastat. Pakutavad õppevormid on täisajaga päevaõpe, osaajaga õhtuõpe või osaajaga kaugõpe. Õppemaks: 2270- 2790 EUR aastas.
  3. Transpordi ja Sideteaduste Instituut – pakub täis- ja osaajaga õpinguid nii läti kui inglise keeles, lisaks vähendatakse Balti riikide ja Ukraina taotlejate õppemaksu aastas. Õpingutest saadavad nii bakalaureusekraad (õppe kestus: 4-5 aastat, maksumus 2200-3500 EUR aastas) kui ka magistrikraad (õppe kestus: 1,5-2,5 aastat, maksumus 2000 – 4500 EUR aastas) ning ka doktorikraad (õppe kestus: 3-4 aastat, maksumus 4000-5000 EUR aastas).
  4. Ekonomikas un kultūras augstskola – Õppides 1. taseme professionaalse kõrghariduse õppeprogrammis “Rahvusvahelised kaubandustehingud ja logistika”, on läti keeles võimalik omandada kvalifikatsioon “Logistika spetsialist” (5. PKL). Õpinguid pakutakse nii täisajaga (2 aastat) kui ka osaajaga kohapeal või distantsõppes (2,5 aastat). Õppemaks – 770 eurot semestris (2023./24.).
  5. Riia Tehnikaülikooli agentuur “Riia Tehnikaülikooli Liepāja Merenduskolledž” – võimalus omandada kvalifikatsioon “Logistika spetsialist” (5. PKL), õppides programmis Rahvusvaheliste vedude korraldamine. Õppetöö toimub läti keeles nii täisajaga (2 aastat) kui ka osaajaga kohapeal või distantsõppes (3 aastat). Õppemaks: Täisajaga õpingud – riigieelarve või 1800 eurot aastas, osaajaga õpingud – 1630,11 eurot aastas (2023./24.).
  6. Riia Tehnikakolledž – Õppides 1. taseme professionaalse kõrghariduse õppeprogrammis telematika ja logistika, pakub Riia Tehnikakolledž võimalust omandada kvalifikatsioon “Logistika spetsialist” (5. PKL). Õpingud toimuvad läti keeles täisajaga kohapeal. Õpingute kestus 2 aastat. Õppemaks: Riigieelarve või 1120 eurot aastas (2023./24.).
  7. Ärijuhtimise kolledž – osaajaga õpingud läti keeles, distantsõppes õppides 1. taseme professionaalse kõrghariduse õppeprogrammi “Ärilogistika” (5. PKL). Õpingute kestus on 2,5 aastat. Õppemaks: 895 eurot semestris või 149,17 eurot kuus, võimalusega saada Õppelaenu või teha jagatud õppemaksu makseid.

Õpingute kulud ja stipendiumid

Selleks, et tagada logistika valdkonnas konkurentsivõimeline haridus erineva taseme logistika sektori esindajatele, sõltuvalt õpingute ajal omandatava professionaalse kvalifikatsiooni tasemest või kraadist, varieeruvad logistikaõpingute kulud õppeaasta kohta väga laias amplituudis – riigi poolt finantseeritud õpingutest (näiteks Riia Tehnikakolledž) kuni 5000 euroni aastas teadusdoktori kraadi eest (näiteks Transpordi ja Sidetehnika Instituut).

Vastavalt iga õppeasutuse pakutavatele õppimisvõimalustele on võimalik logistika haridust omandada nii makstes õppemaksu õppeaasta eest jagatud maksetena (näiteks Ärijuhtimise kolledž), makstes ühe semestri eest (näiteks Ekonomikas un kultūras augstskola) kui ka saades stipendiumi või õppemaksu soodustusi (näiteks Biznesa augstskola Turība).

Logistika karjäärivõimalused pärast õpinguid

Mitmed ülalnimetatud kõrgkoolid pakuvad oma õpilastele laiaulatuslikke karjäärivõimalusi mitmetes logistikaettevõtetes või erinevate sektorite ettevõtete logistikaosakondades nii Lätis kui ka välismaal, kus töötavad konkreetsed kõrgkoolid, kolledžid või muud haridusasutused, partnerid või endised vilistlased.

Ettevõte SIA “RITLOGISTIKA” toetab samuti logistika üliõpilasi, pakkudes praktikakohti, et anda õpilastele võimalus tutvuda professionaalsete ja kogenud logistikaspetsialistide igapäevase tööprotsessiga. Pärast õpingute lõpetamist pakub SIA “RITLOGISTIKA” logistika spetsialisti kvalifikatsiooni omandanud kõrgkoolilõpetajatele võimalust alustada karjääri mõnes praegu aktuaalses töökohas, mida saate vaadata siit.

Madara Jātniece

Madara Jātniece

Madara töötab nii kohalike kui ka rahvusvaheliste klientidega, tuvastades pidevalt uusi koostöövõimalusi, mis on seotud nii transporditeenustega kui ka SIA 'RITLOGISTIKA' poolt pakutavate logistikalahendustega.

+371 2566 8333

madara@ritlogistika.lv