Muitas brokeris

Uzņēmums SIA”RITLOGISTIKA” jau ilgstoši veic dažāda satura pilnu kravu (FTL) un saliktu kravu (LTL) transporta un loģistikas pakalpojums gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Nepārtrauktas kravu un preču plūsmas nodrošināšanai, SIA ”RITLOGISTIKA” savu klientu ērtībām piedāvā profesionālus muitas brokeru pakalpojumus, kas pārvadājuma laikā atvieglo un paātrina visus ar muitas formalitēm saistītos jautājumus. Muitas brokeri rūpējas, lai veicot importa, eksporta un tranzīta procedūras, tiktu nodrošināta muitas procedūru profesionāla apstrāde.

Profesionāli muitas brokera pakalpojumi

SIA “RITLOGISTIKA” nodrošinātie muitas brokeru pakalpojumi mūsu klientiem (fiziskām un juridiskām personām) īsteno efektīvu laika un finanšu resursu optimizāciju, lai starptautiskie kravu pārvadājumi ārpus Eiropas Savienības, kā arī uz/ no trešajām pasaules valstīm neradītu liekus apgrūtinājumus ne kravas nosūtītājam, ne saņēmējam.

Ātri, ērti, saprotami un ar augstu profesionālo atbildību SIA “RITLOGISTIKA” transporta menedžeri rūpējas par preču un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem, sakārtojot gan ar sauszemes, gan dzelzceļa, gan avio un jūras kravu pārvadājumiem saistīto muitas dokumentāciju, tostarp importa, eksporta un tranzīta deklarācijas, kā arī kravas un preču pārvadājumu saistītās muitas licences.

Kad vērsties pie muitas brokera?

Veicot starptautiskos kravu pārvadājumus ārpus Eiropas Savienības valstīm, vai arī uz/ no trešajām pasaules valstīm, muitas brokera pakalpojumi būtiski padara ātrāku pārrobežu dokumentācijas noformēšanas procesu un mazina kļūdu iespējamību muitas formalitāšu kārtošanā, īpaši, ja kravas saņēmēja vai nosūtītāja ikdienas darba procesā šādas muitas procedūras netiek regulāri kārtotas un formētas.

Vēršoties pie profesionāla muitas brokera, katrai kravai tiek nodrošināts tās specifiskā satura niansēm atbilstošs un korekts pavaddokuments, taupot kravas uzturēšanās laiku muitas punktā vai izvairoties no kravas uzglabāšanas izmaksām, kas var rasties nekorekti sagatavotu muitas dokumentu rezultātā.

Nepieciešami muitas brokera pakalpojumi? Sazinies!

  Ko ietver muitas brokera pakalpojumi?

  Sadarbojoties ar profesionālu muitas brokeri, pakalpojumi, ko iekļauj šī sadarbība, nodrošina ne tikai paredzamo muitas importa un eksporta vai tranzīta deklarāciju korektu sagatavošanu, bet arī nepieciešamības gadījumā ir pieejams plašs iesaistīto valstu struktūrvienību kontaktu loks.

  Tāpat muitas brokera pakalpojumi ietver niansēs izvērstas profesionālās zināšanas, kas īsā laikā nodrošina nepieciešamību pēc kravas specifiskajām īpašībām atbilstošas muitas noliktavas pieejamības, ja problēmu rašanās gadījumā, kravu kādu iemeslu dēļ rodas nepieciešamība nodot glabāšanā muitas noliktavā.

  Importa un eksporta dokumentācija?

  Importa dokumenti tiek formēti, ievedot kravas no trešajām valstīm (importa muitas deklarācija), savukārt eksporta dokumentus noformē, ja kravu izved ārpus Eiropas Savienības robežas (eksporta muitas deklarācija).

  Izmaksas importa un eksporta deklarācijai ir sākot no 35 EUR + PVN.

  Muitas deklarācija

  Muitas deklarācijām ir vairāki veidi un tās tiek iedalītas gan kā standarta muitas deklarācijas (šīs deklarācijas ir elektroniskas, piemēram, VID EDS muitas deklarācija), gan vienkāršotas un mutiskas (fiziskām personām).

  Muitas deklarācijas var būt kā ieraksts deklarētāja reģistros vai kā sastādīts akts.

  Tarifu konsultācijas

  Sazinoties un konsultējoties ar SIA ”RITLOGISTIKA” transporta menedžeri, kurš  izzinās pārvadājamās kravas vai preču plūsmas raksturojumu un maršrutu, tiks sniegtas kompetentas konsultācijas par pārvadājumam piemērojamajiem muitas maksājumiem un to tarifiem.

  Vērtīgi zināt par muitas brokera pakalpojumiem

  Kas ir muitas brokeris?

  Muitas brokeris ir fiziska vai juridiska persona, kura uz robežpunkta vai citviet iekšzemē nodrošina brokera pakalpojumus ar savu vai ar savu darbinieku starpniecību.
  Muitas brokera pakalpojumi var tikt sniegti, ja ir spēkā esošs apliecinājums par saņemtu muitošanas speciālista sertifikātu. Juridiskai personai ir tiesības sniegt muitas brokera pakalpojumus, ja tai izdota atļauja muitas brokera darbībai un ir noslēgts darba līgums ar vismaz vienu fizisku personu, kas saņēmusi muitošanas speciālista sertifikātu.

  Kāda ir muitas brokera loma importa un eksporta procesā?

  Organizējot importa un eksporta dokumentācijas apriti uz robežas, kvalificēti muitas brokeri nodrošina, lai muitas pakalpojumi tiktu sniegti profesionāli, ātri un lai pēc iespējas saīsinātu kravas uzkavēšanās laiku uz robežkontroles. Muitas brokeri akurāti sagatavo dokumentus un pārrauga to apriti, lai neradītu liekus izdevumus, saistībā ar kravas neparedzētu uzglabāšanu muitas noliktavā vai piegādes termiņu neievērošanu, nosūtītājām laikā nepiegādājot kravu galamērķī.

  Kāda ir muitas brokera atbildība?

  Saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu ar muitas brokeri vai uz attiecīga pilnvarojuma pamata, muitas brokeris darbojas klienta interesēs un, pārvietojot kravā esošās preces pāri robežkontrolei, nodrošina atbilstošu visu turpmāko darbību izpildi, kuru paredz saistošās muitas procedūras. Muitas brokeris veic muitojamo preču uzskaiti, reģistrāciju un uzglabāšanu, atbilstoši regulējošo institūciju noteiktajai kārtībai, kā arī nodrošina preču uzrādīšanu muitas vai citiem kontroles dienestiem. Muitas brokeris atbild par visām darbībām, kuras muitošanas procesā veicis gan kā fiziska persona, gan kā juridiskas personas darbinieks.

  Vai es varu izmantot muitas brokera pakalpojumus jebkurā valstī, kurā darbojos?

  Ņemot vērā katras valsts likumdošanu un tajā iekļaujošās specifiskās nianses par muitas procesu organizēšanu, profesionāla sadarbība ar kvalificētu muitas brokeri tiek nodrošināta vairumā valstu ārpus Eiropas Savienības, kur aktuālā muitas procesu dokumentācija SIA “RITLOGISTIKA” klientiem ir nepieciešama. Plašais kontaktu un sadarbības partneru loks, nodrošina iespēju klientiem piedāvāt muitas brokera pakalpojumus praktiski jebkurā valstī.

  Kā samaksāt muitas nodokli?

  Šobrīd Latvijā ir četri nodokļi, kuri attiecas uz starptautisko pārvadājumu kravām, kas tiek importētas (ievestas), eksportētas (izvestas) un pārvadātas tranzītā caur Latviju. Viens no tiem ir muitas nodoklis (ievedmuitas nodoklis).
  Ar pārvadājumu saistīto muitas nodokli attiecīgais uzņēmums vai tā pārstāvis var samaksāt Valsts ieņēmuma dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā – EDS (piemēram, var tikt apmaksāta Muitas deklarācija VID EDS).

  Starptautiska pieredze un ātra noformēšana

  SIA “RITLOGISTIKA” kompetentie transporta menedžeri sniegs bezmaksas konsultāciju un atbildes uz Jums interesējošajiem jautājumiem. Iepazīstoties ar kravas saturu un maršrutu, spēsim sagatavot korektu kravas vai preču pārvadājuma piedāvājumu, iekļaujot informāciju par saistošajiem muitas tarifiem un muitas dokumentu nepieciešamību, formējot un realizējot aktuālo pārvadājumu.

  Ātri un bez liekiem sarežģījumiem nokārtosim un noformēsim visas ar kravu vai preču plūsmu saistītās muitas procedūras importa, eksporta un tranzīta kravu pārvadājumiem.

  Uzticiet savas muitas formalitātes SIA “RITLOGISTIKA” profesionāļiem!

  Starptautiska pieredze