Loģistikas studijas

Nepieciešami vietējie vai starptautiskie pārvadājumi?
Saņemiet konsultāciju pie mūsu speciālistiem!

Sekojot līdzi vietējām un starptautiskajām tautsaimniecības attīstības tendencēm, šobrīd tā vien šķiet, ka kvalificēti loģstikas speciālisti būs nepieciešami vienmēr. Preču aprites tempam paātrinoties un to apjomam palielinoties, lai nodrošinātu efektīvu preču kustību, arvien būtiskāka nozīme tiek piešķirta kvalificētu loģistikas speciālistu iesaistei visos loģistikas nozares darbības līmeņos.

Kāpēc izvēlēties studēt loģistiku?

Latvijā, tāpat kā citviet pasaulē, vairākas izglītības iestādes piedāvā daudzveidīgas studijas loģistikas specialitātē, mācības apgūstot dažādos profesionālās kvalifikācijas līmeņos (PKL). Šobrīd studijas loģistikā iespējams apgūt ne tikai klātienē, bet studijas kļuvis arī ērti apvienot ar darbu, proti, mācīties iespējams gan neklātienē, gan arī tālmācībā.

  • Loģistikas studijas paver iespējas studentos kā attīstīt, tā arī pilnveidot gan profesionālās, gan arī praktiskās kompetences. Vairākās izglītības iestādēs, mācību programmu izstrādē ir piedalījušies vairāki vadošie loģistikas nozares līderi, kas ar savu pieredzi un prakstiskajām zinašanām loģistikas studijas padara patiešām aizraujošas;
  • Ja vēlies iegūt starptautisku pieredzi un Latvijā studēt loģistiku ne tikai latviešu, bet arī angļu valodā, vai arī, kja vēlies studiju laikā piedalīties Erasmus+ projektos, apgūstot praksi un paverot starptautiskas darba iespējas, tad atliek iepazīties ar studiju piedāvājumu un izvēlēties savām vēlmēm vispiemērotāko loģistikas studiju programmu.

Loģistikas studijas – ieguvumi un iespējas pēc studijām

Loģistikas studiju programmas galvenais pamatmērķis ir veidot studentu profesionālo kompetenci darbam loģistikā. Mācību procesa laikā tiek sagatavoti nozares speciālisti, kuri spēj īstenot loģistikas pamata procesus, veidojot izpratni par atbildīgu un jēgpilnu saimniekošanu, kā arī vispārējo loģistikas ietekmi uz apkārtējo vidi gan lokālā, gan globālajā kontekstā.

Atkarībā no izvēlētās loģistikas studiju programmas, studentiem atbilstošās mācību programmas loģistikā ir iespēja apgūt gan bez priekšzināšanām, gan jau ar priekšzināšanām nozarē, papildinot un pilnveidojot iegūtās profesionālās prasmes augstāka līmeņa studiju programmās (bakalaura vai maģistra grāds).

Kur studēt loģistiku Latvijā?

Latvijā tiek piedāvātas plašas iespējas apgūt un studēt loģistiku, saņemot gan profesionālās kvalifikācijas apliecības, gan augstākās izglītības diplomus. Atbilstoši studiju laikā iegūstamās profesionālās kvalifikācijas līmenim, tiek vispārēji vai padziļināti iegūtas zināšanas par ekonomiku, projektu vadību un citiem saistītajiem procesiem, kas sagatavo studentu darbam loģistikā, kā arī veido studentos izpratni un spēju patstāvīgi nodrošinātu efektīvus kravu piegāžu vai preču plūsmas procesus.

  1. Rīgas Tehniskā universitāte – latviešu valodā iespēja iegūt „Loģistikas speciālists” kvalifikāciju (5. PKL), studējot 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā gan pilna, gan nepilna laika klātienē vai neklātienē. Studiju ilgums: Pilna laika klātienē- 2 gadi (maksa-1800 EUR gadā); nepilna laika klātienē- 2.5 gadi un neklātienē – 2.5 gadi (maksa- 1200 EUR gadā).
  2. Biznesa augstskola Turība – Studējot latviešu vai angļu valodā, studentiem tiek piedāvāta iespēja saņemt profesionālo bakalaura grādu studiju programmā “Biznesa loģistikas vadība” (akreditēta līdz 2027. gada 5. augustam). Mācību ilgums ir 4- 4,3 gadi. Piedāvātās studiju formas ir pilna laika studijas dienā, nepilna laika studijas vakarā vai nepilna laika studijas neklātienē. Studiju maksa: no 2270- 2790 EUR gadā.
  3. Transporta un Sakaru Institūts – piedāvā pilna un nepilna laika studijas latviešu vai angļu valodā, turklāt reflektantiem no Baltijas valstīm un Ukrainas tiek samazināta studiju maksa gadā. Studijās iegūstami gan grādi bakalaura programmā (studiju ilgums: 4-5 gadi, maksa 2200-3500 EUR gadā), gan maģistra grāds (studiju ilgums: 1,5-2,5 gadi, maksa 2000 – 4500 EUR gadā), gan arī zinātnes doktora grāds (studiju ilgums: 3-4 gadi, maksa 4000-5000 EUR gadā).
  4. Ekonomikas un kultūras augstskola – Studējot 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Starptautiskie tirdzniecības darījumi un loģistika”, latviešu valodā iespēja apgūt „ Loģistikas speciālists” kvalifikāciju (5. PKL). Studijas tiek nodrošinātas gan pilna laika (2 gadi), gan nepilna laika klātienē vai neklātienē (2,5 gadi). Studiju maksa- 770 EUR semestrī (2023./24.)
  5. Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra “Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža” – iespēja iegūt kvalifikāciju „Loģistikas speciālists” (5. PKL) , piedāvā studējot programmā Starptautisko pārvadājumu organizācija. Mācības notiek latviešu valodā gan pilna laika (2 gadi), gan nepilna laika klātienē vai neklātienē (3 gadi). Studiju maksa: Pilna laika studijas – valsts budžets vai 1800 EUR gadā, nepilna laika studijas- 1630,11 EUR gadā (2023./24.).
  6. Rīgas Tehniskā koledža – Studējot 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā telemātiku un loģistiku, Rīgas Tehniskā koledža nodrošina iespēju iegūt kvalifikāciju „Loģistikas speciālists” (5. PKL). Mācības notiek latviešu valodā, izglītību iegūstot pilna laika klātienē. Studiju ilgums 2 gadi. Studiju maksa: Valsts budžets vai 1120 EUR gadā (2023./24.).
  7. Biznesa vadības koledža – nepilna laika studijas latviešu valodā, tālmācībā apgūstot 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Biznesa loģistika”(5. PKL). Studiju iIgums ir 2,5 gadi. Studiju maksa : 895 EUR semestrī vai 149,17 EUR mēnesī ar iespēju saņemt Studiju kredītu vai nokārtojot dalīto studiju maksājumu.

Studiju izmaksas un stipendijas

Lai loģistikas jomā nodrošinātu konkurētspējīgu izglītību dažāda līmeņa loģistikas nozares pārstāvjiem, atkarībā no studiju vai mācību laikā iegūstamās profesionālās kvalifikācijas līmeņa vai grāda, loģistikas studiju izmaksas par mācību gadu svārstās ļoti plašā amplitūdā- no valsts apmaksātām studijām (piemēram, Rīgas Tehniskā koledža) līdz 5000 EUR gadā par zinātnes doktora grādu (piemēram, Transporta un Sakaru institūts).

Atbilstoši katras mācību iestādes piedāvātajām studiju iespējām, izglītību loģistikā iespējams iegūt gan studiju maksu par mācību gadu, sedzot dalītajos maksājumos (piemēram, Biznesa vadības koledža), gan maksājot par vienu mācību semestri (piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskola), gan saņemot stipendiju vai studiju maksas atvieglojumus (piemēram, Biznesa augstskola Turība).

Loģistikas karjeras iespējas pēc studijām

Vairākas no augstāk minētajām augstskolām saviem studentiem piedāvā plašas karjeras iespējas vairākos loģistikas uzņēmumos vai dažādu nozaru uzņēmumu loģistikas nodaļās ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs, kur strādā konkrēto augstskolu, koledžu vai citu izglītības iestāžu pārstāvji, partneri vai bijušie absolventi.

Uzņēmums SIA „RITLOGISTIKA” arī atbalsta loģistikas studentus, piedāvājot iespējas iziet prakses vietas, lai pavisam reāli sniegtu studentiem iespēju ieskatīties profesionālu un pieredzējušu loģistikas speciālistu ikdienas darba procesā. Pēc studiju beigšanas, augstskolu absolventiem, kuri ieguvuši loģistikas speciālista kvalifikāciju kādā no loģistikas studiju programmām, SIA „RITLOGISTIKA” piedāvā iespēju uzsākt karjeru, kādā no pašreiz aktuālajām darba vakancēm, kuras variet apskatīt šeit.

Madara Jātniece

Madara Jātniece

SIA „RITLOGISTIKA” uzņēmumā strādā ar vietējiem un starptautiskajiem klientiem, apzinot arvien jaunas sadarbības iespējas, kas saistītas gan ar transporta pakalpojumiem, gan SIA „RITLOGISTIKA” piedāvātajiem loģistikas risinājumiem.

+371 2566 8333

madara@ritlogistika.lv