LDM Kalkulators

Nepieciešami vietējie vai starptautiskie pārvadājumi?
Saņemiet konsultāciju pie mūsu speciālistiem!

Transportējot pilnu vai saliktu kravu tenta puspiekabē pa Eiropu, konkrētā kravas pārvadājuma cenas aprēķināšanai nereti izmanto standartizētu mērvienību kravas transportlīdzeklī – kravas kraušanas metru jeb lādmetru (angļu valodā: loading meter). Kravas kraušanas metrs saīsinājumā tiek apzīmēts kā LDM, kas ir vispārpieņemta kravas apjoma mērvienība transportā, ar kuru tiek veikts pārvadājumus. Kravas automašīnā viens LDM ir atbilstošs vienam metram telpas no kravu transportējošās automašīnas garuma.

Izmantojiet LDM kalkulatoru zemāk, lai aprēķinātu konkrētās kravas lādmetru daudzumu kravas automašīnā.

LDM kalkulators



Palešu skaits: 1


Maksimālais svars uz vienas paletes:

0 kg

Kopējais maksimālais svars:

0 kg

LDM (Kraušanas metri mašīnā):

0

Kas ir LDM kalkulators un kādam mērķim to lieto?

LDM kalkulators sniedz iespēju pavisam vienkārši izrēķināt konkrētās kravas lādmetru daudzumu kravas automašīnā. Neatkarīgi no preces izmēra vai pārvadājuma veikšanai izvēlētā palešu veida (piemēram, eiro paletes vai somu paletes), ar LDM kalulatora palīdzību, esošos kravas izmērus (cm) iespējams pārrēķināt lādmetros jeb kraušanas metros.

Lai aprēķinātu kravas grīdas telpas platību transportlīdzeklī, kurā tiks novietota prece vai palete, tiek pielietots LDM kalkulators. Kraušanas metru kalkulācijas aprēķinā tiek reizināts atbilstošais kravas garums ar kravas platumu. Iegūtais reizinājums tālāk tiek dalīts ar 2,4 m, kas visbiežāk ir standarta kravas auto platums.

LDM = kravas garums (m) x kravas platums (m) / 2,4m

Lādmetram ir noteikts arī maksimāli pieļaujamais svars uz vienu kraušanās metru. Viena LDM svars nedrīkst būt lielāks par 1,850 kg. Ja tomēr šis svars tiek pārsniegts, tad tas tiek izlīdzināts, kravai palielinot LDM skaitu (piemēram, 1LDM vietā tiek aprēķināti 2LDM).

Kādi ir palešu veidi un to izmēri?

Palete ir būtisks transportēšanas aprīkojums uz kā tiek novietota krava, veicot kravu pārvadājumus. Palete ne tikai padara drošāku kravas pārvadājumu, bet arī ļauj ērtāk un ātrāk kravu pārvietot gan pie iekraušanas, gan izkraušanas. Palešu standarti Eiropā atšķiras no Amerikas, Āzijas vai Austrālijas spalešu tandartiem.

Paletēm ir vairāki veidi un tās atšķiras gan pēc izmēriem, gan pēc pieļaujamā svara, kādu atļauts uz attiecīgās paletes novietot, ja tiek vesta pilna krava. Kravu pārvadājumos pa Eiropu, visbiežāk izmantotas tiek eiro paletes, somu paletes un industriālās jeb angļu paletes.

Eiro palete

Izmērs: 120 x 80 cm

Maksimālais svars: 740 kg

Maksimālais augstums: 2.7 m

Eiro paletēm ir vispārpazīstami marķējuma saīsinājumi, piemēram, EPAL, EUR1 vai EUR-palete. Uz eiro paletes atļautais kravas svars ir līdz 740 kg un kravu pārvadājumos pa Eiropu tas ir populārākais palešu veids. Viena eiro palete transportā aizņem 0,4 LDM no kravas auto platības.

Somu palete

Izmērs: 120 x 100 cm

Maksimālais svars: 925 kg

Maksimālais augstums: 2.7 m

Somu paletēm populārākais saīsinājums ir FINPAL, FIN-PLL vai FIN –palete un tā ir ne tikai izmēra ziņā ir nedaudz lielāka kā eiro plate, bet arī novietojamais kravas svars uz somu paletes ir mazliet lielāks (līdz 925 kg). Viena somu palete transportā aizņem 0,5 LDM no kravas auto platības.

Industriālā palete

Izmērs: 120 x 120 cm

Maksimālais svars: 1,100 kg

Maksimālais augstums: 2.7 m

Industriālā jeb angļu palete ir lielākais standartizētās paletes izmērs Eiropā. Tās stabilā platforma un spēcīgā konstrukcija nodrošina vairākas kravas pārvietošanas iespējas, vienlaicīgi samazinot kravas bojājumu riskus. Viena industriālā jeb angļu palete transportā aizņem 0,6 LDM no kravas auto platības.

Madara Jātniece

Madara Jātniece

SIA „RITLOGISTIKA” uzņēmumā strādā ar vietējiem un starptautiskajiem klientiem, apzinot arvien jaunas sadarbības iespējas, kas saistītas gan ar transporta pakalpojumiem, gan SIA „RITLOGISTIKA” piedāvātajiem loģistikas risinājumiem.

+371 2566 8333

madara@ritlogistika.lv

CMR

CMR